Nyheter

Spent på morgendagens NAL

Endring i ledelsen kan bidra til en spennende utvikling for NAL, mener de tillitsvalgte i organisasjonen etter at administrerende direktør har fratrådt sin stilling.


NALs tillitsvalgte Øystein Bull-Hansen og Alf Waage mener at både de ansatte og administrasjonen må tilpasse seg morgendagens NAL. Foto: Tommy Ellingsen

Ved administrerende direktør Pål Stephensens avgang fra NAL forrige uke, uttalte president Alexandria Algard at veiene skiltes grunnet «…ulikt syn på veien videre og organisasjonens fremtid». Algard ønsker foreløpig ikke å konkretisere utsagnet eller informere ytterligere om årsakene, men sier til Arkitektnytt:

 

– Jeg forstår ønsket om mer informasjon, og jeg kan forstå at mange sitter med spørsmål. Som jeg har sagt tidligere, er dette en sak mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og denne fortroligheten har jeg stor respekt for. Jeg ber derfor om forståelse for at jeg ikke kan gå i større detalj.

 

Presidenten sier hun kommer tilbake med mer informasjon om planene fremover i løpet av en uke eller to, når hun har gjort nødvendige avklaringer med styret.

 

Endring før ny strategi

NAL står nå overfor et omfattende strategiarbeid som skal inkludere hele organisasjonen. Denne prosessen ble bestilt av NALs representantskap (RS) ved siste RS-møte på Hamar i mai og settes i gang med en workshop 25. november.

 

NALs to tillitsvalgte Alf Waage og Øystein Bull-Hansen vil ikke si noe om administrerende direktørs avgang, men sier på generelt grunnlag:

– Styret har allerede besluttet at de ansatte skal involveres i strategiprosessen framover, sier Bull-Hansen.
– Og det er vi som tillitsvalgte veldig positive til.

 

Waage og Bull-Hansen mener at utskiftning i ledelsen kommer på et gunstig tidspunkt.

– Når lederskiftet først var et faktum, kan man si at det er bra timet, i forkant av strategiarbeidet som nå settes i gang.

 

Inkluderende styre

– Hvordan opplevde dere samarbeidet med styret og ledelsen i forkant av avgangen?

 

– Vi som tillitsvalgte forholder oss kun til ledelsen, og det siste halve året har det vært et godt samarbeid, sier Bull-Hansen. Han legger til at de som tillitsvalgte har et positivt forhold til styret og opplever dem som inkluderende. Han mener at det er interessant at endringen i ledelsen er sammenfallende med strategiarbeidet, samtidig som de ansatte trekkes inn i prosessen.

 

– De to tingene gjør det til sammen lettere å få til endringer. Det er oppsiden, sier Bull-Hansen om situasjonen.

 

Endringsvillige ansatte

De tillitsvalgte mener det forestående strategiarbeidet er en naturlig del av organisasjonens utvikling. 

– Både organisasjonen og de ansatte må tilpasse seg morgendagens NAL, og hva det skal være, vet vi først i enden av prosessen, sier Bull-Hansen.

 

Waage sier at de oppfatter styret som aktivt og handlingsrettet i måten det jobbes med organisasjonsarbeidet.

– Det er et styre som har vilje til å jobbe og gjøre ting ordentlig. Som tillitsvalgte ønsker vi å være medspillere for styret, sier Waage. Han mener de ansatte er endringsvillige. Vi vil gjerne bidra til at NAL blir en mest mulig slagkraftig organisasjon som medlemmene kan være stolte av, sier han.

 

Må være opptatt av medlemmene

– Utskiftningen i ledelsen, er det en kursendring mot en organisasjon som er mer opptatt av medlemmene og mer lydhøre for styret og RS?

– Det er det bare styret som kan gi svar på, sier Bull-Hansen. – Hvis de ønsker endringer, så er det å gjøre endringer i ledelsen ett av deres viktigste virkemidler.

 

– Hva slags leder trenger NAL nå? 

– Det er viktig med en leder som samarbeider så tett med både styret og de ansatte at vi opplever at vi er sammen om å oppnå resultater. Da vil vi også kunne gjøre en best mulig jobb for medlemmene.