Arbeidsliv

Søk UDs reisetilskudd

Arkitekter og designere kan søke støtte til å få vist arbeidet sitt eller holde foredrag i utlandet. Frist 15. mars.


John Holager, som til daglig er direktør for service innovasjon og design i PwC, sitter i fagutvalget som behandler søknadene om reisetilskudd. Han mener bedre eksponering av tilskuddsordningen vil bidra til bedre profilering av norsk arkitektur og design i utlandet. Foto: Privat

DOGA forvalter Utenriksdepartementets reisetilskuddsordning. Ordningen skal bidra til at norske designere og arkitekter får mulighet til å presentere arbeidet sitt i utlandet gjennom utstillinger og foredrag. 

Tjeneste- og interaksjonsdesignere også

John Holager, direktør for service innovasjon og design i PwC, er  medlem av fagutvalget som behandler søknadene.

– Hvis tilskuddsordningen blir eksponert riktig kan vi profilere norsk design og arkitektur enda bedre i utlandet, sier han på Dogas nettsider.

Tipser om arenaer

Holager tror det er behov for veiledning om hva ordningen kan benyttes til. En utstilling kan like gjerne være å kjøre prototyper eller vise frem interaksjonsdesign som å stille ut et møbel, ifølge Holager.

Innenfor tjenestedesign trekker han frem den årlige Service Design Network-konferansen og engelske Service Design in Government som interessante arenaer å søke reisestøtte til. SXSW er også et alternativ, selv om nåløyet er trangt.

– Men jeg tenker at det må være en ambisjon å være så aktuelle og edgy at vi får stå på scenen også på store konferanser som SXSW.

Holager nevner eksponering i utlandet, utvidet kontaktnett og lokal PR som tre viktige konsekvenser av støtteordningen, og råder suksessfulle søkere til å bruke tildelingen til å skape oppmerksomhet rundt seg og sitt prosjekt. 

Neste søknadsfrist er 15. mars 2019. Du kan søke her.