Nyheter

Saras telt ble igjen til Eidsvoll plass

Mer enn 100 års historie er over for serveringsstedet og et nytt byrom ser dagens lys.


Eidsvolll plass strekker seg nå fra plassen foran Stortinget bort til Roald Amundsens gate. Foto: Statsbygg

Helt siden 1900 har det vært mulighet for forfriskninger i Saras telt, oppkalt etter innehaver Grave Gravesens kone Sara. Den opprinnelige uteserveringen ble nedlagt på 1970-tallet og en ny bygning, tegnet av Kjell Lund og Nils Slaatto ble reist. Uteserveringen ble et populært innslag i bybildet, mye på grunn av beliggenheten.

 

Leieavtalen for serveringen gikk ut i mars 2013, og regjeringen besluttet allerede i 2009 at området skulle tilbake til sin opprinnelige form.

 

Toaletter i flaggfarge

I dag er parken tilholdssted for kunstverket Liberté. Det består av tre franske toaletter i fargene rødt, hvit og blått. Kunstverket blir stående på Eidsvoll plass frem til 2016.

 

På vintertid skal plassen fortsatt romme en skøytebane. Ved å legge ned uteserveringen, gjenopprettes kontakten mellom Stortingsplassen, Spikersuppa og Studenterlunden.

 

En sammenhengende park

Statsbygg eier området, og har ønsket å legge vekt på tilbakeføring av arealet til park. De har også villet bevare forbindelseslinjene gjennom parken.

 

– Parkdraget mellom Studenterlunden og Eidsvolls plass skal framstå som et sammenhengende parkbelte, samtidig som de mindre rommene skal beholde sin karakter, sier regiondirektør Beate Bomann-Larsen i Statsbygg i en pressemelding.

 

I tillegg skal samme type belegning, belysning, beplantning og møblering skape en estetisk sammenheng mellom de tre aksepunktente.

 

I tillegg til Norconsults arbeid med parkutformingen har MMW vært engasjert av Lars Ramberg/KORO/Bymiljøetaten i Oslo kommune for å håndtere alt arbeidet relatert til lokalisering, ansvarlig søker, tilrettelegging, oppfølging og ferdigstilling for verket Liberté.