Nyhet

Sammen for bærekraften

Nye Kristiansand kommune satser tungt på bærekraft. Nytt bærekraftsenter midt i byen er underveis og nye rådgivere leder an i et nytt norsk bærekraft-nettverk.


Knut Felberg (t.v) og Lukas Wedemeyer i Kristiansand kommune holder opp FNs bærekraftsmål nummer 17, som handler om samarbeid.

Kristiansand kommune tar ikke bare et løft for bærekraftig omstilling, men også et ansvar for det nasjonale samarbeidet, skriver de på sin profil i det sosiale mediet Linkedin.

I tillegg til å etablere nytt bærekraftsenter i sentrum av byen, ansetter de nå en hel del bærekraft-rådgivere alt fra bærekraftsrådgiver, planrådgiver, prosjektrådgiver for bærekraft og klimaformidling til miljø- og klimarådgiver.

Stillingene er del av tiltakene byrådet har vedtatt for å «å forankre arbeidet med omstilling av Kristiansand til et lavutslippssamfunn og institusjonalisere klima- og miljøarbeidet,» står det på kommunens nettsider.

– Et viktig grep i dette arbeidet er å involvere innbyggere, næringsliv og akademia i arbeidet med å utvikle et bærekraftig samfunn, med særlig vekt på fremtidens generasjoner, sier strategisjef Lukas Wedemeyer.

Slik bidrar kommunen til å møte FNs bærekraftmål nummer 17 som er «samarbeid».

NAL-konkurransens frukter

Politikerne i Kristiansand vedtok i november 2019 å utlyse en konkurranse for å finne utviklere og drivere for et nytt bærekraftsenter i Kristiansand som skal ligge i Dronningens gate 2 og 2A i Kvadraturen i sentrum.

Kommunen gjennomfører konkurransen i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund (NAL). Kommunen oppgir at det nå er tre finalister av 13 opprinnelig deltakere.

– Vi ser frem til at senteret kan åpnes ved årsskiftet og bli en naturlig møteplass for arbeid med bærekraft og klimaomstilling i Kristiansand, uttaler Knut Felberg, kommunalsjef for klima og arealutvikling i kommunen, på nettstedet.

Wenche P. Dehli er Kristiansands representant i det nye, norske bærekraft-nettverket. Foto: Kristiansand kommune

Leder nasjonalt nettverk

Men det stopper ikke her. Kommunen er også en av fem kommuner som leder i alt 17 kommuner og tre fylkeskommuner i et nytt norsk bærekraft-nettverk.

– Kristiansand er en av kommunene som leder bærekraftnettverket. Samarbeidet dreier seg om hvordan vi kan bidra lokalt til å nå FNS 17 bærekraftsmål, sier direktør for Samfunn og innovasjon i kommunen, Wenche P. Dehli, på kommunens nettsider. Hun er Kristiansand kommunes representant i nettverket.

«Snart Kristiansand»

Kristiansand kommune ble nylig slått sammen med nabokommunene Søgne og Songdalen, og det jobbes derfor med et mer internt prosjekt for mangfold og bærekraftig utvikling av den nye kommunens byer og tettsteder i prosjektet Snart Kristiansand, som foreløpig består av tre kunstprosjekter.

– Nå er vi i gang med å bygge publikum. Og etter hvert vil prosjektene gi nyttig kunnskapsutveksling mellom befolkning, de som jobber med kommuneplanen og andre kommunale prosesser, sa prosjektleder Christina Rasmussen, om prosjektet da Arkitektnytt intervjuet henne i starten av juni.