Nyheter

Spanske kontorer skal tegne kunstkvartal i Kristiansand

De Barcelona-baserte kontorene Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural studio gikk av med seieren om Kunstsiloen i Kristiansand.


Illustrasjon: Arkitekten

Sørlandets Kunstmuseum, Tangensamlingen, Kanalbyen og Kristiansand kommune, i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund, inviterte til arkitektkonkurranse som ble utlyst 15. februar. Det kom inn i alt 101 forslag for det nye kulturkvartalet i sørlandsbyen. Av disse ble det 5. desember valgt ut seks finalister. Finalistforslagene, som til nå har vært anonyme, kom fra Japan, Frankrike, Spania, Italia, England og Danmark.

 

– I det verneverdige silobygget fra 1935 planlegger vi et av Nordens ledende kunstmuseer, et landemerke og en sentral kraft i  regionen – og i det nasjonale kulturliv. Vi mener dette må være Norges mest spennende museumsbygg,  sier ordfører og juryformann Harald Furre i en pressemelding.

 

Arkitektonisk selvsikkerhet og ydmykhet for det eksisterende

Viktige kriterier for juryens arbeid har vært kvalitet på utstillingsrommene, god utnyttelse av den gamle kornsiloen, godt byplangrep, gjennomførbarhet og miljøløsninger.

 

– Ved et enkelt og kraftfullt grep demonstrerer prosjektet en krystallklar kombinasjon av arkitektonisk selvsikkerhet og ydmykhet for silobygget og oppgaven. Prosjektet balanserer elegant mellom en total lojalitet til silobyggets kvalitet, og en leken holdning til de iboende skulpturelle og romlige opplevelsene det tilbyr, skriver juryen.

 

Juryen har bestått av juryleder Harald Furre, ordfører i Kristiansand kommune, fondsforvalter Nicolai Tangen, Gro Bonesmo og Gudrun Molden, begge sivilarkitekter MNAL oppnevnt av NAL, billedkunstner Leonard Rickhard, Karin Hindsbo direktør for KODE, Randi Jessen administrasjonssjef/fungerende direktør  SKMU, Eivind Buckner prosjektleder  Kanalbyen og  Lin Skaufel byplanlegger og arkitekt MAA.   Prosjektleder for arkitektkonkurransen er Erik Sandsmark, rådgiver i by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune.

 

Etter planen vil prosjekteringen starte i 2017, og ferdigstillelse og åpning skal skje i 2020. 

 

Les mer om konkurransen på www.arkitektur.no