Arrangementer

Sånn skal arkitektene innta Arendal

I år tar arkitekt-Norge over en hel gate under Arendalsuka. Sju arkitektorganisasjoner og fem bedrifter samarbeider om prosjektet.

Studio Oslo Landskapsarkitekter (SOLA) har tegnet forslaget til årets store arkitektursatsing under Arendalsuka: En transformering av Torvgaten i Arendal. Målet er å ikke bare snakke om hva arkitektur kan gjøre, men også vise det. Illustrasjon: Studio Oslo Landskapsarkitekter (Sola)

Arendalsuka

  • Arrangeres 13. – 18. august i Arendal.
  • Årlig nasjonal arena hvor aktører innen politikk, samfunns- og næringsliv møtes.
  • I år samler arkitektur-Norge seg i én gate i Arendal.
  • 14. og 15. august blir Torvgaten i Arendal gjort om til «Arkitekturgata».
  • På programmet står blant annet utstillinger, stands og debatter.
  • Mer info: arendalsuka.no

Det startet med et debattarrangement i regi av Design og arkitektur Norge (Doga) og Norske arkitekters landsforbund for to år siden. Året etter utvidet de to arkitekturorgansiasjonene innsatsen under Arendalsuka med et heldagsseminar i samarbeid med fem andre aktører. I år er det altså enda flere samarbeidspartnere og et enda mer omfattende arrangement fra arkitektene på Norges største politiske møteplass i august

– Konseptet er å både transformere hele «Arkitekturgata» og lage et program, sier rådgiver for arkitektur på Doga, Siri Holmboe Høibo.

I to år har hun vært prosjektleder for «Levende lokaler», et prosjekt som skal bekjempe og forebygge sentrumsdød med pilotprosjekter i tre norske kommuner, blant annet i Arendal. 31. mai legges rapporten om prosjektet fram. Samme dag åpner også utstillingen «Fra sentrumsdød til sentrumsglød» på Doga, en utstilling som viser resultatene av prosjektets utforskning av nye metoder for å fylle tomme sentrumslokaler med nytt liv.

– Vi ønsker å vise at arkitektur kan være et virkemiddel for å oppnå politiske mål, blant annet innen helse, næring og kultur, sier rådgiver i Doga, Siri Holmboe Høibo

Gatearbeid

 Ideen om en arkitekturgate i Torvgaten i Arendal springer også ut av «Levende lokaler».

– På Arendalsuka tenkte vi at vi må gjøre noe ut av dette og ha en reåpning av utstillingen med fokus på det politiske, forteller Holmboe Høibo.

Men så snakket hun med prosjektleder Line Ramstad i Arkitektbedriftene i Norge og hørte at de også skulle ha en utstilling om hvordan arkitektur skaper verdi i Arendal. Sammen fikk de ideen om å legge utstillingene til samme gate.

– Da begynte ballen å rulle og engasjementet å blomstre, og vi fant ut at vi kunne lage en arkitekturgate hvor vi ikke bare har debatter om hva arkitektur er, men faktisk vise det gjennom en transformering av gaten. Og hvem er bedre til å gjøre det enn arkitektorganisasjonene selv.

I tillegg til Doga og Arkitektbedriftene i Norge er også Norske arkitekters landsforbund (NAL), Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL), Norske landskapsarkitekters forening (NLA) og Arkitektenes Fagforbund (AFAG) med på årets store gatesatsing. I tillegg er utemøbelprodusent Vestre, kompetansenettverket Lyskultur, lysprodusent Osram, Oslo arkitekturtriennale (OAT) og Arendal kommune involvert. Den konkrete utformingen av selve gaten står Studio Oslo Landskapsarkitekter (Sola) for.

I øyeblikket er organisasjonene i ferd med å melde inn sine arrangementer. Og Solas utkast til hvordan gaten skal se ut ligger til godkjenning hos Arendalsuka nå.

Brobygging

Men hvorfor satser arkitektene så stort på en politisk arena som Arendalsuka?

– Det er et viktig spørsmål, sier Siri Holmboe Høibo. – Før var arkitekter mer politiske, for eksempel i etterkrigstiden. Men nå kan det virke som politikerne har glemt arkitektur og arkitektene har glemt at vi har en viktig samfunnsrolle. Dette er derfor et forsøk på å engasjere begge leirene. For å vise at arkitektur kan være et virkemiddel for å oppnå politiske mål, blant annet innen helse, næring og kultur.

– Hindringer og handlingsrom for bærekraftig tettstedsutvikling er vår hovedinnfallsvinkel i år, sier fagsjef i NAL, Camilla Moneta. Foto: Ingebjørg Semb

Tettstedsutvikling

Fagsjef Camilla Moneta i NAL mener også at det er naturlig for arkitektforeningen å være tilstede i Arendal.

– Vi kommer til å snakke om hindringer og handlingsrom for bærekraftig tettstedsutvikling.. Det er vår hovedinnfallsvinkel i år. Men vi kommer nok også til å ha fokus på boligkvalitet, for det er noe som treffer en nerve i dag både hos arkitekter og i samfunnet, sier Moneta.

I de to dagene som Torvgaten blir gjort om til arkitekturgate vil NAL blant annet delta på stands og være med på å arrangere årets store arkitekturdebatt sammen med de andre arkitektorganisasjonene. Målet er å ikke bare snakke til egen menighet, men å også være synlige for vanlige mennesker og løfte arkitekturtemaer inn i nasjonale medier.

– Grunnen til at vi er på Arendalsuka er fordi vi ønsker å synliggjøre arkitektene som samfunnsaktører. Å vise hvorfor og hvordan arkitektur er viktig i samfunnet. Og så ønsker vi å være med på å sette premissene for debattene som går. Og da er Arendalsuka et sted hvor vi kan ta pulsen på hva som rører seg i de ulike debattene, samtidig som vi også kan sette en dagsorden, sier hun.

– Det er en del av vårt mandat at vi skal bidra til å synliggjøre arkitekturen og bidra til å påvirke rammevilkår for arkitekter. Vi skal jobbe for å få politisk gjennomslag for det som er viktig både for arkitektene og for god arkitektur i samfunnet.