Nyhet

Selvangivelsen: Sted arkitektur as

Lokalengasjerte Sted arkitektur har flere rehabiliterings- og ombyggingsprosjekter av eneboliger i gang. – Vi ser at det er et stort behov og ønske om arkitektbistand i dette segmentet. Sted arkitektur øyner også muligheter for samarbeid med andre kontorer for større prosjekter. 


Fra papirutgaven Arkitektnytt 10/2019
Sted arkitektur i Skien åpnet i 2018, og har allerede erfart at det ligger mange muligheter i å starte opp kontor i en mellomstor by og region med stort potensiale. Fra venstre: Andrea Ellefsen, Hilde Førstøyl Futtrup og Ida Næss Haakanes. Foto: Sted arkitektur

Hvem? Sted arkitektur as

Hvor? Rådhusgata 1, Skien. Et åpent og synlig lokale på gateplan midt i Skien sentrum. 

Antall ansatte i 2019: Tre. Andrea Ellefsen, Ida Næss Haakanes og Hilde Førstøyl Futtrup

Antall ansatte i 2018: To. Kontoret ble startet i 2018 av Ida og Hilde.

Fagfordeling: Tre arkitekter, master i arkitektur MNAL.

Omsetning i 2018: 1,3 millioner kroner, etter et halvt års drift.

Timepris: 1000 + mva. 

Hvilke oppgaver er det brukt flest timer på det siste året? 

I tillegg til utallige timer lagt ned i å starte opp nytt kontor, har det dette første året gått flest timer på et stort detaljprosjekt for Asker Entreprenør i Drammen. Fordi opprinnelig arkitekt ikke hadde kapasitet, fikk vi mulighet til å steppe inn som arkitekter i byggefasen. Dette ble vår kickstart som nyoppstartet kontor. Ved siden av har vi jobbet med mange store og små prosjekter for privatkunder. 

Hvilke oppdragsgivere faktureres denne måneden?

Denne måneden jobber vi med to eneboliger, en hytte og flere ombygginger av eksisterende boliger. I tillegg har vi startet opp skisseprosjekt på nytt omsorgsbygg for Larvik kommune i samarbeid med Feste arkitektur og landskap. 

Hva slags type oppdrag per dags dato?

Mange av våre prosjekter dreier seg om rehabilitering og ombygging av eksisterende boliger. Det bygges mange nye leiligheter i alle store og små byer, og barnefamilier overtar eldre eneboliger med behov for oppgradering til dagens standard. Vi ser at det er et stort behov og ønske om arkitektbistand i dette segmentet. Vi opplever at folk er bevisste på å tenke langsiktige og varige løsninger, og ser verdien i å engasjere arkitekt for å ivareta kvaliteten i eksisterende bebyggelse og samtidig bygge noe nytt av god kvalitet. Størrelsen på prosjektene varierer fra små tilbygg til større helhetlige konsepter. Rehabilitering av et borettslag fra 1978 er et av disse prosjektene hvor vi er med på å lage en helhetlig løsning for et helt boligområde. 

Hvilken eierstruktur har dere? Vi er to eiere med lik fordeling.  

Hvilken organisasjonsstruktur har dereAksjeselskap.

Minste pågående prosjekt i omsetning: Utarbeiding av et designkonsept for uteservering i gågata i Skien. Prosjektet skal ende i et konkret bymøbel og dekke som kan brukes til uteservering på ulike steder i sentrum. Målet er å strukturere det offentlige byrommet, et samarbeid med gårdeiere og Skien kommune. 

Største pågående prosjekt i omsetning: Omsorgsboliger i Larvik kommune.

Hvordan er mulighetene i 2020? Vi ser lyst på videre utvikling i 2020. Vi har erfart at det ligger mange muligheter i å starte opp arkitektkontor i en mellomstor by og region med stort potensiale, og å drive med by- og stedsutvikling. Både kommune og næringsliv er svært positive til nyetableringer, og vi møter mye positivisme som et nyetablert og ungt kontor. Med Andrea som har base i Horten, ser vi også potensiale i å jobbe med prosjekter i Vestfold. 

Hva blir de viktigste satsingsområdene de neste to til tre årene? 

Vi ser spennende muligheter i samarbeid med lokale arkitekter og andre større kontorer vi har kontakt med. På den måten kan vi stille med sterke og aktuelle team i søknader og konkurranser. I tillegg skal vi fortsette å engasjere oss i byutvikling og arkitekturfaget her vi bor og jobber. 

I hvilken grad påvirker klimaspørsmålet og utslippsmål hvordan dere arbeider i det daglige?

Vi er opptatt av å tegne arealeffektive og fleksible løsninger, med robuste og naturlige materialer. I de større offentlige prosjektene er det ofte høye krav. Dette er noe vi ønsker å jobbe målrettet med i prosjekter i både liten og stor skala. 

Hvordan er organisasjonsgrad, samarbeid mellom ansatte og ledelse, arbeidsbetingelser og arbeidsforhold?

Kontoret benytter tariffavtalen utarbeidet av arkitektbedriftene og Afag, og følger deres anbefalte lønnsnivå. Vi vil være konkurransedyktige med lønn og betingelser og er opptatt av å skape et kontor hvor det skal være godt og inspirerende å jobbe. Alle tre er involvert og jobber tett i våre prosjekter for å utnytte bredden i kompetansen vi har på kontoret. 

Suksesskriterier: Vi har hatt fokus på å være synlig i bybildet og lokale media. Vi mener det er viktig å mene noe og engasjere oss som fagpersoner i forhold til arkitektur og byutvikling her vi bor og jobber. Det å etablere kontoret på gateplan midt i byen er et bevisst valg for å senke terskelen for å bruke arkitekt. Her kan folk komme innom og snakke med oss om hvordan de kan utvikle sine prosjekter. I tillegg har vi en bred sammensatt kompetanse og erfaring på kontoret, slik at vi har mulighet til å tilby arkitektbistand i et vidt spekter av vårt fag.