Organisasjonsliv

Ser et potensial i det nasjonale

NAL har ansatt Perann Sylvia Stokke i den nye stillingen som lokalforeningskoordinator. Hun skal styrke lokalforeningene og båndet mellom de ulike delene av organisasjonen.


Perann Sylvia Stokke er den første innehaveren av den nye tittelen som lokalforeningskoordinator i NAL. Foto: Kjetil Husebø/NAL

Norske arkitekters landsforbund (NAL) har opprettet stillingen som et ledd i arbeidet med for å styrke lokalforeningene. 

Stokke startet i det som er et ettårig engasjement i 50 prosent denne uken. Hun har femten år bak seg i organisasjonen og kjenner den dermed godt. 

Med bakgrunn som arkitekturhistoriker begynte hun i sin tid i biblioteket og har etter hvert jobbet med mange ulike oppgaver og prosjekter fra Ecobox, Framtidens bygg, kursutvikling, Bylivsenteret og Wildcard-ordningen for unge arkitekter til ansvarlig for Arkitekturdagen. 

Organiasjonsopplæring

– Opplæring av frivillige fremstår som et viktig element i stillingsbeskrivelsen, hva skal den bestå i?

– Det kommer an på behovene, men vi tar utgangspunkt i Lokalforeningshåndboka og bygger videre på den. Et element er å gi nye tillitsvalgte en innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt.

Stokke har siden oppstarten av Bylivsenteret hatt ansvar for deres kommunikasjon, og kan rådgi lokalforeningene som ofte har spørsmål om publisering og hvordan de skal nå ut til medlemmene sine, forteller hun. Der det er relevant kobles presidenten, fagsjefen eller andre i sekretariatet inn i arbeidet. 

Aktivitet kan bli synligere

Stokke har printet ut en oversikt over all aktiviteten hun så langt har registrert ute i lokalforeningen. 

– Det er stor aktivitet ute i foreningene, og jeg vil hjelpe dem med å få enda mer oppmerksomhet omkring arrangementene, sier hun og viser til tettskrevne ark. 

Hun er klar på at lokalforeningene har ulike behov og vil derfor starte med en ringerunde for å kartlegge behovene og vurdere  hva hun kan bistå med. 

– Jeg kan komme med innspill på hvordan de kan nå mål om å påvirke politisk på et lokalt plan eller jeg kan hjelpe dem med en mer generell synlighet i lokalmiljøet. 

Stokke skal kunne koble lokalforeningene til andre med rett kompetanse i NAL sentralt. 

– Når jeg får oversikt over lokalforeningenes arbeid og kompetanseområder vil jeg også bidra til kommunikasjon og samarbeid med de andre lokalforeningene, sier hun. 

Uutnyttet potensial

– Hvorfor ville du ha jobben?

– NAL er en landsdekkende organisasjon og jeg ser potensialet i å styrke lokalforeningene og båndet mellom de ulike delene av organisasjonen. Jeg vil synliggjøre, styrke og framheve alt det som allerede gjøres. 

– Arbeidet skal gi synlige resultater ifølge stillingsbeskrivelsen. Hva kan et slikt synlig resultat være?

– Det kan for eksempel være økt aktivitetsnivå i lokalforeningene og flere medlemmer, men også at lokalforeningen føler seg tettere koblet på oss i sekretariatet, sier Stokke. 

Stokke mener at det mindre målbare arbeidet med å samkjøre NAL som organisasjon også vil bidra til konkrete, målbare resultater på sikt.