Arkitekturpriser

Samspill i Lillestrøm

Nye Scandic hotell er tildelt Skedsmo kommunes arkitektur- og byutviklingspris for 2019. Vi har tatt en prat med Hans Christian Elverhøi Thomassen, interiørarkitekt MNIL og partner i Riss, en av vinnerne.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 06/2019
– Hotellet er god på vertskap og det var et felles mål om å skape noe mer enn et messehotell. Det har ført til at restauranten og baren «Bruket» har blitt en møteplass for lokalbefolkningen så vel som tilreisende, sier interiørarkitekt MNIL Hans Christian Elverhøi Thomassen. Foto: Petter Abrahamsen, RISS AS

Prisen tildeles Landskaperiet as, LPO arkitekter as og Riss as for kvalitet i utførelse og vellykket samspill mellom uterom, arkitektur og interiør for Scandic hotell Lillestrøm (Portalen) og tilliggende offentlig rom. Arkitektnytt har snakket med interiørarkitekt MNIL Hans Christian Elverhøi Thomassen. Han er partner i Riss og har vært ansvarlig for interiørprosjekteringen for fellesarealene på hotellet. Hans Christian synes det er hyggelig å bli tildelt en arkitektur og -byutviklingspris som verdsetter Riss sitt fokus på kvalitet og lokal identitet. 

–Det er vår ambisjon å skape miljøer som er autentiske, vi har spilt på elementer fra Lillestrøms historie for å skape noe unikt. Det er en viktig intensjon i vårt arbeid med kjeder å skape stedsidentitet i prosjektene. Det ble også viktig i Lillestrøm for å unngå at prosjektet blir som et hvilke som helst identitetsløst kjedehotell, sier Hans Christian.

Omdiskutert byutviklingsprosjekt

Portalen er et svært omdiskutert utviklingsprosjekt i Lillestrøm. Kritiske røster har påpekt problematiske sider ved prosjektet som juryen også beskriver i sin begrunnelse:

«Juryen gir dermed ikke prisen til hele Portalen som sådan, men vi ønsker å bruke anledningen til å fremheve de positive urbane kvalitetene prosjektet skaper. Vi håper med dette prisen kan bidra til et mer nyansert ordskifte om byens videre utvikling, utover en debatt om kun etasjer og høyder.»

Juryen sier også: «Portalen vil, kun i kraft av sin skala og utnyttelsesgrad, endre føringene for videre byutvikling i Lillestrøm. Prosjektet utfordrer lokal byggeskikk og setter en ny standard for tetthet, høyder og volum i sentrum. Prosjektet er den første fysiske manifestasjonen av neste generasjons urbanitet i Lillestrøm, og starten på en langsiktig transformasjon av Lillestrøm syd. For byutviklingen i Lillestrøm vil det fra nå av være en tid før, og en tid etter Portalen, sier juryen i sin begrunnelse.»

Skedsmo kommunes arkitektur og -byutviklingspris ble utdelt under Lillestrøm-konferansen i mai 2019. Bildet viser fra venstre: Petter Abrahamsen (RISS), Marie Claussen (LPO), Hans Christian E. Thomassen (RISS), Beate Bruun (LPO), Kamil Jerzyk (Landskaperiet) og Christina Krohn Skjæveland (Landskaperiet).

Kunsten å skape romlig samspill 

Hans Christian sier til Arkitektnytt at han var oppmerksom på utfordringene og kontroversen som prosjektet hadde skapt lokalt da Riss kom inn i prosjekteringsgruppen som ansvarlig prosjekterende for leietaker Scandic Hotell.

– Heldigvis delte Scandic vår bevisste ambisjon om å gjøre fellesarealene til aktive sosiale rom. Vi i Riss har god kompetanse og erfaring fra å skape sosiale og utadvendte rom. I Lillestrøm traff vi godt på det publikumet vi henvendte oss til. Nå har hotellet vært åpent et års tid og blitt godt mottatt av lokalbefolkningen, sier Hans Christian som har tegnet mange serveringsteder. Men han understreker at ambisjonen om å skape sosiale rom også benyttes til å tegne arbeidsplasser eller andre type prosjekter.

– Vårt ønske om å prosjektere gode, aktive rom er ikke knyttet til kategori. I Lillestrøm var det riktig å henvende innvendige fellesarealer ut mot byrommet og torget. Det er ikke uvanlig at fellesarealer i hoteller har gardiner for å skjerme og hindre kontakt mellom ute og inne. Det kan resultere i innadvendte fellesrom som i mindre grad evner å invitere besøkende inn fra gaten, sier Hans Christian, som blir veldig engasjert når han snakker om faget sitt. Han fortsetter med å forklare hvordan interiørarkitekter ofte kommer for sent inn i prosjekteringsprosessen, men allikevel klarer å benytte eller bygge videre på det konseptet som allerede er etablert.

–De allerede etablerte grepene som var gjort i forbindelse med torget og diagonalen utendørs var noe vi valgte å spille videre på. Vi etablerte en uteservering som bidrar til å skape en naturlig sammenheng mellom inne og ute. Folk flest opplever et uteområde og noen fellesarealer der de trives, de opplever området som en helhet og tenker ikke over at her er det tre ulike faggrupper, landskapsarkitekter, bygningsarkitekter og interiørarkitekter som sammen har skapt en helhet, et romlig samspill, avslutter Hans Christian.

Samspill med rom for lokalt preg i Lillestrøm

Utbygger har satset på små næringsarealer, lokalt preg og utadrettede virksomheter i Portalen som ligger i sentrum syd. Det bidrar til å gi området en tidsriktig urban karakter og menneskelig skala.

Hotellet, og den tilliggende bebyggelsen, har åpne fasader med utadrettede publikumsfunksjoner på gateplan mot plassen og diagonalen. «Bruket», som er hotellets restaurant og bar, har fokus på lokal identitet og kortreiste råvarer. Tilgangen er ikke begrenset til hotellets gjester, men representerer et fullverdig serveringstilbud som inviterer til byliv for hele byens befolkning. Juryen berømmer samspillet mellom byrom, arkitektur og interiør og trekker frem de innvendige kvalitetene i fellesarealene på hotellet:

«Interiøret er spesialdesignet av interiørarkitektene i Riss og spiller på Lillestrøms industri- og håndverkshistorie. Den industrielle stilen med detaljer i tre, metall, fliser og skinn gir hotellets interiør en egenart og lokal forankring som skiller seg fra kjedehotellenes sedvanlige hotellestetikk. Materialpaletten har gjenklang også i eksteriør og uterom, som gir prosjektet et helhetlig inntrykk,» avslutter juryformannen sin beskrivelse av prosjektet.

– Scandic delte vår ambisjon om å utvikle utadvendte spisesteder og fellesarealer med identitet som er hyggelige steder å oppholde seg, sier interiørarkitekt MNIL Hans Christian Elverhøi Thomassen i Riss om prosjektet i Lillestrøm. Foto: Petter Abrahamsen, RISS AS