Nyheter

Sanner sier nei til Y

R5 er med, men bevaring av Y-blokka skal ikke vurderes i reguleringsplanen for regjeringskvartalet.


Y-blokkas fasade ut mot Akersgata. Motivet er tegnet av Picasso og utført av Carl Nesjar i sandblåst betong. Foto:Ingebjørg Semb

Det blir bedre plass i det nye regjeringskvartalet når R5-bygget på motsatt side av Akersgata nå er innlemmet i planprogrammet, men det betyr ikke at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) ønsker å gi plass til Y-blokka. Nå har han sendt planprogrammet over til Statsbygg, og skriver i følgebrevet at han ikke vil lytte til Riksantikvaren innspill om å se på løsninger som kan bevare Y-blokka.

 

Riksantikvaren gir likevel ikke opp, og avdelingsdirektør Hanna Geiran hos Riksantikvaren sier til NTB at de vil fortsette å gi råd om gjenbruk.

 

– Da kan man både få bevart Picassos fantastiske kunstverk på fasaden, men også bevare en viktig bygning som er representant for staten, Norge, velferdsstaten og de verdier vi har holdt høyt gjennom mange år, sier Geiran.

 

Riksantikvaren mener det er plass nok til Y-blokka, og at sikkerhetsaspektet er blitt mindre viktig, ettersom Statsbygg planlegger å senke og forsterke tunnelen som går under Y-blokka.

 

– Regjeringen vedtok veldig tidlig at Y-blokka skulle rives, med sikkerhetsaspektet som argumentasjon. Vi mener at sikring av Ring 1 under Y-blokka er for dårlig utredet. Bevaring av Y-blokka har aldri vært utredet skikkelig. Å gjenbruke bygningene er både god klima- og miljøpolitikk og god økonomi, sier Geiran til NTB.

 

Også tidligere rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Karl Otto Ellefsen, har uttalt seg til NTB, og sier han er overrasket over at regjeringen i praksis instruerer Statsbygg om ikke å vurdere bevaring av Y-blokka.

 

Ellefsen, som var med i en ekspertkomité nedsatt for å vurdere de ulike forslagene til nytt regjeringskvartal, mener det er «...dumt at de ikke åpner opp for en viss diskusjon. Med de endringene som nå har skjedd, ville det vært fullt mulig å la Y-blokka stå».