Nyheter

Rundspørring om regjeringskvartalet

Vi stilte en rekke spørsmål til teamene i parallelloppdragene om regjeringskvartalet. Her er svarene samlet. 


Volumene som defineres i fjellkjeden utgjør et fleksibelt rammeverk som med tiden kan forvandles til en rekke bygninger av varierende arkitektonisk uttrykk, ifølge Team BIG. Foto: BIG/Statsbygg

Sju utvalgte arkitekt- og konsulentteam leverte i vinter forslag til Statsbygg om hvordan Regjeringskvartalet kan utformes. En utstilling av forslagene åpnet for publikum 13. april i paviljongen i Høyblokken.

Arkitektnytt har de siste ukene presentert en fyldig rundspørring med hvert av de sju teamene som har deltatt i parallelloppdraget. Under finner du link til hvert av dem:

 

- Topografi og byrom må være premissgiver for volumene 

- Et skrånende bygulv fra Youngstorget til Akersgata 

 

- Vi må unngå et nettverk av «døde gater» 

 

- Grønne daler fulle av byliv 

 

- Kvartalet har lave volum, i respekt for Høyblokka 

- Vi må vitalisere denne delen av Oslo sentrum 

 

– Åpent kvartal: Eksperimentelt bygningsvern