Nyhet

«Snart Kristiansand» girer opp

Kunstprosjekter og arrangementer skal bidra til å definere en bærekraftig utvikling for nye Kristiansand kommune.


Kunstprosjektet Vieno Motors: Urban harvest, av av Ilona Valkonen, er anarkistisk blomsterbinding utført som en performace i møte med publikum. Bildet er fra en tidligere performance. Foto: Ilona Valkonen

Snart Kristiansand

Prosjektet er initiert av Kristiansand kommune i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Kulturbyrået Mesén er kurator og kunstfaglig rådgiver. Andre sentrale samarbeidspartnere er Kristiansand kunsthall og NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Snart Kristiansand er et paraplyprosjekt med tre kunstprosjekter med ulike tilnærminger til sted. Etter hvert knyttes en rekke arrangementer til de tre utforskende kunstprosjektene. Tanken er å få fram mangfoldet og mulighetene for en bærekraftig utvikling av den nye, sammenslåtte Kristiansand-kommunen.

– Nå jobber vi med å generere publikum til alt som skal skje framover, og formidler produksjonsprosessen kunstnere står i, sier prosjektleder Christina Rasmussen fra Kristiansand kommune.

Til høsten blir det dialogmøter mellom innbyggere og kunstnerne.

– Dette er et ganske annerledes prosjekt. Vi er opptatt av stedsutvikling, og selv om det vi gjør ikke er en del av arbeidet med kommuneplanen direkte, så vil det påvirke arbeidet, sier hun.

Christina Rasmussen, Kristansand kommunes prosjektleder for Snart Kristiansand, mener kunstprosjektene vil gi nyttig kunnskapsutveksling mellom befolkningen og kommunale prosesser. Foto: Ragna Marie Henden

Mangfoldet må fram

Kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand er nå blitt én kommune.

– Den nye kommunen har fått et større mangfold av steder, men hvordan skal by, bygder og ulike steder utvikle seg videre sammen, som én kommune? spør Rasmussen.

Kommuneplanens samfunnsdel for den nye storkommunen er allerede på høring og arealdelen skal ha oppstart i løpet av høsten.

For å utvikle gode steder i en bærekraftig kommune, mener Rasmussen at planleggere og politikere vil la seg informere av Snart-prosjektet som skal utforske stedskvalitetene i den nye kommunen og vise fram innbyggernes engasjement og formidle innspill som representerer høyst ulike områder.

Kult, kaldt og annerledes

Før lanseringen av Snart Kristiansands nettside har Rasmussen jobbet med prosjektet, blant annet med en gjeng studenter. Masterstudenter fra ulike studieretninger som landskapsarkitekter, by- og regionsplanleggere og eiendomsutviklere deltok på Cool planning. En ukes workshop for å gjøre Kristiansand både kul og kald. Altså et ordspill hvor cool kan forstås både som sosialbærekraft og som nødvendige klimatiltak nedkjøling av planeten.

– Det skulle bli en utstilling vi skulle vise til befolkningen. Men vi ville også kommunisere på andre måter enn plansjer. Kunstnere kommuniserer annerledes, derfor ønsket vi å formidle de ulike refleksjonene gjennom kunstprosjekter også, sier Rasmussen.

Anarkistisk blomsterbinding

Snart Kristiansand består per nå av tre kunstprosjekter. «Enter» er et omreisende kunstprosjekt av kunstnersøsknene Signe Solberg og Åsmund Solberg. Den skulpturelle installasjonen er inspirert av labyrinten og inkluderer et lydverk som aktiveres av publikum.

«Stedsfortellinger» er en fysisk og digital utstilling om steder og nærmiljøer i Kristiansand av Sandra Norrbin. I prosjektet er innbyggere invitert til å fortelle om stedenes historie.

Det tredje prosjektet heter «Vieno Motors: Urban Harvest» av Ilona Valkonen. Vi snakker anarkistisk blomsterbinding, og under performancer skal dagligdagse, funnede materialer kombineres med friske blomster og bli unike kreasjoner i møte med publikummerne.

Kunstprosjektet Enter, av Signe Solberg og Åsmund Solberg, er under produksjon. Når den skulpturelle installasjonen er klar, skal den flyttes omkring til ulike steder i kommunen hvor den aktiveres av publikum.Fra produksjonen, foto: Signe Solberg Foto: Signe Solberg

Verdier som allerede finnes

Kunstprosjektene er under produksjon. Etter sommeren blir det arrangementer med utspring i de tre prosjektene.

Det hele er en utforskende og eksperimentell prosess, noe som blir til underveis, forklarer Rasmussen. Ambisjonen med prosjektet er å få fram hva som er viktig for de ulike stedene så planleggere og politikere får innspill om mangfoldet som allerede finnes.

– Nå er vi i gang med å bygge publikum. Og etter hvert vil prosjektene gi nyttig kunnskapsutveksling mellom befolkning, de som jobber med kommuneplanen og andre kommunale prosesser, sier hun.

Kunstprosjektet Stedsfortellinger er en fysisk og digital utstilling om steder og nærmiljøer i Kristiansand av Sandra Norrbin. Foto: Sandra Norrbin