Nyheter

Regjeringskvartalets framtid

Regjeringen har besluttet at de aller fleste departementene skal samles i Regjeringskvartalet.


Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud under pressekonferansen i dag. Foto: Ingebjørg Semb
Alternativene

Regjeringen går inn for å samle de fleste departementene i Regjeringskvartalet. Det skal utredes om Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet kan flyttes til Regjeringskvartalet.

 

Alternativ 1: Beholde de ytre fasadene på de eksisterende bygningene samt frede interiør og fylle bygningene med nytt innhold. 

Alternativ 2: Rive deler av bygningsmassen og bygge nytt på for eksempel tomten hvor R4-bygningene ligger. Man ser også for seg at S-blokka kan rives og gjøre plass til nybygg i dette scenariet.
Alternativ 3: Rive alle eksisterende bygninger eller rive alt med unntak av Høyblokka og bygge nytt.

Adminisjons- og fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) holdt i dag en times pressekonferanse om Regjeringskvartalets framtid.

  

Aaserud startet pressekonferansen med å gi et historisk tilbakeblikk på Regjeringskvartalet før og etter 22. juli 2011. 1500 kontor- og arbeidsplasser ble ubrukelige etter bombeangrepet. Departementsansatte er i dag spredt på 12 ulike steder utenfor Regjeringskvartalet.

 

Det sentrale spørsmålet for Regjeringen har vært om det er best å spre eller samle departementene i ett felles Regjeringskvartal. 

 

– Har vedtatt et samlet Regjeringskvartal

Regjeringen har derfor bestilt og fått rapporter på sikkerhet, vurdering av framtidig kapasitet, hensynet til de ansatte i departementet, kulturhistoriske verdier og teknisk tilstand. I tillegg kommer en sikkerhetsanalyse fra første halvår i fjor (ferdig juni 2011).

 

Regjeringen har vedtatt er det beste er om departementene er samlet i ett Regjeringskvartal. Blant annet fordi det er enklere å ivareta sikkerheten. Det daglige arbeidet er også mer effektivt med departementene samlet.

 

Administrasjonsministeren fortsatte pressekonferansen med å forklare utfordringer knyttet til de ulike bygningene i Regjeringskvartalet. Blant annet de betydelige skadene på interiøret og de tekniske anleggene.

 

Verneklasse 1

Regjeringen bestilte en byggteknisk analyse fra Statsbygg, som fikk eksterne analyser fra Forsvarsbygg Futura og tre norske rådgivningsfirmaer. De konkuderte med kun mindre skader i bæresystemene. Høyblokka trenger altså ikke å rives av hensyn til det byggtekniske. Konklusjoner i vurderinger knyttet til hensynet til de ansatte, innhentet fra internasjonale eksperter, er ikke like entydige.

 

En ny verneplan inkluderer blant annet verning av Høyblokkas fasade med utsmykning, deler av Høyblokkas interiør – blant annet betongutsmykningene i trapperom, Y-blokkas fasade og interiør – blant annet hovedtrapp og veggkunst ute og inne, og Lindealleen utenfor i verneklasse 1.

 

Aasrud sier at diskusjonen om Regjeringskvartalet også bør inkludere en diskusjon om hvilken by vi vil ha og hvordan man skaper framtidsrettede arbeidsplasser.

 

Staten skal drive fram planarbeidet

Fornyingsministeren åpner for å rive et eller flere av regjeringsbyggene.

 

– Nybygg gir rom for en arkitektur som reflekterer vår tid, sa Rigmor Aasrud under pressekonferansen.

 

Aasrud fortalte videre at regjeringen har vedtatt at staten skal drive fram planarbeidet, og ikke Oslo kommune. Fornyingsministeren viser blant annet til Gardermoen-utbyggingen, der det også var en statlig plan.

 

Rivning av regjeringsbygg S og R4?

Regjeringen skal sette igang en konseptsvalgutredning. Den skal definere konkrete mål for framtidig lokalisering av departementene.

 

En utredning vil ha med i vurderingen et alternativ som går ut på å gjenoppbygge Regjeringskvartalet slik det så ut før 22. juli 2011. I tillegg vil man vurdere å flytte utenriks- og miljødepartementet til Regjeringskvartalet.

 

Aasrud hevdet på pressekonferansen at bevaring av de fredetete bygningene Høyblokka, Y-blokka, lindealeen i byrommet mellom de to bygningene samt deler av R5 i Akersgata, vil gjøre det nødvendig å utvide kvartalet og dermed kanskje stenge flere gater for å ivareta sikkerheten.

 

Det er Asplan Viak som har laget skisser for de mulighetene som ligger i nye bygningsstrukturer i kvartalet. Skissene viser ny bebyggelse på to for Regjeringsbygg S og R4.

 

Blogg for innspill

Regjeringen oppretter blogg for innspill, som er åpen fram til 1. april.  Aasrud vil spesielt komme i dialog med studenter, arkitekter, ingeniører, kunsthistorikere og ansatte i Regjeringskvartalet.

 

– Vi håper vi kan få et resultat som alle kan leve med. Men vi er imidlertid sikre på at ikke alle vil bli fornøyde – det viser debatten, sa admninistrasjonsminister Aasrud til slutt. 

 

Administrasjonsministeren tror at man vil komme til 2013 før analysearbeidet er ferdig.

 

Konseptvalgutredninger vil ifølge Rigmor Aasrud inneholde skisser og volumberegninger, ikke arkitekttegninger. Statsbygg vil få i oppdrag å gjennomføre disse konseptutvalgutredningene, og innhente eksterne eksperter.

 

På spørsmål fra Arkitektnytt om Regjeringen vil ha en åpen idékonkurranse for arkitekter for regjeringskvartalet sa Rigmor Aasrud at det vet man først når konseptvalgutredningen er ferdig.