Nyheter

Regningen for regjeringskvartalet fordobles

– Bevilgningene som følge av terrorangrepet mot regjeringskvartalet 22. juli er nå totalt oppe i om lag 1,45 milliarder kroner, sier statsråd Rigmor Aasrud.


Den økte bevilgningen skal blant annet brukes til fysisk og teknisk sikring av regjeringskvartalet og erstatningslokalene. Bildet er tatt gjennom et av hullene i gjerdet, utformet av Vulkan arkitekter for Statsbygg. Foto: Ingebjørg Semb
Slik så Høyblokka i Regjeringskvartalet ut i slutten av mars i år, fotografert fra vinduet i statsråd Rigmor Aasruds møterom. Foto: Ingebjørg Semb
Slik så Høyblokka i Regjeringskvartalet ut i slutten av mars i år, fotografert fra vinduet i statsråd Rigmor Aasruds møterom. Foto: Ingebjørg Semb

Dette framgår i en pressemelding fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i dag. Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å bevilge cirka 600 millioner over FADs budsjett.

 

Midlene skal blant annet brukes til fysisk og teknisk sikring av regjeringskvartalet og erstatningslokalene, mer sikkerhetspersonell, oppgradering av datanettet for sensitiv informasjon og husleie for erstatningslokaler. Med bevilgninger på andre budsjettkapitler er det i det reviderte budsjettet fremmet forslag om totalt 770 millioner kroner.

 

Mer omfattende arbeid

«I vedtatt budsjett for 2012 er det satt av 250 millioner kroner til å dekke kostnader som følge av angrepet», heter det videre. «Beregningene ble gjort kort tid etter 22. juli i fjor. Arbeidet har vist seg langt mer omfattende. Samlet behov for 2012 er i dag beregnet til om lag 850 millioner kroner. I 2011 ble det utgiftsført 340 millioner som følge av angrepet mot regjeringskvartalet.»

 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til sikring og utbedring av regjeringskvartalet med 135 millioner kroner, totalt 165 millioner vil bli brukt i 2012, bevilgningen foreslås på Statsbyggs budsjett.

 

Til fysisk sikring av departementenes erstatningslokaler foreslås det 187 millioner kroner i bevilgning.

 

Større sikkerhet

I tillegg kommer utgifter til mer sikkerhetspersonell samt forslag om å bevilge 45,6 millioner «i hovedsak til å etablere grunnsikring av regjeringskvartalet og i departementenes nye lokaler».

 

Beløpet omfatter anskaffelse av teknisk utstyr som alarm- og adgangskontrollsystemer, kortlesere, overvåkningskameraer og utstyr til vaktsentral.

 

Oppgradering av IKT-sikkerheten, og husleie for erstatninglokalene, inngår også i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.