Nyhet

Sårbar verdensarv

Revidert nasjonalbudsjett 2019: Regjeringen fant ingen penger til nytt Vikingtidsmuseet og sikring av de sårbare skipene Gokstad, Oseberg og Tune. – Vi er bekymret for at politikerne ikke skal forstå alvoret, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.


Danske AART architects vant arkitektkonkurransen om nytt vikingtidsmuseum med bidraget Naust. 107 bidrag konkurrerte i Statsbyggs åpne, internasjonale plan- og designkonkurranse. Illustrasjon: AART architects

Tidslinje – Nytt vikingmuseum

14. mai 2019 – Revidert nasjonalbudsjett – fortsatt ingen bevilgning

Det er ikke satt av oppstartsbevilgning til det nye vikingtidsmuseet i revidert nasjonalbudsjett. Flere av skipene har sprekker. UIO mener det er avgjørende med ett nytt museum, og har tidligere sagt at de vurdere å stenge for å sikre skipene.

Januar 2019 – Klarsignal, men ingen penger

17. januar ga den utvidete regjeringen klarsignal for det nye museet. Som en del av Granavollen-erklæringen ble Høyre, Venstre, Frp og KrF enige om at det skal bygges et nytt museum for vikingskipene og vikingtidssamlingene på Bygdøy i Oslo. Men det ble ikke satt av penger til det i statsbudsjettet for 2019.

November 2018 – 20 millioner i KrFs alternative budsjett

KrF foreslår å sette av 20 millioner kroner til Vikingskipshuset på Bygdøy i sitt alternative statsbudsjett, ifølge Forskerforum.

Juli 2016 – Oppdraget går til vinneren

AART architects med bidraget «Naust» var et av tre arkitektkontor som forhandlet med Statsbygg om det videre oppdraget, 1. juli tegnet de kontrakt med Statsbygg.

Det nye anlegget blir på cirka 13 000 kvadratmeter. En tredobling av dagens størrelse.

April 2016 – Vinnerforslag

Danske AART architects vant arkitektkonkurransen om nytt vikingtidsmuseum med bidraget Naust. 107 bidrag konkurrerte i Statsbyggs åpne plan- og designkonkurranse.

Juni 2014 – Planleggingsoppdrag

Kunnskapsdepartementet ga Statsbygg i oppdrag å starte planleggingen av nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy. 

Tidslinjen er basert på informasjon fra NRK.no

I går la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett for 2019. Regjeringen øker oljepengebruken til 238 milliarder kroner, men har ikke satt av penger til Vikingskiphuset, der blant annet vikingskipene Gokstad, Oseberg og Tune står, rapporterte NRK i går.

Venter på pengene

I 2014 fikk Statsbygg i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å sette i gang planleggingen av et nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo. I 2016 vant danske AART architects plan- og designkonkurransen for museet med forslaget «Naust».

Høyre, Venstre, Frp og KrF ble, som del av regjeringsplattformen «Granavollen-erklæringen», enige om at det skal bygges et nytt museum for vikingskipene og -samlingene på Bygdøy i Oslo. Men midlene til oppstart av prosjektet lar fortsatt vente på seg.

Aksonometri av planen i vinnerforslaget Naust. Illustrasjon: AART architects

Krever strakstiltak

– Det er betydelige skader på Gokstad og Oseberg skipet og fare for kollaps, sier seniorrådgiver Tore Friis Olsen i Forbundet kysten til NRK.

Forbundet er bekymret for skipenes tilstand som de mener er svært dårlig.

– Vi ber om at Stortinget bevilger penger straks, sier Olsen. 

Alvor

I september sa direktøren for Kulturhistorisk museum og professor i arkeologi, Håkon Glørstad, til NRK at han fryktet for vikingskipenes fremtid:

– Vi er bekymret for at politikerne ikke skal forstå alvoret. Det er store krefter som truer med å bryte ned samlingen. Nå har vi funnet metodene, og hvis det ikke bevilges penger til dette så fortsetter ødeleggelsen av samlingen, sa han den gang.

Nå er det klart at det ikke er satt av penger i det reviderte budsjettet heller.

– Situasjonen er prekær for vikingskipene. Vi trenger å bygge et nytt museum som kan ta bedre vare på dem, sier han til NRK. 

Innvendig perspektiv med utsyn til indre gårdsrom. Illustrasjon: AART architects

Søker støtte i Europa

Foreningen Europa Nostra Norge vil nominere vikingskipene til programmet: «Europas sju mest utsatte kulturminner». Til programmet nomineres det kandidater fra hele Europa, de syv mest utsatte følges opp med prosjekter, skriver NRK.

Forbundet kysten, Norsk forening for fartøyvern, Norsk kulturarv, Fortidsminneforeningen, Norsk arkeologisk selskap, Stiftelsen Oseberg vikinggrav og Norges kulturvernforbund er de øvrige forbundene som støtter nomineringen.

I 2016 ble det under arbeidet med å finnet ut om skipene kunne tåle flytting til et eventuelt nytt museumsbygg funnet både nye og gamle sprekker i skipene. Selve problematikken med svekkelse av skrogene og problemene rundt stabilitet har vært på agendaen i ti år, ifølge styreleder i Europa Nostra Norge, Erik Schultz. 

Nasjonalbudsjettet i oktober

Det var ingen penger til nytt museum da nasjonalbudsjettet ble lagt frem i oktober i fjor.

Museumsdirektør Glørstad sa da at det trengs et nytt bygg for å sikre skipene for fremtiden.

I november i fjor skrev Forskerforum at KrF satt av 20 millioner kroner til vikingskipene i sitt alternative budsjett. Beløpet ble ikke med videre i budsjettavtalen da KrF gikk inn regjeringen, ifølge NRK.

Slik foreslår arkitektene å stille ut Osebergskipet i den nye museumsbygningen. Illustrasjon: AART architects