Nyheter

Regjeringskvartalet opp til diskusjon #4: Vern

Ellefsen om regjeringskvartalet: Dagens innlegg handler om mening og ikonografi.


Foto: AHO

Vi publiserer denne uka tre innlegg fra Karl Otto Ellefsen om forrige ukes forslag fra Statsbygg og den videre prosessen i regjeringskvartalet (RKV). Innleggene er utgangspunkt for videre diskusjon av saken og tar for seg tre hovedspørsmål.

 

I første innlegg, som handler om ansvaret for arkitekturen i det fremtidige RKV, hevder Ellefsen at det er en «dårlig og uansvarlig idé» at «Statsbygg og Nordic synes å mene at man bør kunne gå direkte fra den reguleringsplanen som skal lages for RKV i vinter til arkitektkonkurranser om enkeltbygninger.»

 

Les innlegg 1 her: Hvem skal ta ansvaret for arkitekturen?

 

I neste innlegg, som handler om konsept, skriver Ellefsen at det lå gode anslag til arkitektoniske konsepter i parallelloppdragene, konsepter som det er vanskelig å få øye på i Statsbyggs anbefaling. Ellefsen påpeker også hvordan «nøkternhet» er blitt et styrende begrep i regjeringens visjoner. 

 

Les innlegg 2 her: Foreligger det et arkitektonisk konsept for RKV?

 

I tredje innlegg tar Karl Otto Ellefsen for seg hvordan regjeringskvartalet representerer stat og makt og hvordan dette kan og bør komme til uttrykk. Han peker blant annet på Berlins regjeringskvartaler som de mest relevante forbildene.

 

Les innlegg 3 her: Hva betyr en regjeringsbygning?

 

Les innlegg 4 her: Karl Otto Ellefsens siste tekst om RKV i denne omgang tar for seg bygningsvern og Y-blokka.