Nyhet

Selvangivelsen: Østavind Arkitekter

Kontorets filosofi er å favne bredt i lokalmiljøet. Østavind ser lyst på fremtiden og jakter etter nye medarbeidere.


Fra papirutgaven Arkitektnytt 06/2019
Østavind arkitekter: I fjor gjennomgikk Østavind navnebytte, med ny profilering og utbedring av kontorets fysiske omgivelser, men de vil stadig bygge videre på kontorets filosofi om å favne bredt i lokalmiljøet Foto: Halvor Storvik/Porten.no

Hvem? Østavind Arkitekter AS

Hvor? Dronningens gate 30 i Moss sentrum, strategisk plassert mellom Parkteateret, kirken og rådhuset i en fin 1930-tallsbygning.

Antall ansatte i 2019: 14

Antall ansatte i 2016: 12

Fagfordeling: Tolv sivilarkitekter/master i arkitektur, én arealplanlegger med master miljø og ressurser og én arkitektstudent

Omsetning i 2018: 15 352 796 kroner

Omsetning i 2017: 13 241 025 kroner

Omsetning i 2016: 13 076 417 kroner

Timepris: Varierer fra 950,- (480,- for student) til 1 080,- avhengig av kompetanse, oppdragstype og rolle.

Hvilke oppgaver det er brukt flest timer på det siste året? Offentlige oppgaver (skoler og kulturbygg) samt større boligprosjekter.

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden? Vi fakturerer private kunder, eiendomsutviklere og offentlige oppdragsgivere.

Hva slags type oppdrag per dags dato? Kontoret jobber i et stort spenn fra regulering til detaljprosjekt, og i mange ulike skalaer.  

Hvilken eierstruktur har dere? Aksjeselskap bestående av fire partnere med like eierandeler.

Hvilken organisasjonsstruktur har dere? De fire partnerne har overordnet ansvar i alle saker i tillegg til å være del av kontorets prosjektlederteam og henholdsvis daglig leder, styreleder, økonomiansvarlig og faglig leder. I den daglige håndteringen av oppdragene er alle involvert, og det er kort vei fra ledelse til de ansatte. Vi gjennomfører kontormøter hver fjortende dag som forum for små og store problemstillinger.

Minste pågående prosjekt i omsetning: Paviljong til festivalen Lyse netter, i samarbeid med FabLab. Prosjektet utføres pro bono. 

Største pågående prosjekt i omsetning: Flere offentlige prosjekter og større boligprosjekter.

Hvordan er mulighetene i 2019? Vi har en stor og variert mengde pågående og nær forestående prosjekter og ser lyst på mulighetene våre fremover.

Hvordan vil dere beskrive de to siste årene? I fjor gjennomgikk vi en prosess med navnebytte, ny profilering og utbedring av kontorets fysiske omgivelser, og ved nyttår hadde vi lederbytte. De siste årene har vi opplevd en stadig økende pågang av oppdrag både i privat og offentlig sektor, og har ansatt flere nye medarbeidere. De to siste årene har vi hatt rammeavtale med Østfold Fylkeskommune, noe som har gitt oss mange arkitektur- og reguleringsoppdrag, i hovedsak knyttet til skole. 

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene? Vi bygger videre på kontorets filosofi om å favne bredt i lokalmiljøet. Staben vår gir oss kapasitet og kompetanse til å påta oss stadig større oppdrag, men vi ønsker  fortsatt  å jobbe med en stor bredde i skala. I Moss skal det skje mye de kommende årene, både store infrastrukturelle grep, transformasjon og større boligutbygginger. Nytt dobbelspor gir kort reisetid fra Oslo, og vi har et stadig økende antall henvendelser fra utviklere angående boligprosjekter som henvender seg til Oslo-markedet. Vi er stadig på jakt etter nye medarbeidere som kan bidra til å styrke fagmiljøet vårt.

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold: Vi er medlem av Arkitektbedriftene og følger tariffavtalen mellom Arkitektbedriftene og Afag med 37,5 timers arbeidsuke og betalt lunsj. Vi setter av sju prosent i innskuddspensjon til alle ansatte. Vi er konkurransedyktige på lønn og har utarbeidet et system med lønnsstige over ti år med årlig justering. Ansatte og ledelse jobber sammen med kontorets oppgaver og alle har mulighet for faglig progresjon.

Suksesskriterier: Å gjennomføre gode prosjekter som kan reflektere vår faglige styrke og gi oss nye interessante oppdrag. Vi satser på faglig utvikling for den enkelte og utvikling av metoder for prosjektutvikling med arkitektonisk kvalitet.