Konkurranser

RKV-saken: OAF vil snakke om løsningene

OAF-leder Joakim Skajaa har fremdeles en lang liste med temaer for viktige debatter om regjeringskvartalet. Det er viktig å ikke tro at diskusjonene er over nå. Tvert i mot, mener han.

Nå må vi finne en vei mot de de positive målsetningene som ligger i First House-rapporten, sier OAF-leder Joakim Skajaa. OAF maner til økt samarbeid. Foto: Cecilie Klem
  • 27. september ble Team Urbis’ løsningsforslag «Adapt» kåret som vinner av plan- og idekonkurransen om nytt regjeringskvartal.
  • Vinnerteamet besto av Nordic – Office of architecture, Haptic Architects, SLA, Bjørbekk & Lindheim, COWI, Aas-Jakobsen, Ingeniør Per Rasmussen, Rambøll, Asplan Viak, Scenario, NIKU og Norsam.
  • 16. oktober levert Team G8+ inn en klage på avgjørelsen. Teamet stod bak forslaget «Lysning» og besto av LPO Arkitekter, A-Lab, Ratio Arkitekter, IARK, Gullik Gulliksen AS, Sweco, Norconsult og Dr. Techn. Olav Olsen AS.
  • Klagen inneholder blant annet dokumentasjon som viser at to av Statsbyggs medlemmer i juryen arbeidet svært nært med sentrale deltakere i Team Urbis i 2015 og 2016. 
  • 7. november ble det klart at G8+ ikke ville gå til rettssak mot Statsbygg, og 8. november signerte Team Urbis kontrakten om prosjekteringen av regjeringskvartalet. 
  • Det er ennå åpent hvorvidt Team G8+ klager avgjørelsen inn for Kofa eller om de vil gå til erstatningssøksmål. 

Midt i viraken rundt tildelingen av prosjekteringskontrakten for regjeringskvartalet (RKV) til Team Urbis og klagen fra G8+, ønsker Oslo arkitektforening (OAF) å fokusere på debatten om løsningene og konsekvensene utbyggingen vil ha for byen Oslo.

Skajaa peker på tre diskusjoner OAF mener må tas parallellt med at prosjektet utvikles videre.

– Hvordan vil Oslo som by bli preget av hvordan man tenker rundt sikkerheten i kvartalet. Hva skal det ha å si for hvordan vi former byen videre? Den diskusjonen er overhodet ikke ferdig. I tillegg må vi snakke om hvordan programmet for tomten og den byen i byen man skal plassere der, skal bidra til omgivelsene. Sist, men ikke minst, må prosjektet tolkes inn i en sammenheng hvor man ser på byforming, vernepolitikk, byggehøyder og volumer med tanke på hvordan Oslo har utviklet seg gjennom mange hundre år, sier Skajaa. – Ingen av disse aspektene er vi ferdige med å diskutere, det ser man på alle de løsningsforslagene som ble levert inn i plan- og idekonkurransen. 

Henviser til konkurransekomiteen i NAL

OAF og Skajaa slutter også opp om de sju arkitektkontorene som 6. november undertegnet på et opprop om en uavhengig evaluering av hvordan Statsbygg har håndtert plan- og idekonkurransen. NAL har også tatt til orde for en ekstern og uavhengig evaluering.

– Man kan for eksempel se for seg at Stortinget gransker hele prosessen. De er bestiller for dette oppdraget og bør også være den institusjonen som bestiller evalueringen.

Men de konkrete spørsmålene som stilles i klagen fra G8+ mener OAF bør tas tak i av NAL sentralt.

– Akkurat konkurransespørsmålene ser ikke OAF at vi har som oppgave å kommentere. Jeg vil oppfordre NAL til å be sin konkurransekomite om å se på det. Er det noen som bør ta akkurat den siden av saken videre, er det NALs konkurransekomite, sier Skajaa.

Han legger til at OAF mener debatten om konkurransen har vært viktig, og minner om at at OAF i utgangspunktet tok til orde for en mye mer åpen arkitektkonkurranse i utgangspunktet.

Vil videreføre Y-blokkdiskusjonen

Et annet viktig RKV-tema for OAF er de vernepolitiske problemstillingene. Foreningen vil gjøre sitt til at debatten om Y-blokka ikke legges død.

– Rivingsspørsmålet har ikke vært ute til ordinær høring, så høring bør gjennomføres. Saken bør behandles i Stortinget før man begynner å rive, er beskjeden fra Skajaa.

Han mener den lukkete prosessen Statsbygg og KMD har ført i Y-blokksaken, er symptomatisk for hvordan hele prosessen opp mot plan- og idekonkurransen utspilte seg.

– Prosessen rundt nytt regjeringskvartal ville vært mye mer robust hvis Statsbygg og Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde vært mer åpne om de avgjørelsene de har tatt underveis, sier Skajaa.

 Han mener det oppstår store problemer når prosesser er så lukket som de har vært til nå.

– Vi har opplevd at motforestillinger ikke har blitt diskutert skikkelig. I behandlingen av Y-blokka har man hoppet bukk over innvendinger fra både Byantikvar og Riksantikvar, fra Oslo kommune og fra viktige fagpolitiske innstanser. Det er ikke tillitsvekkende at man ikke tar hensyn til eller svarer skikkelig på denne typen innsigelser. Avgjørelsene framstår som for dårlige, blant annet fordi begrunnelsene har blitt holdt skjult, forklarer Skajaa. 

Usikkerhet avler usikkerhet

Dermed ligger det et potensiale for enda mer usikkerhet rundt beslutningsprosessen framover, mener Skajaa.

– Hvis måten å gjøre ting på hittil skal videreføres, vil vi fortsatt være usikre i møte med avgjørelsene Statsbygg og KMD tar i denne viktige saken. Hvis man ikke kan ha mer åpenhet rundt belutningsprosesser, risikerer man at man blir mistrodd. Det er ille at en prosess mister troverdighet på den måten, sier Skajaa.

Viktig å tørre å klage

OAF mener det er synd at det i det hele tatt kan settes spørsmålstegn ved det konkurranse-rammeverket Statsbygg har laget, i og med det enorme arbeidet som et stort antall arkitekter har lagt ned i arbeidet med løsningsforslagene i konkurransen om RKV. Svært mange av dem er medlemmer i OAF, poengterer Skajaa.

– Det er viktigere enn noen gang at NAL er aktive og jobber med konkurransespørsmål framover, mener Skajaa.

– Hva mener OAF om G8+’ måte å håndtere klageprosessen på?

– Vi synes det er viktig at Team G8+ har turt å ta opp vanskelige spørsmål. Statsbygg er en viktig oppdragsgiver, så det er ikke bare-bare å gå ut på den måten de har gjort. Det er bra at det blir en offentlig debatt rundt disse tingene. Det burde vært en debatt allerede i 2015, men bedre sent enn aldri, og det er viktig at både NAL og store arkitektkontor bidrar i den debatten, sier Skajaa.

– Vi får håpe at dette fører til at det blir ryddigere forhold rundt konkurrasner og at det blir bedre for alle, avslutter OAF-lederen.