Konkurranser

Regjeringskvartalet: Vinnerne er kåret

«Adapt» av Team Urbis og «Lysning» av G8+ vant plan- og designkonkurransen.

Vinnerbidraget «Adapt» av Team Urbis. Ill. Statsbygg.

En jury på ni medlemmer har vurdert bidragene fra sju prosjekteringsgrupper. Nå har de kåret to vinnere.

Juryen har vært særlig interessert i løsninger for bebyggelse på området mellom Johan Nygaardsvolds plass og Deichmanske bibliotek, det såkalte felt A. Her har de sju prosjektene ulike tilnærminger, mens begge vinnerforslagene har presentert et A-bygg av en visst volum.

– Kontorbyggene langs Grubbegata og ved Einar Gerhardsens plass er i vinnerforslagene godt tilpasset omgivelsene. Byggene bidrar til et variert og tilgjengelig plass- og gaterom. Bygningsvolumene i vinnerprosjektene er nedskalert mot Møllergata og Youngstorget. Grubbegata får i vinnerprosjektene en ny og forbedret rolle i byveven, sier juryleder Synnøve Lyssand Sandberg i en uttalelse.

Forhandlinger

Juryen ønsker ikke å offentliggjøre sin fulle rapport før forhandlingene er avsluttet.  Tildeling av kontrakt vil antakelig skje i oktober d.å. I forhandlingene skal kriteriene vektlegges slik: «kvaliteten på løsningsforslaget» (50%), «oppdragsforståelse, herunder kvaliteten på tilbudt personell» (35%) og «honorar» (15%).

Vinnerbidraget «Lysning» av G8+. Illustrasjon: Statsbygg.

– Bena dirrer

Vi griper tak i daglig leder i Ratio Arkitekter, Per Anders Borgen. Han er synlig lettet.

– Man kan aldri regne med å vinne, men vi hadde tro på forslaget vårt, sier han. – Vi var godt fornøyd med det vi leverte, så håpet var der. Det er jo to vinnere som er kåret, ikke to finalister, det er bra. Det var mye spenning i rommet her, kan du si. Bena dirrer. Nå blir det forhandlinger fram mot høsten. Vi kan naturlig nok ikke si så mye om hvordan vi vil gå fram.

Per Anders Borgen i Ratio Arkitekter har deltatt i Team G8+. Foto: Ivar Winther

Team G8+ har bestått av LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen AS. Team Ubris har bestått av Nordic – Office of Architecture, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen, Haptic Architects, Scenario og NIKU. Mer informasjon her.