Nyhet

Selvangivelsen: HLM Arkitektur AS

Bergenskontor med sosial samvittighet fyller 20 år. Ambisjonen er å gjøre menneskeverd til spisskompetanse. 


Fra papirutgaven Arkitektnytt 11/2019
HLM Arkitektur AS. Nesten hele HLM på studietur til Sveits, våren 2019. Foto: HLM Arkitektur

Hvem? HLM Arkitektur AS. Oppstart 1999, feirer 20-årsjubileum i år!

Hvor? Hovedkontor i Blaauw-gården midt i Bergens historiske sentrum, et bygg tegnet av Leif Grung og tildelt Houens Fonds diplom. Avdelingskontor på Voss. 

Antall ansatte i 2019: 26

Antall ansatte i 2016: 17

Fagfordeling: 24 arkitekter (to interiørarkitekter) og to i administrasjon.

Omsetning i 2018: 39 millioner kroner

Omsetning i 2017: 39 millioner kroner

Omsetning i 2016: 25 millioner kroner

Timepris: 900-1200 kr / time 

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året? Askøy VGS og Åsane VGS, kulturhus og bibliotek. 

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden? Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Universitetet i Bergen, GC Rieber, Stiftelsen Haraldsplass og BOB eiendomsutvikling, pluss en del private utbyggere.

Hva slags type oppdrag per dags dato? Skoler, boliger, kontor, fengsel og næringsarealer.

Hvilken eierstruktur har dere? Aksjeselskap som eies med lik andel av syv ansatte i selskapet. Gruppen med eiere består av flere arkitekter i flere generasjoner.  

Hvilken organisasjonsstruktur har dere? Styret ledes av ekstern styreformann og består av fire aksjonærer, vervene rullerer. Daglig leder ble ansatt på fulltid årsskiftet 2018/19. Partnere er ansvarlige prosjektledere. Det holdes ukentlige ledermøter og fagmøter annenhver uke. Vi gjennomfører fellesmøter hver 14. dag om ressursallokering og andre felles problemstillinger. Flat struktur og prosjektbasert organisasjon, det vil si at vi setter prosjektene i sentrum.

Minste pågående prosjekt i omsetning: Plantehus i Museumshagen og Lydstudio for lydkunstnere på Sotra. 

Største pågående prosjekt i omsetning: Åsane videregående skole, kulturhus og bibliotek.

Hvordan er mulighetene i 2020? God aktivitet, men i et tøffere marked. 

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene? Fortsette å videreutvikle skolekompetansen vår. Videreutvikle energi- og teknologikompetansen. Vi satser på kortreiste prosjekter sentralt i Bergen sentrum og på prosjekter innenfor det nye Vestland-fylket. Vi har flere byutviklingsprosjekter hvor kortreist lykke vil være toneangivende. Vi vil videreutvikle vår satsing på transformasjon og gjenbruk innen ulike funksjoner. 

Prosjektering med fokus på menneskeverd vil gjennom prosjektet Integreringssenteret på Landås videreutvikles til vår spisskompetanse. Med vår kompetanse fra Halden fengsel, der arkitektur og menneskeverd har vært i fokus, er dette en naturlig videreføring av tema.

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige? Dette gjennomsyrer alle prosjekter. Valg av type prosjekter påvirkes sterkt av dette. Vi fronter kortreiste produkter og produkter med mindre CO2-fotavtrykk. Varige kvaliteter og prosjekter som står seg over tid er i fokus. Vi vil fortsette å arbeide med arkitektur som verktøy for god helse, god utdanning, likeverd, innovasjon og bærekraftige byer og steder. HLM arkitektur har vært miljøfyrtårn siden 2012.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold? Lønn etter fastsatt stige i en felles forhandling. Vi vil tilby god lønn, uten å være lønnsledende. Arbeidstid er 7,5 timer inkludert betalt lunsj. Subsidiert treningsopplegg, studietur hvert 1,5 år, subsidiert lunsjløsning. Med 26 ansatte er det kort avstand mellom ledelse og ansatte. Vi sitter i landskap hvor avdelingskontoret på Voss deltar hver uke. Omvendt arbeides det fra Voss på fellesprosjekter. Prosjektene bemannes av minst to arkitekter. Vi prioriterer å sette inn team med både yngre og mer erfarne ansatte. Slik sikres kompetanseoverføring kontinuerlig og gode team med ulike synspunkter gir prosjektene god forankring. 

Suksesskriterier: Vi er et konkurransekontor. Det betyr at vi er trent til å tenke smart i forhold til prosjekter, kunder og konkurrenter. Av femti konkurranser vi har utført, har vi vunnet nesten halvparten. Prosjektkonkurransene gir oss et tydelig utgangspunkt som gir et godt grunnlag for samarbeid i prosjektenes videre faser. Vi har også vært heldig å få bygget 300 000 m2 på 20 år. Det gir oss et erfaringsgrunnlag som vi bruker kreativt i nye prosjekter. Fasiten er ikke gitt, men referansene gir springbrett til nye løsninger. Vi har mottatt en rekke arkitektur- og byggeskikkpriser, og er per dags dato nominert til Bergen Kommunes arkitektur- og byutviklingspris med Skansemyren barnehage. Vi arbeider for en varig merverdi i våre prosjekter for kunden og for miljøet.