Nyhet

Ser bakover og fremover

Oslo Arkitekturtriennale feirer 20-årsjubileum i oktober. Fullt program og ny digital jubileumsplattform ble lansert denne uka. 


Oslo Arkitekturtriennale feirer 20 år i oktober. Denne uka ble en digital jubileumsplattform lansert. Her fra den første triennalen som fant sted under Nationaltheatret stasjon i Oslo sentrum i 2000. Foto: Jeroen Musch

Oslo Arkitekturtriennale - OAT:

  • Internasjonal arkitekturfestival for diskusjon og formidling av arkitektur og byutvikling. Etablert av Norske arkitekters landsforbund (NAL) i 2000.
  • Gjennom utstillinger, konferanser, debatter, utflukter, publikasjoner er målet å «engasjere og utfordre arkitekturfagfeltet, få publikum til å reflektere over hvordan arkitektur påvirker dem, og inspirere til debatter om arkitektur og byutvikling».
  • Fra 2009 har OAT vært en ideell forening med NAL, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), Design og arkitektur Norge (DOGA), Oslo Arkitektforening (OAF), Nasjonalmuseet – Arkitektur og Oslo Business Region som medlemmer. 
  • Har i dag åtte assosierte medlemmer: Arkitektbedriftene, Bergen Arkitekthøgskole (Bas), Futurebuilt, Norske Interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening (NIL), Norske landskapsarkitekters forening (NLA), NTNU Fakultet for arkitektur og design, Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, og Rom for kunst og arkitektur.
  • Markerer 20-årsjubileum med digital jubileumsuke 12.-18. oktober.

Det har gått 20 år siden ideen om en egen arkitekturtriennale ble realisert i år 2000. I oktober blir det jubileum hvor Oslo arkitekturtriennale dykker ned i triennalens historie - også for å se fremover. 

– Vi har egentlig brukt mye av de siste halvåret på å samle sammen historien. Det er interessant å se hvordan triennalen har speilet Oslos utvikling og at mange av de samme temaene har fulgt oss hele veien, sier Hanna Dencik Petersson, direktør for Oslo arkitekturtriennale.  

Provokatør i 20

Ideen om Norges første arkitekturtriennale ble skapt allerede i 1998 hos Norske Arkitekters Landsforbund av blant andre arkitekt Reiulf Ramstad. Etter ni år og tre triennaler underlagt Norske Arkitekters Landsforbund, ble det stiftet en forening med seks medlemmer, der Doga en lengre periode hadde ansvar for sekretariatet. I dag er det en selvstendig organisasjon med seks hovedmedlemmer, åtte assosierte medlemmer og egen stab som holder hus på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. 

– Det er interessant å se tilbake på ambisjonene i 2000 - og se hvordan disse har fulgt oss som en rød tråd hele veien. Vi jobber på mange måter fortsatt etter samme ambisjon i dag, sier Petersson som har jobbet med triennalen siden 2013. 

– Hva konkret handler den ambisjonen om? 

– Det handler om å se på arkitektur i vid forstand, at arkitektur i bunn handler om mennesker og at den over tid speiler samfunnet rundt oss. Målet har vært å skape et refleksjonsrom og debatt rundt arkitekturens rolle, både i samfunnsutviklingen og i menneskers liv. Vi vil være provokatøren i den debatten og prøve å utfordre status quo. 

– Har dere klart å bli den provokatøren? 

– Det må nesten andre svare på. Jeg tror i alle fall vi har lykkes i å bli en kraft som pusher arkitekturfeltet i riktig retning når det gjelder hvordan feltet kan og bør ta ansvar i møte med samfunnsutfordringene. 

Hanna Dencik Petersson, direktør for Oslo arkitekturtriennale, har dykket ned i historien til arkitekturfestivalen. Hun ble overrasket over hvor mannstung triennalen var de første årene. Foto: Eirik Evjen

Mange menn, få kvinner

Når man graver i historien, kan man også ende opp med å møte seg selv i døren. Det skjedde også for triennaledirektøren, forteller hun. 

– 20 år er også ganske lang tid, for en triennale. Et veldig tydelig bilde på at triennalen har endret seg fikk vi da vi skulle invitere alle kuratoren til å bidra i en essayserie. Det ble da veldig synlig at vi ikke fikk en kvinnelig hovedkurator før 2016. Det ble plutselig veldig mange menn. Det er interessant å se seg selv i speilet og se at også triennalen har sittet i den båten. Vi jobber i dag veldig bevisst og målrettet med både likestilling og mangfold. 

– Denne uken blir programmet lansert med en ny digital jubileumsplattform. Hva kan du si om den? 

– En viktig del av triennalen har vært å finne nye måter å snakke om arkitektur på, det prøver vi på også med jubileet og den nye digitale jubileumsplattformen vi har laget, som på mange måter svarer på situasjonen korona har satt oss i. På jubileumsplattformen vil triennalen utfolde seg som en digital festival, med direktestrømming, dokumentarvideoer, et digitalt atlas og mye mer. Ulike deler av programmet slippes på forskjellige tidspunkt omtrent som en ekte festival. I tillegg vil det være noen fysiske arrangementer, som også strømmes.  

Oslo arkitekturtriennales jubileumsuke arrangeres 12.-18. oktober. Fullt program kan finnes her