Nyhet

​Skavang leder råd

Ledelsen av BAE-rådet blir i dag overtatt av Egil Skavang og Arkitektbedriftene. – Et gunstig tidspunkt å overta stafettpinnen på, sier styreleder Michelle S. Wright.


Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene, overtar som ny leder for BAE-rådet. Foto: Arkitektbedriftene

Samarbeidsrådet for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen, BAE-rådet, blir fra i dag ledet av Arkitektbedriftene og administrerende direktør Egil Skavang. De siste fire årene er rådet blitt ledet av Byggenæringens landsforbund (BNL).

– Vi tar denne lederstolen på vegne av hele arkitektbransjen. At vi fremover sitter sentralt i BAE-rådet, som er det tydeligste kontaktpunktet mellom bransjen og myndighetene vi har, og får løftet våre perspektiver, er svært viktig, sier Michelle S. Wright, styreleder i Arkitektbedriftene og avdelingsleder i Norconsult, til Arkitektnytt.

BAE-rådet:

BAE-rådet ble stiftet i 1998, og har følgende 8 organisasjoner som medlemmer:

 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF)
 • Norsk Eiendom
 • Norsk Teknologi
 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • Virke Byggevarehandel

– Et gunstig tidspunkt

Ledelsen av rådet går på rundgang mellom de åtte organisasjonene som utgjør rådet. At det er nettopp denne høsten arkitektene overtar lederskapet i BAE-rådet er god timing, mener Wright.

Hun viser til klimasaken og hvordan byggenæringens rolle i å redusere klimagassutslipp nå for alvor er på dagsorden.

– Det er et svært gunstig tidspunkt å overta stafettpinnen. Klima er overalt i det offentlige ordskifte og arkitektene har masse innspill til hvordan bransjen kan få ned utslipp. Vi representerer en bransje som ønsker at det stilles tydeligere og strengere krav i lov -og forskriftsverk, som drar oss raskere mot en nødvendig, grønn omstilling, dette gjelder også for anskaffelser. Vi trenger tiltak som får effekt raskt og for mange – dette har vi god mulighet til å påvirke, forklarer Wright.

Michelle S. Wright, styreleder i Arkitektbedriftene og avdelingsleder i Norconsult, er fornøyd med at Arkitektbedriftene nå overtar ledelsen av BAE-rådet. Foto: Norconsult

Mål for BAE-rådet:

 • skal være et felles kontaktpunkt for myndighetene.
 • kan fronte saker hvor det er samlet og felles interesse blant deltakerorganisasjonene.
 • skal være et uformelt samarbeidsorgan, hvor synspunkter, ideer og erfaringer utveksles og diskuteres.
 • skal behandle saker av interesse for medlemsorganisasjonene. Saker vurderes sak for sak.
 • skal koordinere i enkelte saker medlemsorganisasjonenes næringspolitiske arbeid.

Klar til å utnytte momentet

Arkitektbedriftene og Skavang leder nå rådet for en periode på to år. I papirutgaven av Arkitektnytt for november uttaler Skavang at ser frem til lederskapet:

– Vår rolle blir å videreutvikle potensialet i dette felleskapet og utnytte det momentet som en samlet byggenæring representerer til å sette en agenda som er i tråd med vårt samfunnsoppdrag, sier Skavang i artikkelen.

Vil ha med arkitektene

Styreleder Wright ber nå arkitekter kjenne sin besøkelsestid og utnytte perioden hvor BAE-rådet ledes av deres fag.

– Jeg vil oppfordre alle arkitekter til å bruke medlemsorganisasjonene til å gi oss gode innspill til hva vi skal bringe videre inn i rådet. Nå er det viktig å få inn hele bredden av innspill fra faget og at alle forstår at nå har vi mulighet til å spille en viktig rolle.

Samtidig påpeker hun at Arkitektbedriftenes lederrolle i rådet, ikke vil skape store endringene i måten rådet jobber på.

– Vårt mål er å fortsette det gode samarbeidet som har vært i rådet siden 1998. Vi kommer ikke til å bringe noen nye temaer inn i arbeidet, men heller forsterke det arbeidet som er påbegynt, blant annet gjennom toppleder-satsingen «Sammen2020». Kongstanken er at vi oppnå mer som bransje om vi oftere taler med felles og dermed tydeligere stemme, avslutter Wright.