Nyhet

Snøhetta i Paris-trøbbel

Åpent brev utfordrer Snøhetta på arbeiderrettigheter ved nytt avishus i Paris. – Vi har kanskje vært naive, svarer Snøhetta-grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen.


Bygningsarbeidere ved det Snøhetta-tegnede avishuset til Le Monde protesterer mot arbeidsforhold og manglende arbeidsrettigheter. Foto: The Funambulist Magazine

«Snøhetta: Dere er også ansvarlige for utnyttingen av udokumenterbare arbeidere ved deres prosjekter». Slik begynner brevet til det arkitektkontoret Snøhetta undertegnet over 225 arkitekter, aktivister og akademikere fra hele verden. 

Bakgrunnen er byggingen av det nye hovedkvarteret til det franske mediekonsernet Le Monde. Bygget skullet stått ferdig høsten 2019, men skal nå åpne i løpet av 2020. Forrige uke begynte imidlertid arbeidere å okkupere bygget med støtte fra fagforeningen La Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité ouvrière. En aksjonen som nå er inne i sin sjette dag. 

Arbeiderne er såkalte «udokumenterte arbeidere» med bakgrunn fra hovedsakelig tidligere franske kolonier i Vest-Afrika. 

– Utnytting av udokumenterte arbeidere er et stort problem i Frankrike. Disse blir utnyttet til å gjøre de farligste jobbene og er samtidig svært underbetalte. Fordi de er udokumenterte mister de også alle de generelle rettigheter som vanlige arbeidere i Frankrike har opparbeidet seg, oppsumerer Leopold Lambert, arkitekt og redaktør for The Funambulist Magazine, på telefon fra Paris. 

Nektes lønnslipper

Lambert er initiativtaker til brevet til Snøhetta. Brevet ble sendt i tett dialog med arbeiderne som aksjonerer. Han forteller at arbeiderne som ikke er registrerte/dokumenterte utnyttes bevisst av arbeidsgivere. I det nye Le Monde-hovedkvarteret har rundt 30 arbeidere, med en slik status, blitt ansatt gjennom to underleverandører til byggefirmaet Eiffage. Firmaet er et av de største i Europa og leder bygningsarbeidet for avishuset Le Monde. 

– Det verste for arbeiderne personlig er at de også nektes lønnsslipper. Dermed har de ikke bevis for at de har jobbet noe som gjør det umulig å forlate statusen som udokumenterte, sier Lambert.

Brevet til Snøhetta lister opp fem krav om utlevering av lønnsslipp, slutt på underkontraktering, underbetaling og bruk av udokumenterbare arbeidere samt generell respekt for arbeidernes sikkerhet, arbeidsregler og kollektive konvensjoner. 

– Vi mener spesielt «starcitects» som Snøhetta har et ansvar. De tjener store penger, ikke bare på å tegne bygget, men også med å smykke seg med bilder av bygget i etterkant. Hvordan arbeidsforholdene er på byggeplassen bør derfor være i deres interesse og noe dem bør gjøres ansvarlige for.

– Bransje ute av kontroll

For Leopold og resten av de untertegnede handler ikke dette om å angripe Snøhetta spesifikt. Dette er et problem i hele Schengen-området og er noe arkitektbransjen og byggefirmaene må rydde opp i sammen, understreker han. De ønsker den konkrete situasjonen løst og problemet diskutert i sin helhet. 

– Le Monde, som jo har et image som en sosialt orientert sentrum-venstre-avis, er allerede i gang med å rydde opp. Det var tilløp til en løsning fredag, men okkupasjonen fortsatte på grunn av at lønnsslipper ennå ikke var utdelt. 

– Hva bør Snøhetta gjøre nå?

– De bør sammen med Le Monde  legge direkte press på Eiffage. Deretter bør de sende en utvetydig beskjed om at de støtter de udokumenterbare arbeiderene og erkjenne at bransjen er ute av kontroll. Det er veldig lett å kritisere andre arkitekter, som Zaha Hadid, når slike rettighetsbrudd skjer i Gulf-statene, men samtidig se en annen vei når de samme bruddene skjer her i Europa. 

Hovedkvarteret til det sentrum-venstre-orienterte aviskonsernet Le Monde er tegnet av Snøhetta og åpner i løpet av 2020. Slik så det ble illustrert før byggestart i 2014. Illustrasjon: Snøhetta
Snøhetta-grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen beklager situasjonen for arbeiderne ved Le Monde-bygget i Paris. - Vi er hundre prosent på arbeidernes side, sier han. Foto: Bjørnar Øvrebø

– Var kanskje naive

Snøhetta-brevet er rettet til grunnlegger Kjetil Trædal Thorsen, medgrunnlegger Craig Edward Dykers, partnere og ansatte ved «det verdenskjente arkitekturkontoret». Mandag ettermiddag kom selskapet med en offisiell uttalelse i saken hvor de langt på vei imøtekom ønskene til aktivistene. Her skriver de blant annet at de er «triste og overrasket» over nyheten om situasjonen for arbeiderne ved Le Monde-hovedkvarteret.

– Vi støtter innholdet i brevet og kravene for arbeiderne uforbeholdent. Det skulle bare mangle, sier Thorsen til Arkitektnytt. 

Han forteller at de har vært opptatt av arbeidsforhold helt siden arbeidet med biblioteket i Alexandria, Egypt på 1990-tallet. De stiller derfor krav om sikkerhet ved alle byggeprosjekter. 

– Lønn er mer komplisert siden vi ikke leder arbeidet på byggeplassen. Men det er ingen unnskyldning - slike ting som dette skal bare ikke skje i 2020.

– Hva tenker du om at det likevel skjer? 

– Det er helt katastrofalt. Vårt navn skal ikke være knyttet til slike ting. Vi stiller oss derfor hundre prosent på arbeidernes side og støtter arbeidet med å finne en løsning. Det er derfor svært bra at dette brevet kommer og at diskusjonen reises. 

– Hvorfor skjer det? 

– Byggebransjen i Europa og Norge er nok verre enn det vi før har trodd. Det er ofte svært uoversiktlig med mange kontraktsledd, men det er ingen unnskylding. Vi har vært veldig opptatt av dette i land utenfor Europa, men kanskje vært naive overfor situasjonen i Europa. 

Slitne aksjonister

Leopold Lambert fikk også Snøhettas svar mandag. Han oversatte svaret fra arkitektkontoret til fransk og viste det til aksjonistene mandag kveld. Det fikk en blandet mottakelse. 

– Arbeidere, aktivister og underskrivere forstår svaret fra Snøhetta som et skritt i riktig retning. Imidlertid ser det ut til at arkitektenes antatte «ytterste» ikke forhindret at denne situasjonen kunne skje i utgangspunktet. Arbeiderne var slitne etter fem dager og netter med okkupasjon av byggeplassen: De trenger derfor konkrete handlinger. Snøhetta sendte uttalelsen sin til Le Monde, men vi vi fikk ikke informasjon om de også snakket med Eiffage som er hovedansvarlig.

I uttalelsen fra Snøhetta omtales også arbeiderene som «rengjørere». Dette er feil, forklarer Leopold, som mener dette må skyldes en språklig misforståelse rundt navnet på firmaet til en av underleverandørene. 

- Arbeiderne er bygningsarbeidere ikke rengjørere, avslutter han.