Nyhet

Rekordhøy søking til AHO

Økning i søkertall til arkitektutdanning i Oslo og Bergen. AHO har 41 prosent flere innleverte opptaksprøver i år enn i fjor. – Det er veldig gledelig, sier rektor Ole Gustavsen. 


Arkitektstudiet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) økte fra 16,4 søkere per plass i fjor til 18,8 søkere i år. Foto: AHO

Opptak 2020

Hovedopptaket til universiteter og høgskoler publiseres av Samordna opptak 23. juli. 

Se mer statistikk på søkere og opptakstall fra Samordna opptak her

150 784 personer har per 16. april 2020 søkt opptak til universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak. Det er 12 052 flere søkere enn i fjor og tilsvarer er en økning på 8,7 prosent.

– Aldri før har flere søkt opptak til høyere utdanning, sier Roar Olsen, direktør i Unit (som koordinerer søkingen til grunnutdanningene) i en pressemelding fra Samordna opptak.

Rekordhøy søkning til AHO

Arkitektstudiet ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) økte fra 16,4 søkere per plass i fjor til 18,8 søkere i år. Dette er rekordhøyt, ifølge AHOs nettsider. Designstudiet økte også med 6,1 søkere per plass i år mot 5,8 i fjor.

For å kvalifisere til opptak ved AHO, må søkerne også levere opptaksprøver.

– Vi har hatt en økning på hele 41 prosent i innleverte opptaksprøver fra i fjor til i år. Det er veldig gledelig, sier rektor ved AHO, Ole Gustavsen, på skolen nettsider.

Gustavsen mener studiene ved skolen bidrar til å dekke samfunnets behov for nødvendig kompetanse i møte med miljø-, klima- og andre store samfunnsutfordringer.

– Det er stor etterspørsel etter arkitekter, interaksjon- og tjenestedesignere, samfunnsplanleggere, og landskapsarkitekter som spesialiserer seg på disse feltene, sier han.

– Vi har hatt en økning på hele 41 prosent i innleverte opptaksprøver fra i fjor til i år. Det er veldig gledelig, sier rektor ved AHO, Ole Gustavsen. Foto: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Opp i Bergen, stabilt i Trondheim

Cecilie Andersson, rektor ved Bergen Arkitektskole (BAS), melder om en liten økning i søker tallene. De har i år 300 søkere mot 260 i fjor. De har totalt 30 plasser og det er dermed ti søker per opptaksplass, mot ni året før. 

– Vi har hatt en jevn vekst blant antall søkere de siste årene. At vi har en videre vekst i år kan skyldes at mange som søker seg til utlandet, setter norske skoler opp som en plan b, sier Andersson til Arkitektnytt.   

Ved arkitektutdanningen ved NTNU i Trondheim meldes det om stabile søkertall på både toårig og femårig arkitektutdanning.  

– Det toårige programmet har ti flere søkere, mens det femårige har 10 færre søkere. Hos oss er det dermed status quo, sier Ole Tolstad, pressekontakt ved Fakultet for arkitektur og design, NTNU.

På topp ti-lista

VG oppgir følgende liste fra Samordna opptak over de ti mest attraktive studieplassene i landet. Her havner Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) på en syvende plass.

·      Siviløkonomutdanningen ved NHH hadde 2112 søkere

·      Rettsvitenskap ved UiB hadde 1968 søkere

·      Rettsvitenskap ved UiO hadde 1888 søkere

·      Sykepleie ved Oslo Met hadde 1365 søkere

·      Medisin ved UiO hadde 1236 søkere

·      Sykepleie ved NTNU hadde 1140 søkere

·      Arkitekt ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo hadde 1133 søkere

·      Psykologi ved UiT – Norges arktiske universitet hadde 1129 søkere

·      Sykepleie ved Høgskulen på Vestlandet hadde 1121 søkere

·      Kriminologi ved UiO hadde 1120 søkere

Større konkurranse om plassene

Etter en svak nedgang i antall søkere i 2019, er det i år rekordhøye søkertall. Kombinert med stabilt antall studieplasser vil økningen i søkertallene føre til større konkurranse om plassene, skriver Samordna opptak i sin pressemelding.

– Mye av økningen kan nok knyttes til situasjonen med koronavirus, som skaper usikkerhet i  arbeidsmarkedet og rundt mulighetene for å studere i utlandet eller ta et år på folkehøgskole, sier direktør i Unit, Roar Olsen.

Plan B

Økning i antall personer som søkte i siste liten kan også tyde på at flere enn vanlig ønsker å ha en plan B ved å søke høyere utdanning i Norge. 24 702 søkte 15. april i år, mot 14 128 samme dag i fjor.

Tretten utdanningsområder har oppgang i antall førstevalgsøkere, mens de tre utdanningsområdene reiseliv, lærerutdanning og jus har en nedgang sammenlignet med søkningen i fjor.

Den prosentvise økningen er størst for økonomiske og administrative fag med 24,8 prosent. Det tilsvarer 3819 førstevalgsøkere. Også utdanningsområdene mediefag, historie og samfunnsfag har en økning i søkertall på over 20 prosent. Etter at det i 2019 var 4,7 prosent nedgang i søkertallene til helsefag, er det i år en oppgang på 4,1 prosent.

Lærerutdanningene har i år en nedgang i antall søkere med -8,1 prosent, mens reiseliv har en prosentvis nedgang på -9,8 prosent og jus går ned 1,4 prosent.

I år er det en overvekt av kvinnelige søkere til høgskoler og universitet med 59,3 prosent kvinner og 40,7 prosent menn.