Arkitekturpolitikk

– Reduserer byens sjel

- Hvorfor tenke så smått for et stort universitet? spør Ole Wiig i en fersk kronikk om NTNU Campus. Han ber politikere og universitet om å se mot Midtbyen i Trondheim.

– NTNU er blitt Norges største universitet. Hvorfor tenke så smått for et stort universitet?, spør arkitekt Ole Wiig i Adresseavisen. Foto: Erik Børseth / NTNU Info

Faglig leder i arkitektfirmaet NSW Arkitektur og trondheimsentusiast, Ole Wiig, har vært hørbar i debatten rundt campusutbyggingen ved NTNU Trondheim, og har tidligere kommet med ramsalt kritikk av NTNUs campuskonkurranse. Nå utdyper han i klare ordelag hvorfor universitetet og politikerne bør se mot Trondheim sentrum fremfor å planlegge store byggeprosjekter i byens utkant.

«Hvor lenge skal vi sitte på sidelinjen og registrere denne negative byutviklingen og hvor lenge skal vi være vitne til at Midtbyen taper både aktivitet og liv, mens universitetet bør være den beste og viktigste drivkraft til å stoppe denne negative trenden?» spør Wiig i en kronikk i Adresseavisen.

Byens kvaliteter reduseres

Wiig peker på byens arkitektoniske historikk og den historiske viktigheten av å bevare Høyskoleparken.

«Etter at byens dyktige byplanleggere, som skapte en god Midtby med tette bruforbindelser, og ikke minst så behovet for attraktive parker for byens befolkning, er vi i dag vitne til at ikke bare byens kvaliteter reduseres, men også byens sjel,» hevder han.

Ole Wiig, faglig leder i arkitektfirmaet NSW Arkitektur. Foto: NSW Arkitektur

Synergier i Midtbyen

Utvikling av området Kalvskinnet og resten av Midtbyen kan, i følge Wiig, føre til store synergier med regionens viktigste kultur- og kunstinstitusjoner. Han ser også for seg at regionens store kinosenter kan benyttes til universitetsformål.

«NTNU er blitt Norges største universitet. Hvorfor tenke så smått for et stort universitet? Like mye som byen må tilrettelegge for NTNUs utvikling, må de ta ansvar de også. NTNU kan og bør være en drivkraft i utviklingen, sammen med byen. Dette gir synergier tilbake til universitetet - at det blir attraktivt og spesielt å studere og forske ved NTNU,» skriver Wiik i kronikken.

Se mot utlandet

Han viser til store universitetsbyer som Cambridge i England og Cambridge i USA (hjem til henholdsvis Harvard og MIT) som gode eksempler på hvordan universitetene bidrar til å skape variert byliv i sentrum. Et bevis på at en campusutstrekning er vesentlig viktigere enn å nedbygge grøntareal i umiddelbar nærhet, hevder Wiik.

NTNU Campus saken legges ut på høring den 6. mars. Arkitektnytt følger debatten videre.