Nyheter

Seks team utvalgt

Disse seks skal være med på parallelloppdraget for å forme nytt regjeringskvartal. Evalueringskomiteen er også offentliggjort. 


Statsbygg offentliggjorde i dag de seks teamene som skal jobbe med byplanprinsipper og byplangrep for det nye regjeringskvartalet.

Statsbygg har innstilt seks team i den åpne anbudskonkurransen om parallelloppdrag vedrørende byplanprinsipper og byplangrep for det nye regjeringskvartalet.

Ved tilbudsfristen utløp hadde Statsbygg mottatt tilbud fra 24 konsulentteam. På forhånd hadde Statsbygg signalisert at de så for seg å gå videre med 4-7 team, og har endt opp med å innstille følgende:

  • LPO/ Arkitekt Kristine Jensens tegnestue/ Norconsult (Oslo/Aarhus)
  • Snøhetta (Oslo)
  • White (Gøteborg/Oslo)
  • BIG (København)
  • Asplan Viak (Oslo)
  • MVRDV (Rotterdam)

Honoraret er satt til 1,5 millioner kroner per team.  Og tilbyderne er evaluert etter to hovedkriterier, kompetanse og oppgaveforståelse.

 

– Teamsammensetningen har vi vurdert nøye, og med de seks konsulentteamene står vi igjen med en sterk fagkunnskap med god fordeling på profesjon og bakgrunn. Dette er seks team med svært god tverrfaglighet, og med underleverandørene er det også god spredning på medarbeidernes alder og erfaring. Alle teamene har forstått hva som er utfordringene i denne viktige oppgaven, og vi er svært fornøyd, sier utviklingsdirektør Bjørne Grimsrud i Statsbygg.

 

På nyåret vil de valgte temaene starte å jobbe med parallelloppdraget. Målet for oppdraget er å utarbeide velbegrunnede og godt visualiserte forslag til byplanprinsipper og overordnet byplangrep for det nye regjeringskvartalet. Konsulentteamene vil i mars 2015 levere sine forslag som skal stilles ut i fire uker.

 

– Det er viktig å presiseres at dette er et parallelloppdrag som er en åpen, honorert idéutviklingsprosess. Det er ikke en konkurranse hvor det kåres en vinner. Forslagene skal grundig evalueres, og det skal i etterkant utarbeides et endelig forslag til byformgrep som grunnlag for en statlig reguleringsplan. Det kan da hentes elementer fra alle teamenes innspill, forklarer Grimsrud.

 

Statsbygg har plukket ut en evalueringskomité til å vurdere forslagene fra konsulentteamene når de leveres i mai. Komitéen består av 10 personer og ledes av den danske professoren Jens Kvorning fra Det kongelige danske kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering.

 

I tillegg til de formelle teamene har Statsbygg inngått en samarbeidsavtale med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Med de samme oppgave rammene og fristene skal et studentkurs, parallelt med konsulentgruppene, utarbeide et eget planforslag for det nye regjeringskvartalet. Intensjonen er at studentenes arbeid bringes inn i planarbeidet og kommende diskusjon om byplangrep og byplanprinsipper.

 

Innstilte tilbydere med underleverandører til parallelloppdraget i Regjeringskvartalet:


LPO/Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue/Norconsult

Sweco

 

Snøhetta Oslo AS

Arup

Joanna Hench

SINTEF

 

White Arkitekter

Alliance arkitekter

Sweco

 

BIG

Hjellnes Consult

Gullik Gulliksen

Atelier Ten

 

Asplan Viak

Jarmund/Vigsnæs

Project for Public spaces

Christian Joys

Claes Patrik Söderquist

 

MVRDV

SAAHA AS

Arup

Lala Tøyen

Migrant As

iark AS

Hovind AS

Degree of Freedom

 

 

 Evalueringskomiteen:

 

Leder av komiteen: Prof. Jens Kvorning

NAL-oppnevnt medlem: Oppnevnes etter kontrahering

NLA-oppnevnt medlem: Prof. Jeppe Aagaard Andersen

Prosjekteier Statsbygg: Strategi- og utviklingsdirektør Bjørne Grimsrud

Trafikk/transport: Fagdirektør Sidsel Sandelien

Kulturminner/-miljøer: Sivilarkitekt Nils Marstein

Sikkerhet: Sivilarkitekt Marius Botten

Klima og miljø: Sivilingeniør  Katharina Th. Bramslev

Norsk fagperson: Prof. Karl-Otto Ellefsen

Skandinavisk fagperson: Stadsarkitekt Karolina Keyzer