Nyhet

Spikeren i Y-blokka?

NAL-president Gisle Løkken er ikke imponert over hvordan departementet har behandlet klagen på rivningsvedtaket for Y-blokka. Nå kan bygget gå mot sin siste jul.


Y-blokken med korkonsert og appeller i regi av Støtteaksjon for å bevare Y-blokka den 17. november, 2019. Foto: Helge Høifødt/Wikimedia Commons

Etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet sa seg villig til å vurdere Fylkesmannens vedtak om å rive Y-blokka, øynet flere et nytt håp for den mye omdiskuterte bygningen i Regjeringskvartalet. 

Norske arkitekters landsforbund, Oslo Arkitektforening og Fortidsminneforeningen viste blant annet til artikkel 15 i FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i sin klage til departementet. Argumentene ble ikke hørt.

«Vedtaket blir ikke omgjort. Departementets konklusjon er at tillatelsen ikke er i strid med internasjonale konvensjoner», skrev Kommunaldepartementet i en pressemelding i går, og rivningsplanene for Y-blokka vil dermed fortsette etter Statsbyggs klokke.

«Fortreffelige vurderinger»

President i NAL, Gisle Løkken, er alt annet enn imponert over departementets ekstrarunde i saken. Opprettholdelsen av vedtaket var en trist, men ikke uventet beskjed i julegave:

– Nei, det er klart det er trist, men det var heller ikke helt uventet. Det er jo en gang sånn at når departementet skal gjøre vurderinger av sine egne fortreffelige vurderinger, er ofte utfallet gitt på forhånd, sier Løkken til Arkitektnytt.

– Kunne man egentlig forventet noe annet?

– Nei, ut ifra omstendighetene er det ikke annet enn forventet. Men snur man på det, har vår argumentasjon vært veldig saklig hele veien, og alle argumentene er blitt fastslått av alle de autoritetene som vanligvis behandler byggesaker. Både Plan- og bygningsetaten, Riksantikvaren og Fylkesmannen har fastslått verdien av bevaring, og alle har gått langt ut over sitt embete i denne saken. Med det trykket som har vært, burde utfallet vært et annet, men dessverre finnes det ingen antydninger i måten departementet svarer på om at de engang reflekterer over argumentene.

Gisle Løkken, president i NAL. Foto: Kjetil Husebø/NAL

Grasrota vil kjempe

Nå blir saken sendt videre til Sivilombudsmannen, men det er høyst usikkert om det kan føre til nytt håp i kampen for bevaring:

– Vurderinger fra Sivilombudsmannen ser vi ofte blir tilsidesatt og i stedet sett på som gode råd man ikke tar hensyn til. Jeg er ikke optimistisk, det går én vei nå, og Statsbygg har vel gjort sine forberedelser og har sine tidsrammer å overholde. Alt indikerer at rivningen settes i gang på nyåret, sier Løkken.

Flere grupperinger har ytt høylytt motstand mot rivning, og i Dagsavisen sier Støttegruppa for å bevare Y-blokka at de er en folkebevegelse, som nå vil reagere på sin måte.

- Vi følger det som skjer tett, og vil aksjonere ut fra det. Men vil gjøre det sånn at det ikke får alvorlige konsekvenser for aksjonistene, sier talsperson Hanne Sophie Claussen til Dagsavisen.