Nyheter

Rom for kollektivt boligprosjekt

Eriksen Skajaa arkitekters byøkologiske og kollektive boligprosjekt i Hauskvartalet stilles ut i Galleri Rom.


Joakim Skajaa (t.v.) og Arild Eriksen stiller ut et boligprosjekt i Galleri Rom, men det er også et innlegg i debatten om hvordan Hauskvartalet skal utbygges, understreker arkitektene. Arkivfoto/Illustrasjon: Eriksen Skajaa arkitekter
Hauskvartalet

– Enkelte bygninger, dengang eid av Statsbygg, ble okkupert i 1999 av unge bostedsløse. De kontaktet kommunen med ønske om å utvikle området med kunstnerboliger, en arena for nysirkus og andre aktiviteter.

– Beboerne inngikk et samarbeid med Gaia arkitekter og startet arbeidet for å få i stand en avtale med tomteeier Oslo kommmune, som overtok eiendommene i 2004.

– I 2005 ble det arrangert såkalt «plansmie» i regi av Gaia. Beboere og andre brukere og representanter fra ulike kommunale etater lagde en grunnlaget for en reguleringsplan.

– I 2008 ble reguleringsplanen for Hausmannskvartalet vedtatt i bystyret. Kvartalet er regulert til byøkologisk område.

– I 2009 kastet politiet ut beboere fra en stor boligseksjon, på hjørnet av kvartalet.

– Nå er kulturhuset Hausmania styrt av Hausmann BA, hvis' formål er å tilrettelegge rom for kunst.

– I februar i fjor lanserte Eriksen Skajaa Arkitekter en plan for å realisere en utbygging i følge reguleringsplanen.

 

Arkitektkontoret Eriksen Skajaa har utviklet prosjektet sammen med en brukergruppe fra miljøet rundt Hausmania, kulturhuset som har adresse på tomten for det nye boligprosjektet. utstillingen åpner på Galleri Rom klokka 18.00 i kveld.

 

Hausmannskvartalet ligger i Oslo sentrum, omkranset av Hausmannsgate, Maridalsveien og Akerselva.

 

Eriksen Skajaa har jobbet et år med utviklingen av prosjektet, som etter planen skal realiseres på en av de tomtene i kvartalet som kommunen skal selge i løpet av våren.

 

– Dette er et kollektiv boligprosjekt, men det er også et innspill i debatten om hvordan Hauskvartalet skal benyttes, sier Eriksen.

 

Medvirker-program

Boligprosjektet er todelt. Det består av rehabilitering av Hausmannsgate 42 og transformasjon til lavprisete utleieleiligheter i den gamle murgården samt et nytt lavenergibygg med lavpris utleieobjekter i Brenneriveien 1. Begge delprosjektene skal bli bokollektiver med en rekke fellesfunksjoner og kollektive løsninger.

 

Medvirkergruppen har kommet med mange av de beste programmeringsforslagene, forteller Arild Eriksen.

 

– Blant annet den innrykkete førstetasjen i Brenneriveien 1, som er programmert som en kollektiv markedsplass som også kan bli flere små kiosker, forteller Eriksen.

Planen er at de mange kunstnerne og kunsthåndverkerne som holder til i Hauskvartalet eller har sine atelierer der, får et utgangspunkt for å selge produktene sine.

Dette er eiendommene som kan bli kollektive boliger. Hausmannsgate 42 (t.h.) og Brenneriveien 1 sette fra krysset Maridalsveien Hausmanngate. Illustrasjon: Eriksen Skajaa arkitekter
Dette er eiendommene som kan bli kollektive boliger. Hausmannsgate 42 (t.h.) og Brenneriveien 1 sette fra krysset Maridalsveien Hausmanngate. Illustrasjon: Eriksen Skajaa arkitekter

Folkebad i kjelleren

Brukerne i prosjektgruppa har også kommet med forslaget om å avstå fra bad i leilighetene. Isteden er planen et stort, felles badeanlegg i kjelleretasjen, i kombinasjon med et folkebad som skal være offentlig tilgjengelig og gi beboerne mulighet til å få inntekter.

 

I tillegg kommer sykkelverksted i kjelleren, stort spiserom og felles kjøkken i første etasje og dyrking på halve takarealet. Det er også tegnet inn en sovesal i toppetasjen som kan huse gjester.

 

Byggeoptimistisk

En stiftelse med utgangspunkt i prosjektgruppen skal følge prosjektet videre og finne en utbygger som ønsker å samarbeide om kjøp og utvikling av tomten. Budfristen går ut i mars, og Eriksen er optimistisk med tanke på realisering.

– Så vidt jeg vet er vårt prosjekt det eneste som oppfyller reguleringsplanen, sier han.