Nyhet

Selvangivelsen: Opus arkitekter

Kontorets ambisjon er å etablere et nytt, sterkt arkitektmiljø utenfor Oslo-gryta. De vil konkurrere om de største og mest interessante regionale og nasjonale oppgavene. På sikt vil de også satse internasjonalt.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 07/2019
Opus arkitekter står bak utformingen av Folkets Hus i Sauda, som er en av sju kandidater til Statens pris for byggkvalitet i 2019. Foto: Opus arkitekter

Hvem? OPUS arkitekter as

Hvor? Torggata 10 i Haugesund sentrum, i det gamle, ærverdige Posthuset, plassert ved byens hovedakse mellom kaien og kirken.

Antall ansatte i 2019: 11

Antall ansatte i 2016: 13

FagfordelingÅtte sivilarkitekter/master i arkitektur, én teknisk tegner, én sekretær og én praktikant med bachelor i arkitektur.

Omsetning i 2018: 12,9 millioner

Omsetning i 2017: 15,2 millioner

Omsetning i 2016: 10,4 millioner

Timepris: Varierer fra kr 950,- i rammeavtale til kr 1150,- i vanlige oppdrag.

Hvilke oppgaver det er brukt flest timer på det siste året: 

Timene våre fordelte seg omtrent på halvparten offentlige oppdrag, en fjerdedel bolig og en fjerdedel næring.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden: 

I hovedsak private og næringsdrivende i feriemåneden juli.

Hva slags type oppdrag per dags dato: 

Kontoret arbeider for tiden med oppdrag innen idrett og kultur og bolig- og næringsutvikling i større skala, og eneboliger og hytter i den mindre skala.

Hvilken eierstruktur har dere: 

Aksjeselskap med åtte partnere med ulike eierandeler.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere: 

Daglig leder har overordnet prosjektansvar foruten økonomi-, og personalansvar. Sivilarkitektene gis prosjektansvar tilpasset kompetanse og erfaring for tidlig involvering og eierskap til prosjektene. Alle oppdrag bemannes med minst to medarbeidere for å sikre faglig diskusjon og kvalitet. Større og krevende prosjekter tas gjerne opp til plenumsgjennomganger. Alle sitter i åpent kontorlandskap, det er kort vei fra ledelse til de ansatte. Ukentlige kontormøter er forum for både prosjekt- og kontorrelaterte utfordringer og problemstillinger.

Minste pågående prosjekt i omsetning: 

Illustrasjoner til Tidal Sails, et tidevannskraftverk.

Største pågående prosjekt i omsetning: 

Dobbel idrettshall på Åkra for Karmøy kommune.

Hvordan er mulighetene i 2019: 

Vi tar del i en spennende prosess som vil gi oss mange nye muligheter i årene fremover, både når det gjelder oppdrag, organisering og drift.  

Hvordan vil dere beskrive de to siste årene: 

Fjoråret ble preget av en større omstrukturering av eierskapet i bedriften etter at kontorets gründer og mangeårige leder pensjonerte seg. I år har vi hatt stort fokus på et samarbeidsprosjekt mellom tre arkitektkontorer på Vestlandet, som vi deltar i. Oppdragsmengden har vært økende, både innen offentlig og privat sektor etter noen magre år. 

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene: 

Å etablere et nytt sterkt arkitektmiljø utenfor Oslo-gryta, som i første omgang kan konkurrere om de største og mest interessante regionale og nasjonale oppgavene, og på sikt også internasjonale.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold: 

Kontoret er medlem av Arkitektbedriftene (AIN) og følger tariffavtalen som gjelder med Afag når det gjelder arbeidsbetingelser og arbeidsforhold. Vi ønsker å være konkurransedyktig på lønn og legger AINs lønnsstatistikk til grunn for årlige reguleringer.  Ansatte og ledelse arbeider tett sammen om alle forhold som gjelder prosjektutvikling og kontordrift. Vi veksler annet hvert år med å reise på studietur og ha internseminarer.

Suksesskriterier: 

Et godt arbeidsmiljø der involvering, utvikling og samarbeid mellom dyktige fagfolk skaper storartet holistisk arkitektur.

Opus arkitekter as har som mål å etablere et nytt sterkt arkitektmiljø utenfor Oslo-gryta. Etter noen magre år er oppdragsmengden økende både innen offentlig og privat sektor, forteller Vestlands-kontoret. Foto: Opus arkitekter