Nyheter

"Skur" vant Vasshjulet-konkurranse

L2 Arkitekter vant med sitt forslag ”Skur” konkurransen om vernebygg rundt den historiske saga Vasshjulet i Lørenskog,


I vinnerprosjektet "Skur" er kontrasten mellom hjulets detaljerte trekonstruksjon, og den enkle, rene stålkonstruksjonen i vernebygget er et godt grep, uttaler juryen.

I forbindelse med Lørenskog kommunes 100-årsjubileum inviterte kommunen i mai arkitekter og studenter til å sende inn forslag til vernebygg med scene og amfi rundt Vasshjulet. 

Bakgrunnen for den åpne plan- og designkonkurransen var et ønske fra kommunen om å få ideer til hvordan Vasshjulet, som var drivverket til Østmorksaga, kan vernes mot tidens tann og tilrettelegges for kulturarrangementer.

Tre prosjekter premiert

Av 13 bidrag som ble mottatt, mente juryen at følgende tre prosjekter hadde best konsept (i rangert rekkefølge): 1. ”Skur” av L2 Arkitekter AS, 2. ”Hjul Visp” av PML Arkitektur/Ullrich Mende/Carl Patrik Larsson og 3. "Vannet|Treet” av Derlick Arkitekter AS. Hvert av de tre forslagene mottok 50.000 kr i premiepenger.

Disse tre viser de beste konseptene for et vernebygg for Vasshjulet i samspill med scene og amfi. Prosjektene gir Vasshjulet den ønskede eksponeringen samtidig som konstruksjonene innordner seg i det begrensede landskapsrommet, sies det i juryrapporten. Øvrige deltagere ble ikke rangert.

Spennende ramme rundt Vasshjulet

Juryen skriver i sin begrunnelse at vinnerprosjektet ”Skur” med sine enkle og robuste virkemidler har laget en spennende ramme rundt Vasshjulet. Kontrasten mellom hjulets detaljerte trekonstruksjon, og den enkle, rene stålkonstruksjonen i vernebygget er et godt grep. Videre skriver juryen at amfiet er naturlig lagt inn i terrenget og har fått en tiltakende utforming. Juryen mener at prosjektet er tiltalende og har et stort potensial som gjennom bearbeidelse vil kunne fremstå som et vellykket prosjekt.

Vinnerprosjektet har hentet inspirasjon fra ”plankestabler”, og fikk også ros for dette. ”Plankestabler” som foreslåtte bygninger for servicefunksjoner er et spennende grep, og setter området inn i et historisk perspektiv, uttaler juryen. De påpeker at en samling av funksjonene rundt Hjulet ville samle elementene mer.

– Kjempemoro, sier sivilarkitekt Sunniva Simonsen i L2. Hun var en del av vinnerteamet som ellers bestod av sivilarkitekt MNAL Jon Flatebø, sivilarkitekt Sigrun Berg, og siv.ark. MNAL Thomas Gevelt Løvdahl.

Juryen bestod av juryleder Hanne Bauck – sivilarkitekt MNAL, Siri Gautun Kielland –  utbyggingssjef/sivilarkitekt Lørenskog kommune, Torkel Svenhaug – kultursjef Lørenskog kommune og Arne Heilemann – rådmann Lørenskog kommune.

Konkurransen ble gjennomført uten bistand fra NAL, idet konkurransekomiteen fant at konkurranseopplegget og de tilbudte betingelser ikke var tilfredsstillende.

Vinnerprosjektet
Vinnerprosjektet "Skur" av L2 Arkitekter AS
Rangert som nummer to var forslaget
Rangert som nummer to var forslaget "Hjul Visp” av PML Arkitektur/Ullrich Mende/Carl Patrik Larsson.
Rangert som nummer tre var forslaget
Rangert som nummer tre var forslaget "Vannet|Treet” av Derlick Arkitekter AS