Nyhet

Starter OAT-laug

OAT og fire arkitektkontor danner triennalelaug for å formalisere sponsing og få i gang faglig diskusjon. – Vi håper lauget vil utfordre oss litt, sier Kaja Tiltnes i Pir II. 


Oslo Arkitekturtriennale starter laugssamarbeid med arkitektkontorene Pir II, Lundhagem, Nordic – Office of Architecture og Snøhetta. Foto: OAT / Istvan Virag

Pir II, Lundhagem, Nordic – Office of Architecture og Snøhetta blir de første partnerne i Oslo arkitekturtriennales nye laug. Lauget skal være et «samarbeidsnettverk for private aktører i arkitektur- og byutviklingsfeltet», og en måte for bransjen å støtte arbeidet til  Oslo arkitekturtriennale (OAT). 

– Målet er at lauget blir en en faglig utviklingsarena og et møtested for faglig diskusjon for oss praktiserende arkitekter. Samtidig handler det om at vi blir en form for ambassadører for triennalen ut mot bransjen og at vi kan komme med innspill til OAT, dersom de ønsker det, sier Kaja Tiltnes, daglig leder og partner i Pir II Oslo, som er vertskap for det første kommende laugsmøtet.

Kaja Tiltnes, daglig leder og partner hos Pir II Oslo, er vertskap for det første møtet i OAT-lauget. Foto: Pir II Oslo

Vil utfordres

Lauget opprettes på initiativ fra OAT, som ønsker en tettere dialog med det som rører seg på arkitektkontorene. Samtidig ønske de fire kontorene å holde seg oppdatert på den mer akademiske delen av faget. Foreløpig er det planlagt to interne laugsmøter i året, men lauget vil også arrangerer offisielle arrangementer, som debatter, utstillinger eller ha «åpen dag» hos kontorer.

Tiltnes forklarer at lauget er en forlengelse av at Pir II har valgt å sponse OAT. 

– Det er mange ting man kan velge å støtte. Skal man først velg å sponse noen innenfor vårt fagfelt, så tenker vi i Pir II at det er veldig fint å støtte triennalen som pusher og utforsker arkitekturfeltet faglig. I denne utforskingen lykkes ofte triennalen og det er bra for oss å ta dette inn i den praktiserende arkitekthverdagen. Vi håper lauget derfor vil utfordre oss, sier Tiltnes.

– Vår ambisjon er å bygge opp et bredt faglig nettverk av langsiktige, private støttespillere i arkitektur- og byutviklingsfeltet i Norden, sier Hanna Dencik Petersson. Foto: Eirik Evjen

– Ingen bindinger

Foreløpig er det kun fire kontorer med i lauget, men Hanna Dencik Petersson, direktør for OAT, håper dette er bare begynnelsen. 

– Vår ambisjon er å bygge opp et bredt faglig nettverk av langsiktige, private støttespillere i arkitektur- og byutviklingsfeltet i Norden. OAT-lauget vil bidra til å styrke OAT som formidlingsplattform og gjennom kunnskapsutvikling drive den faglige diskusjonen fremover, sier Petersson i en pressemelding. 

Også Tiltnes i Pir II vil gjerne ha flere kontorer med i samarbeidet. 

– Vi er en fin gjeng med kontorer, men absolutt en gjeng som bør utvides. Det er plass til både store og små kontorer, og det er ikke store beløpet som skal til. Dette er en spennende måte å tenke sponing på, hvor man har muligheten til faglig engasjement, kontra mer passiv sponsing, sier Tiltnes. 

– Er det ikke en fare for at sponsing, faglig innspill og laugvirksomhet kan skape noen ukloke maktbindinger mellom bransjen og triennalen? 

– Absolutt ikke. Vi har signert partneravtale hvor alt dette klargjøres. Det er triennalen, som sitter med all makt over triennalens innhold og tema og lauget kan ikke diktere hva triennalen skal eller kan gjøre, svarer Tiltnes.