Nyhet

Representantskap på storskjerm

Nye vedtak om NALs fremtid ble gjort da forbundets representantskap holdt sitt årlige møte. Via storskjerm.


Representantskapet (RS) er NALs høyeste organ og består av lederne fra alle lokalforeningene samt studentrepresentantene fra hver av de tre arkitektskolene. Fredag møttes de digitalt. Foto: Arkitektnytt

Representantskapet (RS) i Norske arkitekters landsforbund (NAL) møtte fredag landsstyret via storskjerm for å vedta NALs agenda fremover. Forutenom gjennomgang av økonomi, årsmeldinger og rapporter, ble både presidenttittel og mangfold diskutert blant representantene for NALs lokalforeninger og styret. 

– Møtet har vært spennende. Det er første gang vi har hatt et så digitalt RS-møte, og det har fungert bra. Det har faktisk vært mer effektivt, vi runder av en halv time før tiden, sier president i NAL, Gisle Løkken, etter møtet i forbundets høyeste organ. 

Han mener målet om å få flere kontaktflater mellom sekretariat, styret og lokalforeningene nå har bevist seg mulig gjennom digitale løsninger, og sier at det vil bli holdt hyppigere møter fremover.

President eller styreleder?

Hvor lenge Løkken beholder tittelen som president er dog usikkert. I tråd med anbefalingene i sluttrapporten for strategiprosessen fra First House fra noen år tilbake, skal ikke presidenten lenger være president, men styreleder. I tillegg ble det foreslått å redusere stillingen fra dagens 50 prosent til 30 prosent. Forslaget ble foreløpig ikke vedtatt. 

– Vi ble enige om å utsette det noe, og la både styre og sekretariat diskutere forslaget nøyere. Forslaget bygger på at vi er en organisasjon i utvikling, men samtidig har vi forståelse for at det kan virke som en noe drastisk endring. Derfor bruker vi litt mer tid, forteller Løkken.

– Møtet har vært spennende, mener president i NAL, Gisle Løkken. Foto: Erik Burås / StudioB13

Forslag om aktivt arbeid for mangfold

Oslo Arkitektforening (OAF) har satt mangfold på agendaen i egen forening og meldte seg nylig inn i Balansekunst, en organisasjon basert på tverrfaglig samarbeid blant aktører i kultursektoren som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

OAF mener arkitekturfeltet i Norge fremdeles har lite bevissthet rundt temaer knyttet til likestilling og mangfold. De la derfor fram forslag om at også NAL bidrar ved å melde seg inn. Forslaget ble vedtatt av representantskapet.  

– Forslaget ble godkjent, men med en felles forståelse for at vi ikke trenger dobbelt medlemskap. Det ble derfor enighet om at OAF kan gjøre seg noen erfaringer først, så kan vi ta det over etterhvert, kommenterer Løkken. 

Presidenten mener problemstillingen rundt mangfold er viktig fordi det er en viktig problemstilling generelt i samfunnet: 

– Det er ingen her er som er uenige om det, men man kan ha ulike meninger om metoder og verktøy. NAL støtter målsetningen fullt ut, men mangfoldsproblemet løser seg dessverre ikke kun ved at man melder seg inn i en forening, sier han. 

Penger til lokalforeningene

Det kan også noteres at lokalforeningene, som følge av økonomisk koronausikkerhet for NAL, har fått stoppet utbetalingen av lokalforeningsmidler for 2021, etter vedtak i landsstyret. 

– Her må jeg presisere at direktekontingenten til lokalforeningene fortsatt går uavkortet til dem, det er NAL sin del av kontingenten som er stoppet. Vi har full forståelse for at dette blir tatt opp, men med forbundets økonomiske situasjon i 2020, er det eneste forsvarlige vi kan gjøre å budsjettere særdeles nøkternt. Vi kan ikke sette NALs totaløkonomi på spill, avslutter president Løkken.