Nyhet

Saksøker Niels Torp+ Arkitekter

Styreleder Torp skal ifølge saksøker ha kalt henne «lille pike» og sagt henne opp på usaklig grunnlag. Nå krever hun 500 000 kroner i erstatning fra arkitektkontoret.


«Uttalelser som «lille pike» og lignende fra en styreleder til en kvinnelig medarbeider er klart nedsettende for mottager og er i strid med forbud mot trakassering,» skriver saksøkerens advokat. Foto: Siv Dolmen

Mandag morgen begynner saken mot Niels Torp+ Arkitekter i Oslo tingrett, etter at arkitektkontoret er blitt saksøkt for urettmessig oppsigelse. Saksøkeren, som var ansatt i en ikke-fakturerbar kommunikasjonsstilling, mener hun ble sagt opp etter å ha varslet om brudd på vernet mot trakassering.

«Uttalelser som «lille pike» og lignende fra en styreleder til en kvinnelig medarbeider er klart nedsettende for mottager og er i strid med forbud mot trakassering,» skriver saksøkerens advokat, advokatfirmaet Legalis, i sitt sluttinnlegg fra Oslo tingrett. 

«Saksøker setter videre oppsigelsen i klar sammenheng med hvordan hennes samarbeide med styreleder Niels Torp utviklet seg i løpet av ansettelsen og hennes kritikk av ham. Hun anser oppsigelsen som usaklig og ugyldig. Oppsigelsen må også settes i sammenheng med hennes varsling og er da en gjengjeldelse som er forbudt etter loven,» heter det videre i sluttinnlegget. Nå krever den tidligere ansatte 500 000 kroner, i tillegg til å få oppsigelsen kjent ugyldig. 

Ifølge sluttinnlegget har saksøkeren i flere medarbeidersamtaler varslet om brudd på lovverk.

Avviser påstandene

Niels Torp+ Arkitekter avviser påstandene, og hevder i sitt sluttinnlegg at saksøkeren ble sagt opp som følge av bedriftens økonomiske situasjon. Arkitektkontoret skriver videre at «varsling og gjengjeldelse ikke var gjenstand for diskusjon under drøftelsesmøtet i forkant av oppsigelsen», og at søksmålet kommer overraskende. De bestrider påstandene «på det mest bestemte». 

Saksøker mener derimot at hun er den eneste som er oppsagt på samme grunnlag, og hevder at kontoret ansatte flere nye arkitekter i samme periode. I sluttinnlegget heter det at «Bevisbyrden for at det ikke har funnet sted gjengjeldelse ligger på arbeidsgiver.»

Stevnet vitne

I rettsaken, som starter mandag, skal både arkitekt/partner Herman Hagelsteen og daglig leder Bente Ulvøy vitne på vegne av Niels Torp+ Arkitekter. De vil blant annet forklare seg om hva som ble kommunisert fra virksomhetens representanters side om stillingens innhold, ledelsens forventninger samt om hvordan administrasjonen normalt utviser fleksibilitet til også å påta seg andre oppgaver utover hva som konkret følger av stillingsbeskrivelsen. De vil også redgjøre detaljert om virksomhetens økonomiske situasjon, og forklare seg om alle kostnadsbesparende tiltak som er gjennomført og virkningene av dette. Arkitektfirmaet tilbyr ikke Niels Torp selv som vitne i saken. 

Saksøker mener derimot at styrelederen anses som sentral i saken, og har stevnet han som vitne. Ifølge tidsplanen skal Torp vitne før lunsj på tirsdag i neste uke.