Byutvikling

RKV: Håp om ny politisk vurdering

Mange håper på en omkamp om skalering og løsning for et nytt regjeringskvartal. Oslo Arkitektforening og AHO inviterer til debatt om de nye mulighetene.

Illustrasjon fra de aller første volumstudiene Asplan Viak laget på oppdrag fra daværende administrasjonsminister Rigmor Aaserud (Ap) i 2012. De illustrerte rapporten deres om alternative løsninger for utvikling av kvartalet og byplanmessige konsekvenser. Illustrasjon: Asplan Viak

Fagfolk, meningsbærere, politikere og tilhørere møtes til åpent debattmøte på Litteraturhuset i Oslo mandag 7. mai. Arrangørene spør seg hva regjeringens Jeløya-erklæring kan bety for den framtidige politiske behandlingen. Erklæringen inneholdt nemlig en oppsiktvekkende postulering om at regjeringen skal «vurdere en trinnvis og nedskalert utbygging av nytt regjeringskvartal.» Arrangørene har godt håp om at denne lille setningen åpner for en forbedring av den eksisterende planen.

En solid gruppe innledere, et fagpanel og et politikerpanel skal blant annet kaste lys over hvordan et framtidig regjeringskvartal (RKV) skal klare å ivareta behovet for sikkerhet og samtidig ha åpenheten som sikrer det levende bylivet. Det skal også letes etter svar på hva som skjer dersom Y-blokka får stå. 

Vi er mange som håper at dette skal ta en annen vending framover, sier Caroline Støvring, arkitekt i Morfeus Arkitekter og tidligere leder i OAF. Foto: Ingebjørg Semb

– Omstridt løsning

Caroline Støvring i Morfeus Arkitekter, skal sitte i fagpanelet. Hun er, i likhet med mange andre, nysgjerrig på hva som ligger i den korte setningen om RKV i nevnte erklæring.

– Den utviklingen som er vedtatt er svært omstridt, og vi er mange som håper at dette skal ta en annen vending framover, sier Støvring, som jobbet mye med saken som tidligere leder i Oslo arkitektforening.

Hun mener det er to ting som er spesielt omstridt og som er blitt for dårlig behandlet i både konseptvalgutredningen og i konsekvensutredningen.

– Det ene er samlokaliseringen av alle departementene i ett kvartal. Det andre er rivning av Y-blokka. Behandlingen av de to forholdene har vært unntatt offentlighet av sikkerhetshensyn. Fordi det ikke har vært åpnet for diskusjon, og fordi den sikkerhetsmessige konklusjonen har såpass åpenbare mangler, er det vanskelig å ha tillit til de vurderingene regjeringen har gjort, mener Støvring.

Håper på debatt

Hun har også hele tiden vært kritisk til hvilket spillerom arkitektene ble gitt i plan- og designkonkurransen.

– Arkitektene fikk ikke mulighet til å vise hvordan det nye regjeringskvartalet kan inngå i byen på en god måte. De ble isteden gitt en statlig regulering med veldig detaljerte og dessuten omstridte føringer, sier Støvring. Hun mener arkitektene som deltok i konkurransen ble redusert til rene fasademakere.

– Det er som å be en kirurg begynne å operere før man har stilt en diagnose, poengterer hun.

Nå håper hun det blir en bred diskusjon og en politisk debatt som kan føre til et nytt politisk vedtak om utviklingen av kvartalet.

– Det er viktig å få til en mer omforent utvikling. Dette må bli noe vi kan være stolte av. Det må et nytt politisk vedtak til, håpet er at politikerne tar en revurdering. Både Ola Elvestuen og Trine Skei Grande var i valgkampen tydelige på at de ønsket å beholde Y-blokka og at de ønsket en annen utvikling i regjeringskvartalet, understreker Støvring. 

– Vi har invitert bredt til møtet, og ønsker å høre mange ulike stemmer. Det var viktig for oss å arrangere dette i forkant av en utredning, sier OAFs Magnus Boysen. Foto: NAL

Vil påvirke og belyse muligheter

Magnus Boysen, nestleder i OAF, håper debattmøtet kan bidra med innspill og faglig tyngde overfor de politikerne som jobber med saken på nasjonalt politisk nivå.

– Formuleringen i Jeløya-erklæringen var tydelig, og etter det vi erfarer har regjeringen begynt på en utredning for å svare ut denne formuleringen. Det har vi fått vite i oppkjøringen mot møtet, forteller Boysen.

Utredningen vil etter det OAF erfarer sannsynligvis komme allerede til sommeren.

OAF ønsker å tone ned konfliktene rundt kvartalsplanene, og heller rette søkelyset mot de forbedringsmulighetene Jeløya-formuleringen åpner for.

– Vi har invitert bredt til møtet, og ønsker å høre mange ulike stemmer og belyse flere viktige problemstillinger. Det var viktig for oss å arrangere dette møtet nå, i forkant av en mulig utredning. Møtet vil ha mye å si for hvordan arkitektorganisasjonene og høgskolen går videre og hva vi gjør framover, sier Boysen. 

Tunge panel

OAF har hyret fire, fagtunge innledere til å sparke igang debatten. Nordic-sjef Gudmund Stokke presenterer vinnerforslaget «Adapt»; Hanna Kosonen Geiran i Riksantikvaren skal snakke om fredningsprosesser og byrådssekretær Tor Henrik Andersen skal snakke om Oslo-perspektivet på RKV. Jack Fischer Eriksen fra Næringslivets sikkerhetsråd skal snakke om forholdet mellom sikkerhet og åpenhet i by; Gro Sandkjær Hansen, NIBR, har fått temaet «Statlig reguleringsprosess og demokrati» og viserektor ved AHO, Erik Fenstad Langdalen, skal snakke om et nye muligheter i et nedskalert kvartal.  

I fagpanelet sitter foruten Caroline Støvring, Andreas Vaa Berman fra Plan- og bygningsetaten, Håkon Rasmussen fra 3RW og Niels Torp.

Det politiske panelet består av Jan Bøler (Ap), Guri Melby (V) og Michael Tetzschner (H).

OAFs Magnus Boysen åpner møtet sammen med Ole Gustavsen, rektor ved AHO. Møteleder er journalist Erik Aasheim.