Byutvikling

​ Sjokkert over makshøyde på 15 meter

Byrådets forslag om makshøyde på fire etasjer skaper liv og røre blant eiendomsaktørene i Bergen.

Ole Kleppe, utbyggingsdirektør i BOB Eiendomsutvikling, mener de nye forslagene i kommuneplanen vil hindre muligheter for gode byrom. Foto: Ingebjørg Semb

Forslaget er et nytt punkt i kommuneplanens arealdel (KPA). Planen skulle vært godkjent allerede i 2016 men har blitt sterkt forsinket. KPA vil få stor innvirkning på all fremtidig byutvikling.

De to omstridte nye forslagene KPA er følgende:

«Byggehøyde skal som hovedregel ikke overstige fire etasjer eller 15 meter»

«Gjennomsnittlig byggehøyde bør som hovedregel ikke overstige 90 prosent av byromsbredden»

Planen ble første gang sendt ut på høring i 2017. Det resulterte i en storm av høringssvar. Nå er forslaget til endringer i planen sendt til høring igjen med frist 16. oktober.

Regnestykket går ikke opp

Eiendomsaktørene mener det nye forslaget skaper en solid tillitsbrist mellom utbyggere og kommunen, og er overrasket over manglende dialog mellom aktørene og byrådet før det nye planforslaget ble sendt til høring. Ansvaret for god byutvikling burde gjøres i fellesskap, mener de.

Jorunn Nerheim, prosjektdirektør i Obos, mener det nye forslaget vil føre til ulønnsomme prosjekter og høye boligpriser.

– Vi snakker jo om Norges nest største by her. I sentrum er tomtene dyre, og vi har ofte rivningskostnader og må fjerne miljøgifter i tillegg. Hvis man da bare kan bygge fire etasjer på tomten, så går rett og slett ikke regnestykket opp, sier Nerheim i et intervju med Bergen Tidende.

Tor Instanes, administrerende direktør  i GC Rieber Eiendom, mener høydebegrensningen både vil hindre arkitektonisk kvalitet og resultere i dårlige løsninger for næringsbygg. Han viser til firmaets prosjekt på Marineholmen som eksempel.

– Arkitektforslagene må tegnes helt om dersom vi skal forholde oss til slike absolutter, og det blir mye dårligere byutvikling, sier han til avisen.

Gro Boge, administrerende direktør i DNB Næringseiendom, forteller at det ikke bare er sentrumsområdet som rammes, men også fortettingsområdene i bydelene.

– Det er veldig mange gode ambisjoner i den nye planen, der det legges opp til å prioritere gode byrom og god kvalitet. Skal det finansieres, må det være rom for å få igjen noe i høyden, sier Boge.

Utbyggingsdirektør i BOB Eiendomsutvikling, Ole Kleppe mener de nye forslagene vil hindre muligheter for gode byrom.

– Politikerne må tro oss på at vi er like glade i Bergen som dem som jobber i Bergen kommune. Da må vi ha rom for å kunne diskutere oss frem til gode løsninger, uttaler han til BT.

Mer skånsom fortetting

Byråd Anna Elise Tryti sier hun syntes utbyggere tar litt hardt i når de uttaler seg om de nye planforslagene. Hun forteller at byrådet ønsker å skape forutsigbarhet for både utbyggere og innbyggere i Bergen.

- Derfor har vi fire etasjer som et utgangspunkt i sonen utenfor sentrum. Men både høyere og lavere høyder kan vurderes i prosessen, sier hun.

Tryti sier at fortettingen ikke har vært skånsom nok og at byrådets oppgave er å balansere hensynet til utbyggerne som ønsker å bygge høyt med hensynet til nabolag, kulturminner og grøntområde.