Nyheter

- Riv Oslo Plaza og Postgirobygget

Leder for Oslo-arkitektene, Erik Collett, har ikke tro på høyhus i Oslo. Nå vil han stoppe planene for et nytt høyhus bak Oslo S.


Arkitekt og leder i OAF, Erik Collett, er skeptisk høyhus i Oslo av to hovedgrunner: Silhutten i bybildet og tilgjengeligheten på gateplan. Foto: Ingebjørg Semb

Erik Collett kaster seg inn i høyhusdebatten i hovedstaden. Han mener Oslo Plaza og Postgirobygget burde bli revet fordi de ikke har noe å tilby på gateplan. Nå håper han politikerne tar fornuft og stopper planene om et nytt høyhus bak Oslo sentralstasjon. 

 

– Det nye høyhuset har ingenting å tilby på gateplan. Schweigaardsgate vil ligge der like øde etter utbyggingen som i dag. 


Lederen for Oslo Arkitektforening (OAF) forteller at høyhuset, som er planlagt bygget på den gamle postterminaltomta like bak Oslo S, åpner seg opp i flere retninger, men ikke før et stykke opp i etasjene.

 

– Tilgjengeligheten er rett og slett for dårlig. Bygget burde åpne seg mot publikum på gateplan i Schweigaardsgate, sier Collett.

 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Det planlagte høyhuset bak Oslo S er foreslått av KLP Eiendom og tegnet av Kristin Jarmund Arkitekter og C.F. Møller. Illustrasjon: Arkitekten
Det planlagte høyhuset bak Oslo S er foreslått av KLP Eiendom og tegnet av Kristin Jarmund Arkitekter og C.F. Møller. Illustrasjon: Arkitekten

Troika-forslag på høring

Brannfakkelen kommer i forbindelse med at det onsdag kveld skal arrangeres møte om forslaget til planprogram for Norges største kollektivknutepunkt, Oslo sentralstasjon. Planprogrammet, som ble sendt ut på høring i begynnelsen av mars, er et skikkelig Troika-forslag, med tre ulike prosjekter.

 

De tre foreslåtte prosjektene er: Ny bussterminal over sporområdet på Oslo S tegnet av MAD arkitekter, ny stasjonshall for Oslo S tegnet av Space Group og utvikling av Biskop Gunnerus gate 14 B (postterminaltomta) tegnet av Kristin Jarmund arkitekter og C.F. Møller, der det altså planlegges et nytt høyhus i Plaza-målestokk.

 

OAF-lederen er ikke bare opptatt av bygningens manglende tilgjengelighet på bakkeplan, han er skeptisk på grunn av silhuetten i bybildet.

 

– Oslo Plaza og Postgirobygget har aldri meldt seg inn i bystrukturen for øvrig, og det vil ikke det nye høyhuset gjøre heller. De er i sin målestokk fremmed og uheldig sett fra flere steder i byen. For eksempel fra Tøyen.

 

– Er du i prinsippet imot høyhus i Oslo?

 

– Ja, jeg mener høyhus i den størrelsen er fremmed uansett i denne byen. Så selv om dette høyhuset vil stå på Oslos laveste punkt vil det være altfor høyt.

 

Liker Barcode og den nye stasjonsbygningen

Arkitekt Erik Collett vil samtidig trekke fram Barcode-rekken i Bjørvika som et godt eksempel på høyhus i riktig skala i Oslo.

 

– Barcode som ensemble melder seg inn som et verdig medlem i Oslos bystruktur, sier Collett.

 

Som et eksempel på et prosjekt som vil gi tilgjengelighet på bakkeplan trekker han fram Space Groups planer for Oslo sentralstasjon.

 

– Jeg tror den nye stasjonsbygningen vil åpne seg opp mot publikum og bli et bygg for hele området, fastslår OAF-lederen, før han fortsetter: – Til sammenligning er fasaden på dagens sentralstasjon helt lukket, og framstår ikke som inviterende. Hovedinngangen gir et svakt signal om å være hovedportal for Norges største kollektivknutepunkt.

 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Nye Oslo sentralstasjon er foreslått av ROM Eiendom og tegnet av Space Group. Illustrasjon: Arkitekten
Nye Oslo sentralstasjon er foreslått av ROM Eiendom og tegnet av Space Group. Illustrasjon: Arkitekten

Høyhusdebatten ruller videre

Utbyggingen av Oslo S-området har vært gjenstand for debatt på ulike arenaer.

 

28. november i fjor arrangerte OAF et debattmøte om kollektivknutepunktet med tittelen «Oslo S, helhet eller kaos». På møtet deltok blant andre Jernbaneverket, CF Møller, MAD, Space Group, Rambøll og Plan- og bygningsetaten i Oslo.

 

Antall paneldeltakere viser at det er mange parter i Oslo S-utbyggingen og at det er komplekse oppgaver som må løses. Det er for eksempel en del utfordringer rundt utbyggingene over eksisterende togtrasé. Men det er ikke mange kontroverser rundt de storstilte planene i sentralstasjonsområdet. Bortsett fra det planlagte høyhuset.

 

Oslodebatten, som er et samarbeid mellom NRK Østlandssendingen og Norsk Form, tok i sitt første møte i rekken opp høyhus til diskusjon. «Barcode bak Barcode» ble arrangert på Norsk design- og arkitektursenter 9. mars, og debatten kan du se i opptak på NRK.no. Der var det først og fremst byantikvar i Oslo, Janne Wilborg, som tok til orde mot høyhusutbygging i Oslo sentrum.

 

Onsdag 26. mars kl.18.00 arrangeres det altså informasjonsmøte om forslaget, i lokalene til NSB/Rom Eiendom AS i Schweigaardsgate 23. Møtet er åpent for alle.

 

Les mer om planene på ByplanOslo.

Den nye bussterminalen er foreslått av Ruter og tegnet av MAD Arkitekter. Illustrasjon: Arkitekten
Den nye bussterminalen er foreslått av Ruter og tegnet av MAD Arkitekter. Illustrasjon: Arkitekten