Nyhet

Slik blir arkitekturåret 2022

Triennale om nabolag, museumsåpning og jubileum og boligutstilling for Byarkitekten i Bergen. Dette er noen av planene for arkitekturåret 2022.


Det nye Nasjonalmuseet åpner 11. juni. Dette er en av begivenhetene i arkitekturåret 2022. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet

Pandemien har ennå sin klamme hånd rundt livene våres. Men det hindrer oss ikke å se fremover mot arrangementer, utstillinger og viktige begivenheter i det nye året.

Lå oss håpe vi snart får møtes: Dette er kalenderen for arkitekturåret 2022.

1. januar: Trondheim får byarkitekt

Are Risto Øyasæter tiltrer offisielt som byarkitekt i Trondheim. I kommunens egen beskrivelse av den nye stillingen heter det at «byarkitekten skal bidra til god dialog rundt byutvikling, og ta utgangspunkt i en bred forståelse av arkitektur, med vekt på byliv, byrom, bygninger, livskvalitet, bærekraft og gode romlige sammenhenger».

6. - 24. januar: Masterutstilling i arkitektur (NTNU)

Diplomutstillingen for høstens kandidater 2021, blir i år arrangert både i et fysisk og digitalt format. Utstillingen er i Sentralbygg 1, Gløshaugen. Link til digital utstilling finnes her.

11. Januar: Foredrag: Veien til eget hus

Trondhjems Arkitektforening (TAF) holder forelesing om arbeidet med å skape Arkitektenes hus i Trondheim. Arrangementet er rettet mot de andre lokalforeningen og streames til disse fra Arkitektenes hus.

Trondhjems Arkitektforening (TAF) fikk i 2019 sitt eget hus. 11. januar holder de foredraget «Veien til eget hus» for de andre lokalforeningene. Foto: Thea Andreassen

14. januar: Møte med Sanden+Hodnekvam (NAL)

Teamet som vant arkitektkonkurransen om ny driftssentral med studentboliger og parkering i Gjøvik presenteres. Konkurransen var forbeholdt unge arkitekter og Wildcard-kontorer. I møtet presenteres konkurransen, vinnerforslaget og juryens begrunnelse. Møtet er gratis, digitalt og kun for NAL-medlemmer.

19. Januar: Byggeskikkpris 2021

Trondheim kommunes Byggeskikkpris deles ut for 2021 på Arkitektens hus. Prisen er en hederspris som deles ut til «byggverk/prosjekt som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart».

20. januar: Aktuelt om nytt lovverk (NAL-kurs)

Halvdagskurs (digitalt) om NALs politiske arbeid, samt orientering om aktuelle høringer, presentasjon av tre ferske veiledere fra Plan- og bygningsetaten og nye endringer i Plan- og bygningsloven. I tillegg blir det presentasjon av Oslo kommunes prosjekt Nye boligkvaliteter og Riksantikvarens nye By- og Klimastrategi.

20. januar: Girjegumpi. Det samiske i norsk kunst- og arkitekturhistorie

Nasjonalmuseet – Arkitektur arrangerer to foredrag som på helt ulikt vis undersøker det samiske i norsk kunst- og arkitekturhistorie. Monica Grini undersøker hvordan det samiske har blitt ekskludert fra et nasjonalt narrativ, mens Martin Braathen undersøker et arkitektonisk fenomen i Sápmi i lys av internasjonal arkitekturhistorie.

«Kollokvie» heter studentbolig-prosjektet på Gjøvik av Sanden + Hodnekvam. 14. janaur presenteres prosjektet på et digitalt medlemsmøte hos NAL. Illustrasjon: Sanden + Hodnekvam

27. januar: Landskapsarkitektur i små prosjekt (NAL-kurs)

Hvordan lykkes med god landskapsarkitektur og stedstilpasning i små prosjekter og hvordan får vi til et godt samarbeid på tvers av fagene: arkitekt, landskapsarkitekt og landkapsingeniør mfl. for å få til de beste løsningene?

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med arkitekt / landskapsarkitekt Iwan Thomson og arkitekt Barbara Hasenmüller. Kurset foregår i arkitektenes hus, men er også tilgjengelig digitalt. Mer informasjon her.

15. februar: Frokostmøte: For høye tanker om høyhus?

Oslo arkitektforening (OAF) arrangerer frokostmøte om Plan- og bygningsetatens revisjon av høyhusstrategien i Oslo. På møtet vil PBE fortelle litt om arbeidet, mens inviterte arkitekter viser gode eksempler på innovative høyhus, og landskapsarkitekter vil belyse konsekvenser og muligheter for byrom, lokalklima og byliv.

28. Februar: Ny Breeam-Nor-manual

Breeam er landets mest brukte miljøsertifisering for bygg. Breeam-Nor-manualen er et verktøy for å bygge og dokumentere god kvalitet med fokus på miljø og bærekraft. Gjeldende Breeam-Nor-manual ble lansert i 2016 og i februar lanseres Breeam-Nor 3.0, som bygger på Breeam International 2016.

2. mars: Forelesning med Jonathan Sergison

Bergen Arkitektforening (Baf) og Bergen Arkitekthøgskole (Bas) inviterer til forelesning med den britiske og Zürich-baserte arkitekten Jonathan Sergison (Sergison Bates).

8. mars: Mangfoldsundersøkelse offentliggjøres

Oslo arkitektforening (OAF) arrangerer frokostmøte om mangfold og likestilling i arkitekturbransjen. Her blir også en rykende fersk undersøkelse om samme tematikk lagt fram. Frokostmøtet vil presentere resultatene fra undersøkelsen samt «samle faget i diskusjon om hvordan og med hvilke tiltak vi som bransje kan svare på de utfordringer men også muligheter som undersøkelsen avdekker», heter det fra OAF.

9. mars: Project stories – boklansering/forelesning

Starten på årets utgave av forelesningsrekken Project stories. Denne gangen er det Berlin-baserte Bararchitekten som er invitert inn. Forelsningene arrangeres av arkitekt Cristian Stefanescu og Bergen Arkitekthøgskole (Bas) i samarbeid med Bergen Arkitektforening (Baf). Det blir også lansering av Stefanescus bok «Project Stories Vol.1», som er basert på samme forelesningsrekke.

10. mars: Åpen dag AHO

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) arrangerer åpen dag. Mer informasjon om program for dagen legges ut her.

16. mars: Doga-dagen

Dogas årlige møteplass for arkitektur, design, byutvikling og innovasjon. Program vil snart slippes her.

En ny boligutstilling åpner i Kode, Bergen i mai. Utstillingen er sluttproduktet til Byarkitektens Bopilot-prosjekt og en videreføring av Venezia-utstillingen til Helen & Hard «Det vi deler. En modell for bofellesskap». Foto Annar Bjørgli/Nasjonalmuseet

18. mars – 7. august: Skandinavisk design og USA

Utstillingen Scandinavian Design og USA 1890–1980 vises på Nasjonalmuseet - Arkitektur. På utstillingen får publikum oppleve nesten hundre år med design som er blitt til gjennom reiser og møter mellom Skandinavia og USA.

Den designhistoriske tur-returreisen følger den store utvandringen fra Skandinavia på slutten av 1800-tallet og oppfinnelsen av begrepet Scandinavian Design på 1950-tallet. Publikum blir nærmere kjent med hvordan identitetsbygging, trender og politikk virker inn på hvordan vi opplever gjenstandene vi har rundt oss.

28. april: Landsmøte NIL

Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) holder landsmøte, mest sannsynlig digitalt. NILs fagdag blir først til høsten.

29. april: Fagdag NLA

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) arrangerer sin fagdag i Trondheim på hotell Scandic Nidelven. Tema for fagdagen er ombruk. NLAs årsmøte holdes samme sted lørdag 30. april.

29. april - 1. mai: Rørosseminaret

Trondhjems Arkitektforening (TAF) arrangerer Rørosseminaret. Seminaret er en internasjonal arkitekturbiennale, som ble arrangert for første gang i 1988.

5. mai: Frokostmøte SMI

Frokostmøte om hvorfor er ikke norske signalbygg fulle av norske designprodukter? Det stilles videre spørsmål om hvorfor er ikke statusen til norske designere og produsenter sterkere? Møtet arrangeres på Doga og strømmes digitalt. Møtet er en del av flere frokostmøter denne våren og arrangeres av Samarbeidsrådet for møbel- og interiørdesign (SMI) og Doga.Les mer her.

6. mai - 11. september: Hvordan skal vi bo sammen?

Utstilling på Kode i Bergen, i samarbeid med Nasjonalmuseet og Byarkitekten i Bergen. Utstillingen er siste aktivitet i Byarkitektens Bopilot-prosjekt. Den bygger også videre på utstillingen «Det vi deler. En modell for bofellesskap» ved Den nordiske paviljongen under arkitekturbiennalen i Venezia i 2021. 5. mai arrangeres også en digital sluttkonferanse for Bopilot-prosjektet.

4. - 12. juni: Diplomutstilling AHO

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) viser sin diplomutstilling.

Lyshallen, tidligere kjent som alabasthallen, i det nye Nasjonalmuseet i Oslo, er ett av rommen som endelig blir åpnet for publikum i år. Offisiell åpning er lørdag 11. juni. Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet

11. juni: Nasjonalmuseet åpner i Oslo

2022 blir året da det nye Nasjonalmuseet endelig får åpnet dørene, etter to års forsinkelser. Den Klaus Schuwerk-tegnede bygningen på 55.000 kvadratmeter, skal huse over 100.000 verk.

Første utstiling som vises har fått tittelen «Jeg kaller det kunst» og er en presentasjon av samtidskunst i Norge, med 150 kunstnere og kunstnergrupper og verk fra musikk og video til teater og maleri.

August: Jubileum for Byarkitekten

Byarkitekten i Bergen blir fem år i august. Jubileet vil ifølge Byarkitektens stab bli markert og feiret i løpet av høsten. Detaljer for feiringen vil bli klart senere.

21. – 28. august: Diplomutstilling Bas

Bergen Arkitekthøgskole (Bas) arrangerer sin diplomutstilling.

13. - 15. september: Oslo Urban Week

Tre dager med samtaler og debatt om arkitektur og byutvikling i Tullinkvartalene i Oslo. Temaene for årets urbane uke er «rewilding» av byen, den digitale byen, «natt og dag» og delekultur. Av bekreftete arrangementer kan det nevnes at Mad Arkitekter vil avholde en egen møteserie om sosial bærekraft.

Erling Fossen er klar for Oslo Urban Week 2022. Temaene for årets urbane uke er «rewilding» av byen, den digitale byen, «natt og dag» og delekultur. Foto: Petter Elstein Knutsen/WAL

21. – 25. september: Oslo Arkitekturtriennale

Oslo Arkitekturtriennale (OAT) arrangerer sine åpningsdager. Arbeidstittelen for årets triennale er «Oppdrag nabolag (Re)former for fellesskap». I en tid hvor verden står overfor store sosiale og miljømessige utfordringer, retter triennalen øynene mot «nabolaget som sted og horisont for å tenke nytt om byene våre», heter det i en foreløpig presentasjon. Fullt program offentliggjøres i løpet av mai. Triennalen holder på til midten av oktober.

23. september: Arkitekturdagen 2022

NAL arrangerer den faglige åpningskonferansen for Oslo Arkitekturtriennale - Arkitekturdagen 2022 - med nabolag som tema. Tid, sted og videre program for konferansen vil offentliggjøres senere.

«Vi må snakke om nabolagene våre» er den klare beskjeden fra Oslo Arkitekturtriennale. Åpningsdagene er 21. - 25. september. Program slippes i mai. Foto: Oslo arkitekturtriennale

21. September - 29. januar 2023: OAT-utstilling

Nasjonalmuseets bidrag til arkitekturtriennalen handler om fellesskap og utenforskap. Utstillingen på Nasjonalmuseet – Arkitektur har foreløpig ikke en tittel, men vil vise et større bestillingsverk, og en rekke eksempler fra de siste 70 årene på hvordan ideer om fellesskap har preget arkitektur og byutvikling. Hvem har blitt inkludert og hvem har blitt ekskludert? Hvordan ser byutviklingen ut fra skeive, feministiske og marginaliserte perspektiver?

24. - 25. september: Open House Oslo

Open House Oslo (OHO) arrangeres siste helgen i september. Formålet med OHO å «vise fram arkitektoniske mesterverk i Oslo og Viken for innbyggerne. Målet er å gi alle muligheten til å oppleve arkitektur; det være seg bygninger, interiører, hager, parker og uterom».

21. november: Bybanen åpner linje 2

Stor dag for Bergen. Bybanens nye linje til Fyllingsdalen (linje 2) åpnes for passasjertrafikk. Linjen får bybanens første underjordiske stopp, tegnet av 3RW Arkitekter, ved Haukeland Sykehus.

Skjer det ting i din del av arkitektverden som ikke er med på listen? Send en epost til arkitektnytt@arkitektnytt.no