Nyheter

Stål, tre og pepperkaker på en fredag

Sist uke er det delt ut stålpris og bærumspris, pepperkakebyer er omtalt og en professor slår et slag for sanseligheten. Vi oppsummerer.


Moseng Poulsen Arkitektur AS er tildelt Bærum kommunes arkitekturpris for Strømstangveien 7g på Snarøya. Foto: Jonas Adolfsen

Enebolig vant Bærums pris

Bærum kommunes arkitekturpris for 2015 er tildelt Moseng Poulsen Arkitektur AS for eneboligen Strømstangveien 7g på Snarøya. I juryens uttalelse heter det: «Boligen har en klar og synlig karakter med særpreget materialbruk. Den murte førsteetasjen har fine overganger mellom ute og inne. Fallende terreng og vid utsikt mot øst og stillferdig og intimt mot vest. Første etasjes harde flater er godt balanserte mot treverket i andre etasjes interiør og eksteriør. De umalte treflatene og den gjennomarbeidete detaljeringen gir et nesten tilbakeskuende preg, men først og fremst sjeldent gode bokvaliteter.

Beboere på sykehjem bør får lyder, lukter og inntrykk fra verden utenfor, mener Eli Støa. Foto: missresincup/flickr
Beboere på sykehjem bør får lyder, lukter og inntrykk fra verden utenfor, mener Eli Støa. Foto: missresincup/flickr

Sanselig arkitektur

«Tenk dere et sykehjem der det lukter nybakt brød, der fargebruk, materialbruk og møblering skaper stemninger som skiller ett rom fra et annet og gjør det enklere å finne fram og føle seg hjemme,» skriver Eli Støa i sin faste spalte i Adresseavisen. Støa er til daglig boligprofessor ved NTNUs Fakultet for arkitektur og billedkunst. I spalten beskriver hun «sanserommet» på sin svigermors sykehjem, der gjenstander og installasjoner brukes til å erfare lukter, lyder, farger og overflater, som i sin tur kan «skape økt velvære, dempe angst og aggresjon og kanskje vekke til live minner eller positive assosiasjoner». Men rommet synes ikke mye brukt, skriver Støa, og hun tror det skyldes at stimuliene er kunstig framstilt: «Å kjenne blomsterduft gjennom en dyse i veggen kan aldri erstatte det å gå ut og lukte på blomsten selv.»

 

Som et alternativ fremhever Støa Femke Feenstra og djGA arkitekter i Rotterdam, som har spesialisert seg på helsebygg og særlig «hvordan helende sanseopplevelser kan integreres i arkitekturen. Gjennom en systematisk undersøkelse av hvordan arkitektur kan stimulere alle våre fem sanser – hørsel, syn, luft, smak og berøring – viste hun at det finnes et potensial for sanseopplevelser som langt overskrider det de kunstige sanserommene kan tilby».

 

Støas tekst kan leses som en oppfordring til alle med ansvar for helsebygg om å tenke mer kreativt. Beboere på sykehjem bør får lyder, lukter og inntrykk fra verden utenfor: «De fleste av oss tar det meste av dette som en selvfølge hjemme hos oss selv. Finnes det argumenter for at de samme kvalitetene ikke skal være til stede i et sykehjem?» spør Eli Støa i Adresseavisen.

LINK her vunnet stålpris for Verket 4 i Bergen. Foto: LINK Arkitektur
LINK her vunnet stålpris for Verket 4 i Bergen. Foto: LINK Arkitektur

Stålpris til LINK

IGS arkitekturpris er ny av året, og skal belønne fremragende bruk av stål i fasader. Det er Industrigruppen Stål & Fasade (IGS) som står bak prisen og den tildeles et arkitektfirma for et prosjekt som kjennetegnes ved «fremragende arkitektonisk bruk av fasadeplater og sandwichpaneler av stål». I år er dette firmaet LINK Arkitektur og prosjektet er Verket 4. Dette er det siste byggetrinnet i et større utbyggingsområde på Damsgård i Bergen. Bygget består av 62 leiligheter og ligger på tomta der det tidligere lå et jernstøperi fra 1800-tallet. Tre delfelt er nå ferdige på tomta og har sin identitet knyttet til jernstøperiet.
 

I juryens begrunnelse heter det at LINK viser «god bruk av CorTen stål i plateformat. Tak og fasade dekkes i det samme materialet, noe som gir et enhetlig og monumentalt uttrykk. Formen brytes av vertikale snitt dekket i kanalplater, en uvanlig materialkombinasjon som fungerer overraskende bra (…) Interessante effekter oppstår når den rustne metalloverflaten får forskjellige vinkler mot omgivelsene. Overflatens rust-patinering varierer visuelt avhengig av lys, innsynsvinkel og værforhold. Samvirke mellom form og materiale er vesentlig for å gi bygningen et tiltalende preg».

 

Pepperkakebyutblåsning

En pepperkakeby er ingen uskyldig affære. Den legge føringer på både dette og hint. I den faste spalten Eldrebølgja i Bergens Tidende legger Asbjørn Kristoffersen (titulert «Pensjonist i BT») fram sine tanker om pepperkakebyen i Bergen, som i år åpnet 21. november.

 

«Eg har aldri teke besteonkelbarna mine med til den største peparkakebyen i verda. Den bergenske peparkakebyen er fundamentert på tradisjonell, norsk nasjonal­romantikk. Uskuldige barn skal ikkje pressast inn i jul i skomakergaten. Mine besteonkelbarn skal få velja sjølve kva slags arkitektur dei vil tru på,» skriver Kristoffersen, før han plasserer kakebyen i dagens byutviklingsdebatt:

 

«I peparkakebyen er dei fleste husa små og låge, med vindauge i sveitserstil, med bratte tak og forureinande skorstein. Her finst ikkje tettbygde høghus kring bybane­stopp. Gåbyen er ikkje påtenkt. Klimanøytralitet er ikkje tema. Signalbygg med livssynsnøytrale seremonilokale er mangelvare. Peparkakebyen er eit nostalgisk, monokulturelt monument over eit overtruisk nisseklassesamfunn,» skriver Kristoffersen i en tekst som også kan leses ironisk, for den som måtte ønske det.

Den nye kirkebygningen skal ligge ved siden av den 166 år gamle trekirken i Ulstein. Foto: Ulstein kyrkjelege fellesråd
Den nye kirkebygningen skal ligge ved siden av den 166 år gamle trekirken i Ulstein. Foto: Ulstein kyrkjelege fellesråd

Kjemper om Ulstein kirke

Fire arkitektteam er prekvalifisert til å delta i den begrensede arkitektkonkurransen om Ulstein kirke. Ulstein kirkelige fellesråd mottok i alt 38 søknader. De fire utvalgte er:

 

LINK arkitektur

Espen Surnevik / Bjørbekk & Lindheim

Ratio arkitekter / HBA

Snøhetta

Fotomontasje: Arkitektfirmaet Vis-A-Vis
Fotomontasje: Arkitektfirmaet Vis-A-Vis

Smøla får ny barne- og ungdomsskole

Det er arkitektkontoret Vis-A-Vis som har tegnet den nye barne- og ungdomsskolen. Arkitektene har latt seg inspirere av et værbitt landskap og betong valgt som materiale til skolen.  Åpne rom og mye innfall av lys er også blitt prioritert.

 

– Utviklingen av konseptet har vært fyret. Et landemerke som gir identitet til stedet. Bygget er inspirert av fyrtårnet og skolegården er holmen fyret står på. Fra fyret (skolen) skal man kunne oppleve landskapet, varierende vær- og føreforhold, menneskelig aktivitet både på havet og til lands, sier arkitektene til avisen Tidens krav.

 

Etter planen skal den nye skolebygningen stå ferdig i juni 2017 og har en kostnadsramme på 135 millioner kroner.