Nyhet

Slik blir Nye Galleri Oslo

De fem kontorene i parallelloppdraget om Nye Galleri Oslo har talt. Slik kan det nye Oslo bli seende ut.


Spire heter forslaget til MAD arkitekter. Illustrasjon: MAD arkitekter

I oktober 2018 ble det klart at A-lab, ARCASA, MAD, Team Nordic og SAAHA/Lala Tøyen var de fem arkitektkontorene/teamene som deltar i parallelloppdraget fra Oslo Areal, den største eieren av det utskjelte Galleri Oslo på Vaterland.

– Tiden er moden for nye tanker om hvordan helt nye løsninger kan prege området. Det pågår allerede en omfattende transformasjon rundt Oslo S, sa administrerende direktør i Oslo Areal, Mona Ingebrigtsen den gang.

Resultatet

I dag la de fem kontorene frem sine forslag til hvordan området ved og rundt Galleri Oslo kan komme til å se ut. 

– Vi vil takke de fem arkitektkontorene som har gitt oss inspirerende og fremtidsrettede forslag til transformasjon av dette helt sentrale området i byen. Vi vil invitere til innspill og dialog, med politikere og etater, med bydelen og ikke minst med Oslos befolkning, sier Mona Ingebrigtsen i en pressemelding i dag.

Forslagene er stilt ut i Galleri Oslo fra og med 27.februar og frem mot sommeren. «Eierne av Galleri Oslo vil evaluere de fem forslagene, og intensjonen er at eierne skal beslutte om forslagene kan danne grunnlag for å igangsette en reguleringsprosess, og da i samarbeid med ett av de fem arkitektkontorene,» heter det i pressemeldingen.

Her er de fem forslagene:

Illustrasjon: A-lab

A-lab: SOULSIDE

«Soulside» er en strategi og visjon for hvordan Galleri Oslo kan transformeres og nå sitt fulle potensiale som levende og miljøvennlig by. Forslaget viser et mulig fermtidsscenario der planområdet er preget av et sammenhengende og raust bygulv som sømløst kobler seg mot Akerselva, Smalgangen og Grønland Torgs unike mangfold og pulserende byliv.  Strategien viser hvordan området kan utvikles som et flerfunksjonelt og attraktivt bymiljø med fokus på bygulvet. Byen i øyenhøyde, lokal forankring/ sosial bærekraft og bussterminalens funksjon skaper nye møteplasser og attraktive sammenhenger i byen.

Illustrasjon: Saaha / Lala Tøyen

Saaha / Lala Tøyen – GoOslo

Grønland er Oslos mest mangfoldige og levende bydel. Bydelen preges av en rik kultur, møteplasser, cafeer, gateliv og handel. GoOslo ønsker å løfte fram kulturen Grønland har i dag, ved å videreutvikle og åpne opp området vil bydelen bli et flott tilskudd til både Oslo og regionen. Prosjektområdet strekker seg gjennom tre områder av svært ulik strukturell og sosial karakter. Fra boligkvartalene i øst, område rundt elva og parken i midten, til fremvoksende høyhusområdet rundt Sentralbanestasjonen i vest. GoOslo vil styrke de ulike områdene og binde byen sammen, gjennom å innordne seg den eksisterende byveven i skala, urbanitet og programmering.

Illustrasjon: Team Nordic

Team Nordic – Elvelangs

Prosjekt Elvelangs transformerer Galleri Oslo og Bydel Grønland fra et område av Oslo bygget på bilens premisser til en integrert del av by-veven sentrert rundt sentrums nye blågrønne hovedåre, Grønland elvepark. Elveparken muliggjøres ved at trafikkmaskinen rives fra sporområdet ved Oslo S til Hausmannsgate. Byen flyttes ned på gateplan og dagens Galleri Oslo fjernes for å gi plass til to nye bykvartaler. Kvartal vest knytter seg til bysentrum med handel og næring, kvartal øst knytter seg til Grønlanskvartalene med boliger og urbant gateliv. Prosjektet er utformet med høye ambisjoner for bærekraft og ut fra et konsept om å skape en ny bydel med høy grad av porøsitet og åpenhet. Et strøk med lys, luft og en rekke nye og spennende byrom og programmer.

Illustrasjon: ​Arcasa

Arcasa – Flyt

Menneskelig skala. Trygghet. Byøkologi. Kontraster. Sirkulæritet. Fleksibilitet. Lang levetid. «Flyt» skal redefinere den mentale og fysiske barrieren som Galleri Oslo har blitt. Bygulvet skal repareres slik at Oslos gatenett for gående får flyt mellom øst, vest, nord og sør. Det nye Galleri Oslo skal være en destinasjon man har lyst til å oppholde seg ved, bo i og jobbe på. 5 kommersielle, blågrønne og sosiale soner programmerer bygulvet. Et høyhus, et punkthus, og to lavere kvartaler: uavhengig av om Nylandsveien rives eller ikke, om bussterminalen flyttes ellers blir værende eller om hvorvidt Akerselva åpnes.

Illustrasjon: MAD arkitekter

MAD – Spire

Prosjektet Spire vender jorden, sår frøene, og lar en helt ny, grønn og urban bydel vokse opp. Mad arkitekter har sammen med Léva Urban Design og Vill Urbanisme/Energi foreslått en revolusjonerende, befriende og bærekraftig løsning, for fremtidens Oslo. Vi har flyttet bussterminalen ned under bakken, og gitt bygulvet tilbake til byen, naturen og folket. Vi har vist en løsning som er overraskende enkel og forløsende, og dermed også realistisk. Et rikt nærmiljø med gater, parker, byrom og arkitektur; et grønt nytt sentrum som vi alle kan være stolte av. Et bankende hjerte for Oslo.