Nyheter

Ravnkloa skal bli et levende byrom

En ny sykkel- og gangbrobro over kanalen mellom Ravnkloa og Fosenkaia i Trondheim skal bidra til å gjøre området mer attraktivt.


Perspektivet viser C.F. Møller, Dronninga landskap AS og Zenisk AS forslag for området.
Perspektivet viser Agraffs forslag for området.
Perspektivet viser Agraffs forslag for området.

Området fikk et løft i 1997, men kommunen mener tiden nå er inne for nok et løft for det historisk viktige området i trønderhovedstaden.

 

Trondheim kommune inviterte derfor tre arkitektteam til parallelloppdrag. De tre arkitektteamene er Agraff AS, C.F. Møller Norge AS og  White Arkitekter AB. Teamene har nå kommet med sine forslag som nå skal danne grunnlag for offentlig prosess og en politisk avklaring.

 

Artikkelen fortsetter under bildet.

 

Perspektivet viser White Arkitekters forslag for området.
Perspektivet viser White Arkitekters forslag for området.

En ny entré til byen

Utgangspunktet for parallelloppdraget var å gi bedre grunnlag for positiv næringsutvikling, sørge for bedre tilgjengelighet for turister og byens befolkning, og forsterke byrommets historiske identitet og kontakten til kanalen.

 

Prosjektet er et direkte resultat om en gammel visjon om å snu byen mot vannet, og Trondheims satsing på sykkel og byrom.

 

– Broen gir en ny entré til byen, en helt ny opplevelse av byen, og vil bidra til styrking av Munkegata og Midtbyen, sier Nadja Sahbegovic fra Byplankontoret i Trondheim kommune.

 

Ikke alle er positive

Trondheim kommune har mottatt innspill fra Kystlaget, som er skeptiske til en bro over kanalen. Evalueringen av idéprosjektene, som nå skal gjennomføres, skal vurdere om premissene for et aktivt båtliv på Fosenkaia lar seg kombinere med en eventuell broforbindelse.

 

Det  tas sikte for en politisk behandling i løpet av høsten 2014.

 

Pararelloppdraget for Ravnkloa blir finansiert av Miljøpakken, Framtidens byer og Trondheim kommune.