Nyheter

Spørretimen 09.12 2015: Hauskvartalet

Bystyrerepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes, stilte byråd Hanna E. Marcussen (Mdg) spørsmål om Hauskvartalet i Bystyrets spørretime i onsdag. Her er ordvekslingen.


Bjørnar Moxnes: – I 2008 vedtok Oslo bystyre å regulere Hauskvartalet til byøkologisk kulturkvartal. Det var unikt og visjonært, men ble nesten rota bort av de borgerlige. Det skulle et nytt bytård rydde opp i. De ville få virkeliggjort intensjonen i reguleringsplanen,  noe som også ville vært helt i tråd med erklæringen fra det nye byrådet hvor altså byrådet vil etablere, sitat «nye og nåværende økologiske boligprosjekter og i tillegg utvide muligheten til å bygge ikke-kommersielle boliger.»

Men så snur SV, MDG og AP 180 grader og går for det samme salget av kvartalet. Hvordan samsvarer dette salget i reguelringen og intensjonen og med erklæringen til byrådet?

 

Hanna E. Marcussen:  – For dette byrådet så er det veldig viktig å få realisert det byøkologiske kulturkvartalet i Hauskvartalet Det er en viktig intensjon både i henhold til byrådserklæringen og i forhold til hvordan partiene har forholdt seg til saken tidligere. Samtidig har byrådet måttet forholde seg til en salgsprosess som både har vært igangsatt og gjennomført av det forrige byrådet, og nå skal til bystyrets behandling.

Slik vi ser det hadde vi to alternativer. Det var ikke mulig for det nåværende byrådet å endre noen i den salgskontrakten, det ville også være vanskelig dersom vi skulle starte en ny salgsprosess. Da må det være vesentlige endringer dersom vi ikke skulle få trøbbel med konkurranseregelverket. De to alternativene som gjensto var a, enten å selge, legge til grunn at også kjøper må forholde seg til reguleringsplanen som regulerer dette til et byøkologisk kulturkvartal - og samtidig ta ansvar for den delen av kvartalet som kommunen fortsatt skal beholde, Kulturhuset Hausmania og legge penger på bordet der for å oppgradere det bygget. Det andre alternativet hadde vært å stoppe salgsprosessen helt, men byggene som står der har behov for store oppgraderinger, det var penger kommunen måtte ha stilt til rådighet alene. Vurderingen fra byrådet da er at det er så viktig at vi nå kommer igang med å realisere denne reguleringsplanen til byøkologisk kulturkvartal og legge penger på bordet og ta ansvar for den delen av kvartalet som fortsatt skal være i kommunens eie. Vi konkluderte med at salg var riktig, og kommunen vil selvsagt være en aktiv pådriver fremover og en aktiv samarbeidspartner overfor kjøper for å få realisert det byøkologiske kulturkvartalet.

 

Bjørnar Moxnes: – Det budet som ble levert inn av Hausmania selv, sammen med Anthon B. Nilsen oppfylte alle formelle krav, men ble avvist fordi man la til grunn i budet at man skulle få til en løsning med de som oppholder seg i Hausmannsgate 40. Men så er jo hele vitsen å få til en medvirkningsprosess med de som bor i kvartalet og bruker det, og det vil bli vanskelig å få til en byøkologisk kvartal når man gjør det i kamp mot og med motstand fra de som skal være med og realisere det som nettopp skal være med på å realisere intensjonene i reguleringsplanen. Ser byråden at det skal bli vanskelig å realisere intensjonene når man motarbeider de som bor i kvartalet, og for det andre: Kjenner byråden til klokskapen i uttrykket «det er ingen skam å snu»?

 

Hanna E. Marcussen: – Vi kjenner til uttrykket, men mener ikke det er anvendbart i denne saken. Det er veldig viktig at vi nå kommer i gang med å oppgradere dette kvartalet og realisere denne reguleringsplanen som ligger der. Når det gjelder dette med medvirkningsprosess, og om det er mulig å få til, ja, det tror jeg, hvis alle aktører som er der i dag virkelig ønsker det, så tror jeg at vi skal klare å få til en god samarbeidsprosess hvor vi klarer denne realiseringen i fellesskap. Det innebærer selvfølgelig at både kjøper og dagens brukere går sammen og at man ønsker medvirkning, at man ønsker dialog, at man ønsker en god prosess. Det vil byrådet jobbe for at skal være realiteten.