Nyhet

Sikter mot kaffebygg

NAL er med på samarbeid om nytt bærekraftsenter i Ali-bygget på Filipstadkaia i Oslo sentrum. – En svært interessant mulighet, sier NAL-president Gisle Løkken.


Ali-bygget på Filipstadkaia. Kaffeprodusent Joh. Johannson Kaffe AS flytter snart til nye produksjonslokaler i Vestby. Nå ønsker Oslo Havn, i samarbeid med NAL, Futurebuilt og Grønn Byggallianse, å se på muligheten for et bærekraftsenter i bygget. Foto: Torbjørn Tumyr Nilsen

Filipstad er det siste store utviklingsområde med strandlinje i Oslo. Det såkalte Ali-bygget på kaiområdet er besluttet bevart av Oslo kommune. Nå samarbeider huseier, Oslo Havn, med Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), Futurebuilt og Grønn Byggallianse om å etablere et «kompetanse- og formidlingsmiljø for bærekraftig byutvikling, bygg og arkitektur» i bygget.

Det var Estate Nyheter som først omtalte prosjektet. I en formell henvendelse ber det kommunale foretaket Oslo Havn om en forhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten (PBE) for eiendommen. I henvendelsen vises det nettopp til samarbeidet med NAL, Futurebuilt og Grønn Byggallianse.

– Organisasjonene ønsker på sikt å samlokalisere seg i samme hus, og ønsker å bidra til å bygge opp et bredere miljø med andre bransjeorganisasjoner. Bærekraftsenteret skal bli en møteplass for grønn omstilling med kontorer, co-working, kunnskapsformidling, utstillinger og eventer, heter det i presentasjonen, sitert av Estate Nyheter.

Bekrefter prosjektet

Det var i oktober 2020 det ble kjent at de tre organisasjonene gikk sammen med intensjon om å etablere et nytt bærekraftshus i Oslo sentrum. «Tettere samhandling og strategisk samarbeid er oppskriften for å lage et samlingspunkt for bærekraftig arkitektur, by- og områdeutvikling og drift», het det i en felles uttalelse den gangen.

NAL-president Gisle Løkken er kjent med artikkelen og at samarbeidet mellom organisasjonen og Oslo Havn dermed er offentlig.

– Ingenting er ferdig definert innenfor vårt system, men det er riktig at vi har hatt konkrete og interessante samtaler med Oslo Havn og bistår dem så godt vi kan med dette prosjektet, sier Løkken til Arkitektnytt.

– Betyr det at dere ser for dere å flytte dit?

– Det er jo ingen hemmelighet at vi vurderer det som en svært interessant mulighet. Ingenting er imidlertid underskrevet, og foreløpig kan jeg bare si at vi er positivt innstilt til Oslo Havns tenkemåte og at partene har en konstruktiv tilnærming til utvikling av Filipstad som et forbilde for fremtidig økologisk havnebyutvikling, sier Løkken som vil fortsette samtalene med landsstyret i slutten av august.

Gisle Løkken, president i NAL, bekrefter interessen for kaffebygget på Filipstadkaia. Foto: Erik Burås / Studio B13

Økologisk byutvikling

I dokumentet fra Oslo Havn til PBE heter det at Ali-bygget, som frem til kommende høst huser kaffeprodusenten Joh. Johansson, skal bli et «omdreiningspunkt i utviklingen av Filipstad-området».

– Bygget er ikonisk for området og byen, og har potensial til å bli et arkitektonisk symbol på høy bærekraftstandard ved renovering av eldre bygg, heter det blant annet.

I tillegg understrekes det at ambisjonene for områdets bærerkraftsprofil er de aller største:

– Området [kan] bli et eksempel på en ny type økologisk byutvikling som kan sette standard for hvordan havnebyer kan gjenvinne havets og fjæras økologi som et aktivum for fremtidens bærekraftige byutvikling. De høye miljøambisjonene for området er i tråd med bystyrets planvedtak om at utviklingen av Filipstad skal ligge helt i front i verdenssammenheng.

NAL vil lære

Oppgraderingen av Ali-bygget ønskes i første omgang som en ren byggesak og ikke som en del av den omfattende reguleringsplanen for området. Løkken viser til nettopp den høye miljøprofilen i sin begrunnelse for å involvere seg i prosjektet. Målet er at prosjektet skal kunne bli et forbildeprosjekt når det gjelder bærekraftig arkitektur og byutvikling.

– NAL er med på dette for å være en definerende faktor, men også for å lære. Etableringen av et mulig bærekraftsenter i Ali-bygget har som målsetting å bli en dynamo og generator i den prosessen som skal skje i hele området. Jeg tror derfor dette kan bli en god og konstruktiv sak for NAL og alle arkitekter i Norge, avslutter Løkken.