Arkitekturpolitikk

Ser muligheter

NALs Camilla Moneta ser muligheter for arkitektfaget i den nye Hurdalsplattformen. Arealpolitikken er imidlertid til bekymring.


Camilla Moneta, fagsjef i NAL, ser mange muligheter i en ny regjeringsplattform. Hun mener den åpner for en lenge etterspurt satsing på innovasjon innen arkitektur- og planleggingsfagene. Foto: Tommy Ellingsen

Onsdag 13. oktober presenterte de to partilederne Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ny regjeringsplattform. Den såkalte Hurdalsplattformen viser hvilken politisk retning den nye regjeringen ønsker å ta Norge frem mot 2025.

Arkitektur er ikke nevnt eksplisitt i plattformen, men Camilla Moneta, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund (NAL), ser likevel mange muligheter i den nye plattformen. Hun er umiddelbart positiv til at regjeringen kobler klima og miljø til våre bygde omgivelser.

– Her er det mange posisjoner å ta for alle oss som jobber med å fremme viktigheten av arkitektur- og planfagene. Nå handler det om å dyktiggjøre våre politikere til å forstå hvordan våre fag kan bidra til å oppnå bærekraftsmålene, sier Moneta.

Ser muligheter

Moneta fremhever spesielt to ting ved erklæringen som virker positivt: Mer klima- og miljøkrav inn på den offentlige bestillersiden og insentivene om å fjerne hindringer i lovverket som i dag hindrer innovasjon. Regjeringen vil blant annet «gjennomgå det norske lovverket grundig med mål om å identifisere og fjerne hindringer for innovasjon».

I plattformen påpekes det også at politikken må «gi næringslivet insentiver til å utforske og ta i bruk ny teknologi, særlig innen lav- og nullutslippsløsninger». Et eget utviklingsprogram for «trebygg klimavennlig fornying av bygg», skal også startes. Alt dette er veldig positivt for arkitektfaget, mener Moneta.

– Her ser vi at den nye regjeringen ønsker å bidra til å gjøre innovasjon lettere. Dette er veldig relevant for vår bransje, vi har lenge etterspurt arenaer for mer innovasjon. I tillegg er vi glade for at de eksplisitt ønsker å satse på ombruk i byggebransjen.

– Hva savner du i regjeringserklæringen?

– Jeg ønsker egentlig bare å se på muligheter. Vår oppgave er å få politikerne til å forstå viktigheten av arkitekturfaget, jeg tror at å inspirere er mer effektivt nå, enn å klage. Vi vil bidra til å synliggjøre hvordan de bygde omgivelser kan bidra til å oppnå viktige samfunnsmål.

Bekymret for naturareal

Hvis Moneta likevel skal peke på et punkt hun er kritisk til, er det punktet som omhandler arealpolitikk. Her påpeker regjeringen at man ønsker å gi større makt til lokale styresmakter. «Det lokale selvstyret er viktig, og statlige og regionale myndigheter skal vektlegge lokaldemokratiet når det vurderes om det skal fremmes innsigelse eller innvending. Statlige innsigelser må bli færre og samordnes bedre», heter det blant annet i plattformen.

I tillegg åpnes det for en liberalisering knyttet til utbygging i strandsonen. Regjeringen skal sikre at det i strandsonen gis «økt handlefrihet og større muligheter for næringsutvikling og bosetting».

– Her gis kommunene stor handlefrihet og dette vil kunne føre til en økt nedbygging av verdifullt areal i landet. Frykten er at lokalt selvstyre prioriteres foran nasjonale bærekraftsmål, sier Moneta.

NALs seks punkter for hva som er viktig for Arkitektbransjen i Hurdalsplattformen kan leses her.