Nyheter
Juryen om vinnerprosjektet av Munch-området:

Respektfullt landemerke

– “Lambda” er et komplett og fullstendig anbefalt museumsprosjekt som skaper stort potensial for rekreasjon og urban utvikling, heter det i juryens begrunnelse. – Prosjektet klarer å introdusere et potensielt landemerke som står respektfullt øst for operaen.


Bygningen åpner for ny lesning av landskapet og introduserer et nytt type offentlig rom og tilgjengelighet i området, skriver juryen i sin uttalelse om vinnerprosjektet. Illustrasjon: arkitekten

Juryen:

Helle Søholt – juryleder, sivilarkitekt, GEHL Architects (Danmark)
Valerio Olgiati – arkitekt utland (Sveits)
Terje Kalve – landskapsarkitekt, MNLA – oppnevnt av NAL
Gudrun Molden – sivilarkitekt, MNAL – oppnevnt av NAL
Karl Otto Ellefsen – rektor AHO, sivilarkitekt MNAL – oppnevnt av NAL
Espen Dag Rydland – eiendomssjef Oslo kommune, Kulturetaten
Berit Skarholt – sivilarkitekt, Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten
Audun Eckhoff – direktør Nasjonalmuseet
Martin Biehl – kommersiell direktør, Den Norske Opera & Ballett
Øivind Seiergren – prosjekt/ byggkostnad
Per Ditlev-Simonsen – styremedlem Oslo Havn KF
Ellen Horn – styreleder Den Norske Opera & Ballett
Eva Hagen – adm. direktør HAV Eiendom AS

En enstemmig jury kåret fredag 27. mars Abalos Herreros Arquitectos forslag ”Lambda” til vinner i konkurransen om nytt Munch-museum og Stenersenmuseets samlinger i Bjørvika.

Ønsket fra Oslo kommune var i konkurranseprogrammet beskrevet som ”et tidsmessig og funksjonelt museum for Munch-museet og Stenersenmuseets samlinger. Museet skal ha høy arkitektonisk kvalitet og være en fremragende formidler av Munchs kunst og Stenersenmuseets samlinger. Sammen med det nye operabygget og nybygget for Deichmanske hovedbibliotek, vil det nye museet utgjøre en gruppe av viktige og ulike kulturinstitusjoner i den nye bydelen i Bjørvika.”

I alt 20 arkitektkontorer deltok i konkurransen. Ti arkitektkontorer mottok direkte invitasjon til å delta, mens ti arkitektkontorer ble valgt ut etter prekvalifisering, hvor hele 199 kontorer meldte sin interesse.

Gode offentlige områder

I juryens begrunnelse berømmes vinnerforslaget for et grep som skaper gode offentlige områder:
”Lambda skaper en sjenerøs invitasjon til både museet og til publikumstilgangen til området generelt. Museets plassering på Paulsenkaia gjør området sør for operaen tilgjengelig gjennom en offentlig park og et rekreasjonsområde med utsikt over fjorden, med tett kontakt både med operaen og museet. Prosjektet tydeliggjør elvemunningen, åpner landskapet og gir publikum tilgang til begge sider av elven hele veien ut til fjorden”. (Juryens uttalelser er oversatt fra engelsk)

Om selve bygget er forholdet til operaen vektlagt: ”Valg av plassering og byggets urbane form gjør at Lambda står fram som et praktfullt moderne museum der det er verdig å stille ut de viktige samlingene i Bjørvikas sentrum ved fjordkanten.”

Lystårn
Juryen sier om de ulike utstillingsområdene: ”Museets konsept er fleksibelt og inviterer til å skape nye forhold mellom de to institusjonene. Separate utstillingsarealer bundet sammen gjennom en sjenerøs vertikal kommunikasjon gjør det enkelt å skape nye og endre eksisterende utstillinger. Både Munch og Stenersen kan bli uttrykt og redefinert både innvendig og utvendig”.

Om bygningens logistikk skriver juryen: “I kontrast til operaen er bygget lyst og gjennomskinnelig. Det viser de besøkendes bevegelser i  fasaden, i kontrast til de gående massene på operaens tak. Museet snakker med begge sider av bukten ved å plassere utstillingene og produksjonsarealene mot øst, og kommunikasjon og publikumsflyt mot vest.”

Formmessig mener juryen at vinnerprosjektet ”skaper et offentlig vertikalt uttrykk som er sterkere enn den kommersielle høyhussonen i nord. Prosjektet er et fysisk utsagn om kunst og publikumstilgang til fjorden. Bygningen er elegant og ikonisk i dens enkelhet og vil bli et lystårn i fjorden som introduserer et fantastisk sted for å nyte Oslos unike landskap.”

Premierte forslag
Andrepremien ble delt mellom to kontorer: REX Architects med forslaget "Yin Yang", og Christ Gantenbein Architects og Lie Øyen Arkitekter med forslaget "Girls on the bridge".

Juryen sier at ”Yin Yang" ble premiert for “sitt klare og sterke konsept og organisering av et moderne museum. Plasseringen av museet er vanskelig i henhold til forholdet til operaen og elvemunningen. Bekymringen har å gjøre med det faktum at bygningen vil bli en hindring i kontakten med, og utsynet til, fjorden (…) Prosjektet ses på som et idéprosjekt, og ikke et helfunksjonelt og arkitektonisk fullstendig utviklet prosjekt.“

Forslaget ”Girls on the Bridge”, tegnet av det norske kontoret Lie Øyen Arkitekter i samarbeid med sveitsiske Christ Gantenbein Architects, er premiert på grunnlag av ”lokaliseringen og prosjektets sterke organiseringseffekt på Bjørvika. Videre er det valgt på grunn av intensjonen om å utvikle museet til en stor kunsthall og muligheten for å utvikle et elastisk og fleksibelt museum. Prosjektet ses på som et idéprosjekt, og ikke et helfunksjonelt og arkitektonisk fullstendig utviklet prosjekt.”

Vinnerprosjektet ble premiert med 500.000 kroner, de to andrepremieforslagene fikk 250.000 kroner hver.

For Abalos Herreros Arquitectos tegnet Juan Herreros, Jens Richter, Paola Simone, Riccardo Robustini, Luís Berríos-Negrón, Carmen Antón, Verónica Meléndez, Ángela Ruiz, Joanna Socha og Paula Vega. IDOM International var rådgivere og Thorbjörn Andersson var landskapsarkitekt.

Det er Bystyret i Oslo som til slutt avgjør hvilke bygg de velger for de to kulturinstitusjonene.

Utdragene er tatt fra juryens begrunnelse som er tilgjengelig på www.haveiendom.no. Den fullstendige juryrapporten ventes å foreligge denne uken.

Lambda bygger på Operaens silhuett med en lett vertikalitet, kommuniserer med operaen på samme viktighetsnivå, hevder juryen i sin begrunnelse. Illustrasjon: arkitekten
Lambda bygger på Operaens silhuett med en lett vertikalitet, kommuniserer med operaen på samme viktighetsnivå, hevder juryen i sin begrunnelse. Illustrasjon: arkitekten
Juryen mener vinnerforslaget \\\
Juryen mener vinnerforslaget \\\"Lambda\\\" framstår som lyst og gjennomskinnelig. Illustrasjon: arkitekten