Nyheter

Selvforsynt med sol, vind og ved

I følge bygningsenergidirektivet skal alle nybygg være nesten nullenergibygg fra 2020. Det vil si at bygg må produsere like mye energi som de bruker. I Setesdal er det oppført en fjellgård 750 moh og langt fra strømnettet. Boligen er selvforsynt med energi – fra sol, vind og ved. Jeg snakket med arkitekten Carsten Lüdemann fra SOLARK for å høre om hans erfaringer fra dette prosjektet.

Fjellgård på Setesdal 750moh
Andrew Holt siv.ark. RIBA MNAL

Andrew Holt er sivilarkitekt RIBA MNAL og driver arkitektkontoret Architectopia AS. Andrew jobber med prosjektering, rådgivning og formidling innen bærekraftig arkitektur. Han er kursleder for NAL Ecobox Startpakke kurs og sertifisert BREEAM rådgiver (BREEAM NOR AP).

Ved prosjektering av boligen hadde energieffektivitet førsteprioritet. Detaljering av klimaskjermen tok utgangspunkt i passivhuskonseptet. Boligen er kompakt, godt isolert og med god lufttetthet. Carsten forteller at det å følge opp under bygging var en viktig faktor:

 

”Ingen bedrift i Valle hadde bygget til passivhusstandard før. Byggherre og jeg fant et lokalt snekkerfirma som var villig til å sette seg inn i problematikken og etter en lang prosess satt de i gang prefabrikasjon av veggelementer – dette for å sikre god kvalitet i forhold til lufttetthet og tørre konstruksjoner. Konstruksjoner i tak og vegg er diffusjonsåpne og alle materialer er trebasert i form av cellulose isolasjon, trefiberplate, OSB, trekledning, og trestendere”.

 

Å produsere termisk energi er forholdvis enkelt sammenlignet med å produsere strøm. Det ble valgt å ikke installere ventilasjonsanlegg for å unngå å bruke verdifull strøm til vifter – ikke et problem når man er koblet til nettet, men problematisk når man må passe på hver watt. Romoppvarmingen er basert på en vedovn (med ved fra egen skog) og solvarme, og er tilnærmet klimanøytral. Om det produseres varme fra fornybare energikilder, har det mindre betydning for klimaet om den varmegjenvinnes.

 

Strøm
Strøm produseres med 3 stk. vindmøller som starter allerede ved en vindhastighet på 2,5m/s slik at til og med svak vind utnyttes. Som back-up leveres strøm fra en dieselgenerator. Dette skjer når ladetilstanden i batteribanken synker under et bestemt nivå. Dette skjer først etter ca 3-4 dager uten vind og avhengig av strømforbruk på gården.

 

Varme
Boligen er orientert og planlagt for å utnytte passiv solvarme. Varme blir produsert med 12m2 vakuumrør solfangere på tak og vedovnen som er tilkoblet boligens akkumulatortank (med en størrelse på 750 liter). En el.kolbe i tanken sørger for varmetilskudd når det er mye vind og batteribanken er fulladet.

 

Oppsummering
Carsten oppsummerer sine erfaringer fra gjennomføring av prosjektet slik:

 

”Det første året i bruk har varmeproduksjonen og strømforsyningen fungert bra. Varmeproduksjonen på stedet fra fornybare energikilder er ikke vanskelig å få til – ikke engang i Norge med sitt kalde klima. Lokal strømproduksjon er derimot en utfordring, og nøkkelen til et velfungerende system er å redusere forbruket så mye som mulig. Det forutsetter for eksempel god planlegging av elektroanlegget (LED belysning), reduksjon av forbruket og bevissthet hos beboerne. Det er en lærerik prosess å tegne et nullenergibygg og det skjerper bevisstheten om egne vaner og forbruk”.

 

Informasjon
www.solark.no