Nyhet

Skjulhaug blir dekan

Marianne Skjulhaug går fra jobben som instituttleder ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo til dekan-stilling ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU.


Arkitekt Marianne Skjulhaug er ny dekan ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU. Foto: Aspelin Ramm

Ansettelsen av Marianne Skjulhaug som ny dekan ved Fakultet for arkitektur og design ved NTNU ble vedtatt i et styremøte ved skolen i dag, og Skjulhaug tiltrer stillingen fra 1. august.

– Marianne Skjulhaug har en særdeles solid og relevant bakgrunn for stillingen som dekan ved AD-fakultetet. Etter å ha blitt nærmere kjent med henne gjennom tilsettingsprosessen, er jeg også trygg på at hun vil bli en verdifull deltaker i NTNUs toppledelse. Hun vil i tillegg bringe inn viktig erfaring fra andre utdanningsinstitusjoner i Norge, sier rektor Anne Borg i et intervju med Innsida, NTNUs lukkede internforum.

Det er Universitetsavisa i Trondheim som skriver om ansettelsen av Marianne Skjulhaug, som i dag er instituttleder for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Den nye dekanen er utdannet sivilarkitekt fra NTH i Trondheim og har tidligere vært rektor ved Bergen Arkitekthøgskole.

Krevende jobb

Åtte andre søkere hadde søkt stillingen ved NTNU, en søknadsprosess som fikk mye oppmerksomhet da nåværende dekan Fredrik Shetelig i desember 2020 trakk sin søknad etter urolige tider ved fakultet. Shetelig hadde på dette tidspunktet i lang tid slitt med store problemer med arbeidsmiljøet, noe han fortalte åpent om i media.

«Mye tyder på at den nye dekanen vil gå til en krevende jobb», skriver Universitetsavisa, og viser til arbeidsmiljøundersøkelsen ARK, der Fakultet for arkitektur og design fikk lavest score av samtlige fakulteter ved NTNU.

Fakultet for arkitektur og design består av avdelingene Institutt for arkitektur og planlegging, Institutt for arkitektur og teknologi, Institutt for design, Kunstakademiet og Fellesadministrasjonen.