Nyheter

Smykkeskrinet vant i Oslo

Lærernes hus – Utdanningsforbundets konferansesenter – tegnet av Element Arkitekter AS vant Oslo bys arkitekturpris for 2010. Leilighetshus i Korsgata 5 får hederlig omtale.


Oslo bys arkitekturpris skal hedre fremragende arkitektur i Oslo, og deles ut av Bystyrets byutviklingskomité i samarbeid med Rådet for byarkitektur og Plan- og bygningsetaten.

 

Ordfører Fabian Stang overrakte prisen på Oslo rådhus 20. oktober. I år har konkurransen vært mer åpen enn den har vært tidligere, ved at det ikke ble valgt et spesielt tema. De eneste kriteriene for årets kandidater har vært at byggverk må være ferdigstilt i 2009, mens landskapsanlegg måtte være ferdigstilt i 2004-2009.

 

To kandidater var i finalen:

 

Lærernes Hus – utdanningsforbundets konferansesenter

Adresse: Osterhaus’gate 4, Sentrum

Arkitekter: Element Arkitekter AS

Byggherre: Utdanningsforbundet

Landskapsarkitekt: Trifolia Landskapsarkitekter

Kunstnerisk utsmykning: Jorunn Sannes og May Bente Aronsen

Hovedentreprenør: Tronrud Entreprenør AS

RIB: Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS

RIV: Siv. ing. JP Dybdahl AS

Areal: BTA 1870 m2

Funksjon/bruk: Konferansesenter

 

Juryen skriver: Konferansesenteret er en utvidelse av Lærernes hus, som via gårdsrom er forbundet med utdanningsforbundets hovedkontor i Hausmanns gate. Nybygget er organisert over fire etasjer

med lobby, konferansesal og kafé med takterrasse, og har integrert kunst i fasaden knyttet til

virksomheten. Målet har vært å oppnå et energi- og miljøvennlig bygg gjennom en kombinasjon

av materialvalg og energikilder. Her spiller varmelagring i trappekonstruksjonen en sentral

rolle. Byggets tekniske løsninger gir et lavt energiforbruk.

 

Leilighetshus i Korsgata 5

Adresse: Korsgata 5, Grünerløkka

Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS

Byggherre: Korsgata 5 AS

RIB: Egil Oliver AS

RIB GEO: Multiconsult AS

Utførende betong/mur/flis råbygg: Con-Form Oslo AS

Entreprenør: Skjærholt AS

Areal: BTA 1025 m2

Funksjon/bruk: Boliger

 

Juryen skriver: Prosjektet benytter både tilpasning og kontrast i det arkitektoniske uttrykket. Huset har tolv boenheter, fordelt på seks plan, med varierte leiligheter på 31,5 til 85,5 m2 BRA. Det finnes

både ettplans og toplans leiligheter i komplekset. Alle leilighetene har sydvendte balkonger på

6 m2 eller mer. De øverste har i tillegg private takterrasser. Prosjektet er løst knapt og

”minimalistisk”, med svært arealeffektiv utnyttelse.

 

Les pressemeldingen fra Oslo kommune, Ordførerens kontor.