Nyhet

Skoledager i virustid

Arkitektskolene har fått hverdagen snudd opp ned. – For mange har det blitt veldig tøft å jobbe isolert hjemmefra, sier rektor Cecilie Andersson ved Bergen Arkitekthøgskole.


Bergen Arkitekthøgskole, i den karakteristiske silobygningen i Sandviken, åpner gradvis for avgangsstudenter og enkelte førsteårsstudenter. Her fra koronafrie tider. Foto: ArquiWHAT/Wikimedia Commons

Mandag 18. mai åpner danske arkitektskoler for både fysisk undervisning og eksamen. Hva er status for norske arkitektskoler under korona? 

Ved Bergen Arkitekthøgskole (Bas) går det også mot en gradvis oppmykning. Avgangsstudentene er allerede gitt anledning til å bruke skolen. De er fordelt rundt på hele bygget, fem studenter i hvert studio, kun en person tillatt i heisen og skolen har innført strenge vaskerutiner. Med regjeringens oppmyking forrige torsdag ventes videre oppmyking. 

– Vi har sendt brev til alle studentene om at de må tilkjennegi sine behov. De som trenger det mest blir plukket ut og får begrenset adgang. Vi åpner for eksempel den store hallen hos oss for begrenset bruk til modellbygging for første klasse forteller Bas-rektor Cecilie Andersson. 

Digital diplomutstilling

Det er dermed ikke hele studentgruppen som vender tilbake. De som får størst utfordringer med progresjonen som følge av stengt skole blir prioritert. 

– Mange jobber helt fint hjemmefra, men det er ikke bare enkelt å lage 1:25-modeller på kjøkkenbenken. For mange har det også blitt veldig tøft å jobbe isolert hjemmefra. Vi ser at de som sliter til vanlig sliter ekstra nå under korona. Så det er absolutt ingen ønskesituasjon, sier Andersson. 

– Hva gjør dere med avgangsutstillingen? 

– Vi kommer til å ha en digital diplomutstilling. Avgangsstudentene jobber allerede med egne websider og andre digitale format som skal presentere prosjektene deres. 

Rektor ved Bergen Arkitekthøgskole, Cecilie Andersson, er glad for en gradvis korona-oppmykning. – Vi savner den fysiske tilstedeværelsen, sier hun. ​ Foto: Ingebjørg Semb

Ikke digital fremtid

For Bas og Andersson har de siste måneden også vært en fin læringsprosess. Digitale verktøy som Zoom, Teams og Miro (en whiteboard-platform) er tatt i bruk. De har også fått folk fra Pixels og Studio Olafur Eliasson til å holde miniworkshops om hvordan man får til levende digital formidling. 

– Vi passer også på at studentene skal ha en stemme. Det er derfor ikke kun digitale innleveringer, men også muntlige studentpresentasjoner via digitale plattfomer. 

– Vil denne krisen også endre skolen på lang sikt? 

– Ja, helt sikkert. Vi har mange utenlandske lærere og vi er nå blitt nødt til å teste ut digitale formater når disse lærerne ikke kan være tilstede. Det har gjort oss mange erfaringer rikere. 

Samtidig har de erfart at digitale løsninger har sine begrensninger. Både studenter, lærere og administrasjon bruker mye mer tid på oppfølging. 

– Det går mange flere dager til gjennomføring av planlagt undervisning. På lang sikt vil skolen aldri bli heldigital. Alle gleder seg til dette er over og vi savner den fysiske tilstedeværelsen.

– Dette er blitt et veldig spesielt semester, sier rekto Ole Gustavsen ved AHO. Foto: AHO

Alt opp ned

Ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er rektor Ole Gustavsen først og fremst imponert over hvordan studenter, lærere og ansatte har snudd opp ned på alt som følge av krisen, men noen full gjenåpning er foreløpig ikke mulig. 

– Dette semesteret er det ikke snakk om å åpne skolen slik den var før koronakrisen. Vi har lagt om alt av undervisning, veiledning og møter; gjort om eksamenskriterier og materialinnsendeleser og avlyst alle utstillinger og seminarer. Alt er basert på at vi skal være hjemme. Etter tilpasning til myndighetene og departementets føringer, har avgangsstudentene fått tilbud om å være på campus. Det samme gjelder studenter med spesielle behov, som ikke har de fasilitetene som trengs eller trenger litt ekstra oppfølging, men det er ikke på noe måte snakk om det tilbudet studentene er vant til å få. Dette er blitt et veldig spesielt semester, sier Gustavsen.

– Hvordan har dere opplevd situasjonen?  

– Først og fremst har det vært en enorm innsats fra alle studenter, lærere og ansatte. Når man til vanlig snakker om endringer er det i seg selv veldig kompliserte prosesser, men nå er alt snudd opp ned. Både lærere, studenter og ansatte savner jo å komme tilbake, det er ikke like enkelt å holde inspirasjonen, kreativiteten og motet opp når man ikke møtes fysisk. Kanskje spesielt for våre utenlandske studenter, som ikke har samme sosiale nettverk og kjennskap til forholdene som andre.