Nyheter
Regjeringskvartalet:

Riksantikvaren har begynt befaringen

Forholdene ligger godt til rette for istandsetting av Finansdepartementet. Skadete bygningsdeler etter bombeangrepet 22. juli er godt tatt vare på.

Finansdepartementet er tegnet av arkitektene Stener Lenschow og Henrik Bull, og ble oppført i perioden 1898-1904. Her er bygningen avbildet før bombeangrepet i juli. Foto: Wikimedia Commons

Det er gledesmeldingen fra Riksantikvaren etter befaringen i forigårs.?

 

– Det er ikke så dramatiske skader på Finansdepartementet, sier fungerende riksantikvar Unni Grønn.

?

Den monumentale kontorbygning fra rundt 1900 er i jugendstil og har fasader av tegl forblendet med grovt tilhugget granitt. Den ble restaurert og innredet til bruk for Finansdepartementet 1978 av arkitekt Siri Jemtland.  

 

Etter onsdagens møte mellom Riksantikvaren og Statsbygg etter katastrofen 22. juli, ble planene lagt for hvordan det videre samarbeidet mellom Statsbygg og Riksantikvaren om befaringen skal foregå.

 

– Vi er enige om at vi og Statsbygg skal foreta befaringene sammen, og se og vurdere skader og vurdere muligheter. Det er for tidlig å vite mer om hvordan dette arbeidet skal gjennomføres, sier Grønn.

 

Verneplan til hjelp

Riksantikvaren hadde en neste ferdig verneplan for regjeringskvartalet da katastrofen inntraff 22. juli. Planen gjør arbeidet lettere for både Statsbygg og Riksantikvaren.

 

I verneplanen finnes detaljerte oversikter over hvilke eksteriører og interiører som er av nasjonal verdi.

 

– Man vet hvordan ting har sett ut og har hatt sjansen til å gjøre viktige vurderinger før ødeleggelsene. Det gjør arbeidet vårt lettere, sier fungerende riksantikvar.

 

I verneplanen går det blant annet fram at den såkalte Høyblokka, tegnet av Erling Viksjø og reist i 1958, har stor nasjonal verdi. Man vet ennå ikke når arbeidet med sikring av bygget blir ferdig. Først når bygningen er trygg å gå inn i, kan Riksantikvaren og Statsbygg starte befaringen og vurderingene.

 

Hva er bevaringsverdig?

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Rygh i Statsbygg sier til Arkitektnytt at sikringsarbeidet må fortsette i flere av byggene en stund til før det er forsvarlig å gå inn og foreta mer konkrete og grundige tilstandsvurderinger.

 

– Slike befaringer vil finne sted når det er helt risikofritt å ferdes inne i Regjeringshøyblokken og de andre bygningene, og da vil Riksantikvaren være vår rådgiver når det gjelder diskusjonen om vern av ulike bygningsmessige verdier.

 

– Det gjelder å finne ut hva som er bevaringsverdig i eksteriører og interiører, sier Njaa Rygh.

 

Demokratisk monument

I Aftenposten Aften 4. august skriver arkitekt Didrik Hvoslef-Eide at hele historien bak høyblokken «er så betydningsfull for vår nasjonsbygging, at Regjeringsbygget bør bli stående som en viktig del av vår arkitekturhistorie, og som et monument over vårt robuste demokrati som den siste uken har vist seg så tverrpolitisk samlende».

 

Og han legger til: «Dette er selvsagt også den rimeligste løsningen, og bør sammen med en forventet tidkrevende debatt om arkitektonisk løsning dempe lysten på å rive og starte helt på nytt».??

Monumental kontorbygning oppført for staten 1898–1904 av arkitektene Stener Lenschow og Henrik Bull. Fasader av tegl forblendet med grovt tilhugget granitt. Jugendstil. Hovedtrapperom med pussede overflater og kleberstensdetaljer. Restaurert og innredet til bruk for Finansdepartementet 1978 av arkitekt Siri Jemtland. Eies og forvaltes av Statsbygg.