Nyhet

Søker komitémedlemmer

Både program- og debattkomiteen i OAF trenger nye medlemmer. – Vi vil være med og sette premissene for arkitekturdebatten i Oslo, sier OAF-leder Siri Jæger Brudvik.


Siri Jæger Brudvik i OAF har tro på tverrfaglighet i debattkomiteen. Foto: Mad arkitekter

Oslo arkitektforening (OAF) søker nye medlemmer både til programkomiteen og til debattkomiteen. Her kan man være med og utforme OAFs internasjonale forelesningsprogram, eller være med og arrangere debatter og skrive debattinnlegg i samarbeid med styret i OAF.

– Vår ambisjon er at OAF skal bli mer synlig som en arena for å diskutere arkitektur og byutvikling enn det vi er i dag, og å være med på å sette premissene for arkitekturdebatten i Oslo. Det er jo massevis av debatter og møter som skjer rundt i byen, og det er kjempebra, men vi ønsker også at arkitekter og andre relevante fagpersoner skal komme tydeligere fram, sier styreleder i OAF, Siri Jæger Brudvik.

Oslo står overfor mange store byutviklingsprosesser de kommende årene og lokalvalget høsten 2023 nærmer seg, påpeker Brudvik.

– På andre arenaer er det mange sterke interesser innen eiendomsbransjen, og for OAF er det viktig å ha en arkitekturfaglig kjerne.

OAF vil bli en mer synlig arena for diskusjoner om arkitektur i hovedstaden. Her fra en debatt om Oslos nye høyhusstrategi tidligere i år. Foto: Oslo arkitektforening

Også for ikke-arkitekter

I utlysningen til debattkomiteen har lokallaget samtidig åpnet for at det ikke bare trenger å være arkitekter som søker.

– Det er veldig mange arkitektkontorer og rådgivningsmiljøer som jobber tverrfaglig. Samfunnsgeografer som jobber på arkitektkontorer, sosiologer, folk med kulturminnevernbakgrunn, landskapsarkitekter, alt dette er relevant. Vi kan litt forskjellige ting, og vi tror at det tverrfaglige kan tilføre debattkomiteen en litt annen kompetanse og andre diskusjoner, som er bra, mener Brudvik.

Programkomiteen i OAF har ansvar for å utforme hoveddelen av det internasjonale forelesningsprogrammet i OAF og organiserer programslipp med nye stemmer og utstilling. Komiteen samarbeider også med Frogner Kino om filmvisninger knyttet til den tradisjonsrike forelesningsrekken.

Brudvik understreker også at OAF streber etter likestilling og mangfold i komiteene, og at de derfor nå oppfordrer særlig kvinner til å søke. Arbeidet i begge komiteene er frivillig.

Les mer om OAF-utlysningene her og her. Søknadsfristen er 15. desember.